Varer - 419767-2020

08/09/2020    S174

Danmark-Næstved: Udstyr til boldspil på baner samt løb, spring, kast m.v.

2020/S 174-419767

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Næstved Kommune
CVR-nummer: 29189625
Postadresse: Rådmandshaven 20
By: Næstved
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Rebecca Noer
E-mail: renoer@naestved.dk
Telefon: +45 55885410
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.naestved.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lejre Kommune
CVR-nummer: 29188548
Postadresse: Møllebjergvej 4
By: Hvalsø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4330
Land: Danmark
E-mail: post@lejre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.lejre.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Roskilde Kommune
CVR-nummer: 29189404
Postadresse: Rådhusbuen 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
E-mail: kommunen@roskilde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://roskilde.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ringsted Kommune
CVR-nummer: 18957981
Postadresse: Sct. Bendtsgade 1
By: Ringsted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4100
Land: Danmark
E-mail: ringsted@ringsted.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ringsted.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Kalundborg Kommune
CVR-nummer: 29189595
Postadresse: Holbækvej 141B
By: Kalundborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4400
Land: Danmark
E-mail: kalundborg@kalundborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.kalundborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Guldborgsund Kommune
CVR-nummer: 29188599
Postadresse: Parkvej 37
By: Nykøbing F
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4800
Land: Danmark
E-mail: kommunen@guldborgsund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.guldborgsund.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Stevns Kommune
CVR-nummer: 29208654
Postadresse: Rådhuspladsen 4
By: Store Heddinge
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4660
Land: Danmark
E-mail: stevns@stevns.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://stevns.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Solrød Kommune
CVR-nummer: 68534917
Postadresse: Solrød Center 1
By: Solrød Strand
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2680
Land: Danmark
E-mail: kommune@solrod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.solrod.dk/borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Greve Kommune
CVR-nummer: 44023911
Postadresse: Rådhusholmen 10
By: Greve
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2670
Land: Danmark
E-mail: raadhus@greve.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.greve.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Sorø Kommune
CVR-nummer: 29189994
Postadresse: Rådhusvej 8
By: Sorø
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
E-mail: soroekom@soroe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://soroe.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Slagelse Kommune
CVR-nummer: 29188505
Postadresse: Rådhuspladsen 11
By: Slagelse
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4200
Land: Danmark
E-mail: slagelse@slagelse.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.slagelse.dk/borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Holbæk Kommune
CVR-nummer: 29189447
Postadresse: Kanalstræde 2
By: Holbæk
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
E-mail: sikkerpost@holb.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://holbaek.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Faxe Kommune
CVR-nummer: 29188475
Postadresse: Frederiksgade 9
By: Haslev
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 4690
Land: Danmark
E-mail: kommunen@faxekommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.faxekommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vordingborg Kommune
CVR-nummer: 29189676
Postadresse: Valdemarsgade 43
By: Vordingborg
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
Postnummer: 4760
Land: Danmark
E-mail: mail@vordingborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://vordingborg.dk/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278092&B=EVENEX
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=278092&B=EVENEX
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af sports- og motorikartikler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
37450000 Udstyr til boldspil på baner samt løb, spring, kast m.v.
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Næstved Kommune udbyder på vegne af 14 sjællandske kommuner rammeaftale vedr. indkøb af sports- og motorikartikler.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
37410000 Redskaber og rekvisitter til udendørs sport
37451000 Udstyr til boldspil på baner, oftest udendørs
37452000 Udstyr til boldspil med ketsjer, bat, stok, net og lign., oftest på indendørs baner
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK022 Vest- og Sydsjælland
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Hovedudførelsessted:

Sjælland

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af sports- og motorikartikler til 14 sjællandske kommuner, herunder skoler og daginstitutioner og omfatter kategorierne mål og net, bolde og tilbehør, små rekvisitter og andet større udstyr.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 18 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

2 x 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Mulighed for forlængelse i op til 2 x 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal opfylde følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142:

1) Tilbudsgiver skal i seneste offentliggjorte regnskab som minimum have haft:

- En omsætning på 10 mio. DKK.

- En egenkapital på 5 mio. DKK.

- En soliditetsgrad på 20 %.

Tilbudsgiver skal afgive oplysning herom i ESPDs afsnit: ”Udvælgelse”.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
03/09/2020