Palvelut - 419849-2017

24/10/2017    S204    Euroopan investointipankki - Palvelut - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Luxemburg-Luxemburg: EIP - konsultointipalvelut kaupunkikehityksen, veden ja kiinteän jätteen aloilla

2017/S 204-419849

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg (Grand-Duché)
Postinumero: 2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: CS-Procurement@eib.org

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org

Hankkijaprofiilin osoite: http://www.eib.org/about/procurement

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2993
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Konsultointipalvelut kaupunkikehityksen, veden ja kiinteän jätteen aloilla

Viitenumero: PC-1426.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71621000 Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan investointipankki (EIP) käynnistää tarjouspyynnön (rajoitettu menettely) tavoitteenaan tehdä puitesopimuksia palveluntarjoajien kanssa kaupunkikehityksen, veden ja kiinteän jätteen aloilla kaikissa investointipankin toimintamaissa tuen toimittamiseksi investointipankin hankkeita varten (erityisesti kaupunkikehityksestä ja vesihuollosta vastaavien jaostojen hankkeet).

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaupunkikehitys

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71621000 Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut
90711400 Ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA) muuta kuin rakentamista varten
71700000 Tarkkailu- ja valvontapalvelut
79419000 Evaluointineuvontapalvelut
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
72224000 Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut
71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta
71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi
71410000 Yhdyskuntasuunnittelupalvelut
79412000 Talousjohdon konsulttipalvelut
71311000 Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut
66171000 Rahoitusneuvonta
71335000 Tekniset tutkimukset
79311400 Taloustutkimuspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 – kaupunkikehitys:

1. kaupunkialueiden elvyttäminen (laajassa, monialaisessa merkityksessä),

2. sosiaalinen asuntotarjonta,

3. matkailu,

4. kiertotalous.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 12
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Vesi ja kiinteä jäte

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71621000 Tekniset analysointi- tai neuvontapalvelut
90711400 Ympäristövaikutusten arviointipalvelut (YVA) muuta kuin rakentamista varten
71700000 Tarkkailu- ja valvontapalvelut
79419000 Evaluointineuvontapalvelut
79418000 Hankintoja koskevat konsulttipalvelut
72224000 Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut
71248000 Hankkeiden ja dokumentaation valvonta
71242000 Hankkeiden ja suunnitelmien valmistelu, kustannusarviointi
79412000 Talousjohdon konsulttipalvelut
71311000 Maa-, tie- ja vesirakentamista koskevat konsulttipalvelut
66171000 Rahoitusneuvonta
71335000 Tekniset tutkimukset
79311400 Taloustutkimuspalvelut
71800000 Vesihuolto- ja jäteneuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 – vesi ja kiinteä jäte:

5. vesivarat ja vesihuolto,

6. jätevesihuolto, mukaan luettuna uudelleenkäyttö,

7. tulvien hallinta ja hydrologia,

8. kiinteiden jätteiden käsittely (yhdyskuntajäte, vaarallinen jäte).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 12
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 27/11/2017
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031

Internetosoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

muutoksenhakupyynnöt on jätettävä 2 kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, 2 kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/10/2017