Supplies - 419777-2020

08/09/2020    S174

Sverige-Örebro: Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien

2020/S 174-419777

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Örebro
Nationellt registreringsnummer: 232100-0164
Postadress: Medicinsk teknik, Univeristetssjukhuset Örebro
Ort: Örebro
Nuts-kod: SE124 Örebro län
Postnummer: 701 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Jenny Thor
E-post: mt.upphandling@regionorebrolan.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orebroll.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvjokxfh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afxvjokxfh&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Bordsautoklaver

Referensnummer: MT 2020-0078 / 20RS1707
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser köp av autoklaver av bordsmodell samt tillhörande förbrukning enligt beskrivning i dessa upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar även option på underhållsavtal på ny samt befintlig utrustning. Även option på extra klinisk utbildning under avtalstiden ingår i upphandlingen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33191100 Steriliseringsapparat
50421000 Reparation och underhåll av medicinsk utrustning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE124 Örebro län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser köp av autoklaver av bordsmodell samt tillhörande förbrukning enligt beskrivning i dessa upphandlingsdokument. Upphandlingen omfattar även option på underhållsavtal på ny samt befintlig utrustning. Även option på extra klinisk utbildning under avtalstiden ingår i upphandlingen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 14/12/2020
Slut: 14/12/2022
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/10/2020
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 30/06/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 07/10/2020
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Karlstad
Ort: Örebro
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2020