Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 419769-2020

08/09/2020    S174

Denmark-Copenhagen: Parts and accessories for hearing aids

2020/S 174-419769

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
National registration number: 29634750
Postal address: Frederiksholms Kanal 26
Town: København K
NUTS code: DK0 DANMARK
Postal code: 1220
Country: Denmark
Contact person: Janne Kristine Laursen
E-mail: jakrl@oes.dk
Telephone: +45 21225442
Internet address(es):
Main address: https://stukuvm.dk/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/074e0559-3b82-4f4e-86f5-c44d0a8ce4e4/publicMaterial
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/074e0559-3b82-4f4e-86f5-c44d0a8ce4e4/homepage
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Udbud af høretekniske hjælpemidler

II.1.2)Main CPV code
33185100 Parts and accessories for hearing aids
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Udbud af rammeaftale om høretekniske hjælpemidler til støttemodtagere på de frie skoler, frie kostskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsrettede uddannelser, forberedende grunduddannelse (FGU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedets træningsuddannelse (TAMU), arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), ordblindeundervisning for voksne, hf-enkeltfag og de videregående uddannelser. Aftalen er landsdækkende og indgås med én leverandør. Aftalen udbydes som én aftale for at sikre kontinuitet for støttemodtageren, når denne skifter uddannelse (f.eks. fra et gymnasium i Kolding til DTU i Lyngby) og for at kunne drive et effektivt genbrugslager. Ydelserne i rammeaftalen omfatter høreteknisk afklaringer, kommunikationssystemer, modtagerløsninger, hjælpemidler til praksisnære situationer, tillægsprodukter, teknikerbesøg, support, administration af genbrugslager og temadage. Der henvises til bilag 1 for yderligere oplysninger om ydelserne m.v.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 43 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
51300000 Installation services of communications equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK DANMARK
II.2.4)Description of the procurement:

Formålet med udbuddet er så vidt muligt, at give elever, kursister og studerende med hørenedsættelser på de af rammeaftalen omfattede uddannelser de samme muligheder for at modtage undervisning, som elever, kursister og studerende uden en hørenedsættelse.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kvalitet / Weighting: 50 %
Price - Weighting: 50 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/01/2021
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Rammeaftalen indgås for 2 år med mulighed for forlængelse i op til 2 X 12 måneder.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Ingen.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Referencer vedrørende levering af tilsvarende ydelser.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Tilbudsgiver skal minimum oplyse 2 referencer vedrørende levering af tilsvarende ydelser inden for de seneste 3 år, regnet for datoen fra offentliggørelsen af udbuddet. Ved levering af tilsvarende ydelser forstås levering, installation og rådgivning af/om høretekniske hjælpemidler i en uddannelses- eller undervisningsmæssig sammenhæng. De kontrakter, der refereres til skal til sammen minimum have en kontraktværdi af 200 000 DKK.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Tilbudsgiver er forpligtet til at overholde ordregivers arbejdsklausul i forbindelse med opfyldelse af rammeaftalen.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Danish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/10/2020
Local time: 12:01

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i forbindelse med dette udbud: udbudslovens § § 137, stk. 1, nr. 2 om konkurs. Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: Denmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telephone: +45 72405600
Internet address: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: Denmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telephone: +45 41715000
Internet address: www.kfst.dk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2020