Tavarat - 419223-2019

Submission deadline has been amended by:  459586-2019
06/09/2019    S172    Tavarat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Oulu: Kodin huonekalut

2019/S 172-419223

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Monetra Oulu Oy hankintapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2454638-2
Postiosoite: Nuottasaarentie 5
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI1D9
Postinumero: 90400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Heidi Ojamaa
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@monetra.fi
Puhelin: +358 401427303

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.monetra.fi/palvelut/hankintapalvelut/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/ouka
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=237991&tpk=d795849c-100d-40e3-87c2-b6aa8614e755
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kiintokalusteiden hankinta Sivakka-yhtymä Oy:lle

Viitenumero: Monetra E2/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39140000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Monetra Oulu Oy hankintapalvelut pyytää tarjoustanne Sivakka-yhtymä Oy:n (jäljempänä myös tilaaja) toimeksiannosta yhtymän omistamien taloyhtiöiden tarpeisiin hankittavista kiintokalusteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sivakka-yhtymä Oy koostuu seuraavista yhtiöistä ja niiden omistamista kiinteistöistä: Sivakka-yhtymä Oy, Oulun Sivakka Oy, Oulun Tervatalot Oy ja Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari. Huoneistojen määrä tällä hetkellä on n. 8 200 kappaletta. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi 1.1.2020. Aloitusaikataulu on arvio, ja hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopimus päättyy 31.12.2021, ja sitä on oikeus jatkaa optiona tarjouspyynnön mukaisesti.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39141000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D9
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta sisältää kiintokalusteiden hankintaa uudis- ja korjausrakentamiskohteisiin toimitettuina ja pääsääntöisesti asennettuina.

Hankinnan kohteena olevat kalusteet:

I) keittiökalusteet runkoineen sisältäen työtasot sekä altaat

II) kylpyhuone- ja wc-kalusteet runkoineen (likavaatekaappi ja allaskaappi)

III) eteisen ja makuuhuoneen kaapistot

IV) kaapistojen irto-ovet korjausrakentamiskohteissa.

Sopimuskaudelle valitulta palveluntuottajalta edellytetään myös kalustesuunnittelua. Suunnittelun tulee sisältyä kalustetoimituksiin. Tilaaja ei sitoudu kiinteisiin hankintamääriin, vaan kalusteita hankitaan sopimuskauden aikana tarpeen mukaan.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset on esitetty tarkemmin tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä:

— huoneistokohtaiset kaluste-eritelmät (liitteet 1—5)

— hankkeiden kalustehankinnan prosessikuvaus sekä urakkarajaliitteen malli (liite 6)

— sopimusluonnos.

Hankinnan kohteen kriteereissä annetut huoneistojen määrät on annettu tarjoajille ainoastaan tarjouksen tekemistä varten, jotta hinnat saadaan laskentateknisesti vertailukelpoisiksi. Tässä hankinnassa ei ole huomiotu asukasetuja.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/01/2020
päättymispäivä: 31/12/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Optiokaudet ovat mahdollisia vuosille 1.1.2022—31.12.2022 ja 1.1.2023—31.12.2023. Optioiden käytöstä päättää tilaaja ja niiden käytöstä ilmoitetaan tilaajan toimesta viimeistään neljä (4) kuukautta ennen kulloinkin edeltävän sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 045-102180
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 10/10/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 10/10/2019
Paikallinen aika: 12:05
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avauspäivä on ilmoitettu sitoumuksetta. Tarjoukset voidaan avata myös ilmoitetun ajankohdan jälkeen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2019