Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 419858-2021

18/08/2021    S159

Poland-Mielec: Medical consumables

2021/S 159-419858

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
Postal address: ul. Żeromskiego 22
Town: Mielec
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Postal code: 39-300
Country: Poland
Contact person: Wioletta Rybińska
E-mail: przetargi@szpital.mielec.pl
Telephone: +48 177800146
Fax: +48 177800146
Internet address(es):
Main address: http://www.szpital.mielec.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sprzedaż i dostawa jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Reference number: SzP.ZP.271.53.21
II.1.2)Main CPV code
33140000 Medical consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę jednorazowego i drobnego sprzętu oraz materiałów medycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, asortyment ujęty w 27 Grupach Asortymentowych

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 1 – przyrządy do przetaczania, przedłużacze do pomp infuzyjnych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych - uniwersalny ostry kolec, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, długa elastyczna komora kroplowa wykonana z tworzywa wolnego od PVC, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy pozostający trwale w ustawionej pozycji, z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji, minimalna długość drenu 150 cm, zakończenie drenu luer-lock. Zestaw w całości pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 200 000

2 Jałowy przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, z szorstkim kolcem, zapewniający dobre trzymanie w butelce, filtr krwi o wielkości oczek 200um, zakończenie drenu luer-lock, wyposażony w zaciskacz rolkowy, uchwyt na dren oraz otwór na kolec po zakończonej transfuzji. Zestaw w całości pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, komora kroplowa wolna od PVC, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 10 000

3 Jałowy przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, z szorstkim kolcem, zapewniający dobre trzymanie w butelce, filtr krwi o wielkości oczek 200um, długość drenu min. 180cm, zakończenie drenu luer-lock, wyposażony w zaciskacz rolkowy oraz otworem na kolec po zakończonej transfuzji, zestaw w całości pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów, komora kroplowa wolna od PVC, opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 1 000

4 Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 300ml/godz. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Kolor biały. szt 1 600

5 Przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie do min. 300ml/godz. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Minimalna długość drenu 150cm. Bursztynowy szt 100

6 Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu pomp infuzyjnych perystaltycznych, kompatybilne z pompami typu ASCOR AP31 szt. 2 000

7 Jałowy przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. min. 150 cm., kolor biały. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu folia- papier szt. 7 000

8 Jałowy przedłużacz do pomp infuzyjnych dł. min. 150 cm bursztynowy. Pozbawiony lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu folia-papier szt 1 000

9 Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi z pompką szt 300

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 2 – przyrządy do przetaczania

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych przy użyciu infuzyjnych pomp perystaltycznych, kompatybilny z pompą produkcji Ascor. Dren dł. min. 230 cm, wyposażony w zaciskacz rolkowy z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Przyrząd w całości pozbawiony PVC, wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-folia-papier szt. 1 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 3 – przyrządy do przetaczania

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowy bursztynowy przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych razem z workiem na butelkę o wymiarach worka min. 20 x 30. Przyrząd w całości pozbawiony PVC (komora kroplowa oraz dren), uniwersalny ostry kolec, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, filtr płynu o średnicy oczek 15um, wyposażony w zaciskacz rolkowy, z uchwytem na dren oraz otworem na kolec po zakończonej infuzji. Zakończenie drenu luer-lock. Zestaw wolny od lateksu oraz szkodliwych ftalanów. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack folia-papier szt. 2 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 4 - strzykawki

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml TBC szt. 10 000

2 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 1ml insulina szt. 9 400

3 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 2/3 ml z podziałką 0,1ml szt. 90 000

4 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 5/6 ml z podziałką 0,2ml szt. 170 000

5 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 10/12 ml z podziałką 0,5ml szt. 210 000

6 Jałowa dwuczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 20/24 ml z podziałką 1,0ml szt. 130 000

7 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 20/24 ml z podziałką 1,0 ml tłok w zielonym kolorze szt. 2 000

8 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 50/60 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius, z gumowym tłokiem z podwójnym uszczelnieniem. Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt. 20 000

9 Jałowa strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych Ascor, Fresenius 50/60ml bursztynowa, z końcówką Luer-Lock . Strzykawka ma posiadać na cylindrze min. logo producenta i typ strzykawki w celu poprawnej identyfikacji używanej strzykawki na wyświetlaczu menu pompy infuzyjnej szt. 5 000

10 Jałowa trzyczęściowa strzykawka, wysoka przezroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości 100 ml z centrycznym stożkiem do łączenia z cewnikiem oraz nasadką Luer-Lock szt 7 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 5 - strzykawki

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowa strzykawka wysoka przeźroczystość komory strzykawki pozwalająca na kontrolę zawartości, 50/60 ml z końcówką Luer-Lock do pomp infuzyjnych strzykawkowych Kwapisz szt. 500

2 Jałowa strzykawka do pomp infuzyjnych strzykawkowych Kwapisz 50/60 bursztynowa szt. 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 6 – strzykawki enteralne

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylna strzykawka enteralna ze złączem typu ENFit, przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Pojemność 60 ml. Pakowana pojedynczo w folię szt 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 7 – zestawy do lewatyw

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowy zestaw do lewatywy składający się z worka, drenu z zaciskiem blokujący dopływ płynu oraz giętkiej niekaleczącej kanki doodbytniczej szt. 1 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 8 – sondy do karmienia przez nos, sondy żołądkowe

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141641 Probes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 4CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 30

2 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 6CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 40

3 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm. 8CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 80

4 Jałowa sonda do karmienia przez nos – dwa otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, pozbawiona ftalanów (substancji silnie toksycznych), rozm.10 CH, dł. 38 cm lub 40cm szt. 60

5 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 14CH dł.min. 80cm szt. 10

6 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm.16CH dł.min.80cm szt. 600

7 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem, odporna na zaginanie, rozm. 18CH dł.min.80cm szt. 600

8 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 20CH dł.min.80cm szt. 220

9 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec z łącznikiem Luer-Lock z zamknięciem , odporna na zaginanie, rozm. 22CH dł.min.80cm szt. 260

10 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 24CH dł.min.80cm szt. 80

11 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 26CH dł.min.80cm szt. 30

12 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 28CH dł.min.80cm szt. 60

13 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 30CH dł.min.80cm szt. 20

14 Jałowa sonda żołądkowa – dwa duże otwory boczne, atraumatyczny zamknięty koniec, odporna na zaginanie, rozm. 32CH dł.min.80cm szt. 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 9 – cewniki do odsysania

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 4CH dł.min.40cm szt. 1 300

2 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 6CH dł.min.40cm szt. 100

3 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm.8CH dł. min. 40cm szt. 300

4 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe naprzeciwległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 10CH dł.min.40cm szt. 400

5 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 12CH dł.min.50cm szt. 100

6 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 14CH dł.min.60cm szt. 12 000

7 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 16CH dł.min.60cm szt. 16 000

8 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 18CH dł.min.60 cm szt. 2 000

9 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 20CH dł.min.60 cm szt. 400

10 Sterylny standardowy cewnik do odsysania – otwór centralny i dwa otwory boczne naprzemianległe zapobiegające zassaniu śluzówki, wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na cewniku oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu pozwalający na szybką identyfikację rozmiaru cewnika, opakowanie folia-papier, rozm. 22CH dł.min.60cm szt. 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 10 – cewniki Nelaton, Tieman, Couvelaira

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8, dł min. 40cm szt. 20

2 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10, dł min. 40cm szt. 40

3 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40cm szt. 120

4 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40cm szt. 200

5 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16, dł min. 40cm szt. 100

6 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18, dł min. 40cm szt. 40

7 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40cm szt. 70

8 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40cm szt. 10

9 Sterylny cewnik Nelatona – dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40cm szt. 10

10 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 8 dł min. 40 cm szt. 10

11 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 10 dł min. 40 cm szt. 140

12 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 12 dł min. 40 cm szt. 160

13 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 14 dł min. 40 cm szt. 280

14 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 16 dł min. 40 cm szt. 160

15 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 18 dł min. 40 cm szt. 120

16 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 20 dł min. 40 cm szt. 160

17 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 22 dł min. 40 cm szt. 100

18 Sterylny cewnik TIEMAN– dwa otwory boczne, atraumatyczny, zamknięty koniec, rozm. CH 24 dł min. 40 cm szt. 20

19 Sterylny cewnik COUVELAIRA, rozm. CH 14 do CH 24

a CH 14 szt. 20

b CH 16 szt. 40

c CH 18 szt. 10

d CH 20 szt. 40

e CH 22 szt. 60

f CH 24 szt. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 11 – cewniki Foleya, pediatryczne, worki do moczu, uchwyty do worków na mocz

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
33141615 Bags for urine
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm 6 FR szt. 10

2 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.8 FR szt. 20

3 Sterylny cewnik Foleya pediatryczny , z prowadnicą-dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm.10 FR szt. 10

4 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 12FR szt. 60

5 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 14FR szt. 1 300

6 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 16FR szt. 2 300

7 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 18FR szt. 3 100

8 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 20FR szt. 650

9 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 22FR szt. 120

10 Sterylny cewnik Foleya dwudrożny, latex obustronnie silikonowany rozm. 24FR szt. 10

11 Sterylny, przylepny , pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek szt. 600

12 Sterylny, przylepny, pediatryczny worek do pobierania próbek moczu dla chłopców szt. 800

13 Sterylne worki z zastawką antyzwrotną do dobowej zbiórki moczu 2 l z zaworem spustowym w kształcie T dren łączący wykonany z materiału odpornego na zaginanie z uniwersalnym łącznikiem, wyposażone w port do pobierania próbek moczu szt. 18 000

14 Sterylny system do godzinowej zbiórki moczu z zastawką antyzwrotną uniemożliwiającą cofanie się zgromadzonego moczu w worku, komorze i drenie łączącym do cewnika Foleya w kierunku pacjenta, z filtrem antybakteryjnym, bezigłowym portem do pobierania próbek, z kranikiem spustowym, pojemność 2 l szt. 20

15 Plastikowe uchwyty do worków na mocz do okrągłych i kwadratowych ram łóżek szt. 1 600

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 12 – nebulizatory lekowe, maski tlenowe

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33157110 Oxygen mask
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny nebulizator lekowy dla dorosłych z maską i drenem o długości min 200 cm szt. 2 000

2 Sterylny nebulizator lekowy dla dzieci z maską i drenem o długości min 200 cm

a Rozm. M szt. 500

b Rozm. S szt. 300

3 Sterylna maska tlenowa pediatryczna z drenem o długości min 200 cm

a Rozm. M szt. 20

b Rozm. S szt. 20

4 Sterylna maska tlenowa dla dorosłych z drenem o długości min 200 -215 cm szt. 150

5 Sterylna maska tlenowa z workiem i drenem o długości min 200 cm szt. 4 600

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 13 – igły i zestawy do znieczuleń podpajęczynówkowych

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141321 Anesthesia needles
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 19G długość 90mm (kremowa) szt. 300

2 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 21G długość 90mm (zielona) szt. 260

3 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 22G długość 90mm (czarna) szt. 260

4 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD z igłą prowadzącą 20G, z rowkowanym i przeźroczystym uchwytem 25G długość 90mm (pomarańczowa) szt. 100

5 Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą standard jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, składający się z:

-igła podpajęczynówkowa Standard (ostrze typ Quincke) roz. 25G/90mm

-igła prowadząca

-igła do znieczuleń 0,5x25mm

-igła do podawania leków 0,9x40mm

-strzykawka 2,5ml

-strzykawka 5ml zest 3 000

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 14 – igły do znieczuleń podpajęczynówkowych

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141321 Anesthesia needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL POINT dł. 103mm z bocznym otworem, przezroczysty uchwyt lock. Igła pakowana razem z prowadnicą, rozm. G25, rozm. w mm 0,53x103 szt. 50

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 15 – cewniki moczowodowe, igły typu Chiba, prowadnice, rozszerzadła, zestawy do przezskórnej nefrostomii, cystotomii, szynowanie wewnętrznego moczowodów, cewniki pooperacyjne, Foleya ...

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141200 Catheters
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Cewniki moczowodowe typ NELATON zakończenie proste z oliwką (...)

a Rozmiar 4 F szt. 40

b Rozmiar 5 F szt. 100

c Rozmiar 6 F szt. 30

d Rozmiar 7 F szt. 20

2 Cewniki moczowodowe typ TIEMAN Zakończenie zagięte z oliwką (...)

a Rozmiar 4 F szt. 50

b Rozmiar 5 F szt. 200

c Rozmiar 6 F szt. 100

d Rozmiar 7 F szt. 50

3 Igła typu Chiba 18G dł 20cm szt. 50

4 Prowadnica Lunderquista (...) szt. 30

5 Zestaw rozszerzadeł 6/8/10F + koszulka szt. 30

6 Zestaw do przezskórnej nefrostomii z rozrywalną koszulką Rozmiar 12 CH zest 190

7 Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna z balonem 2,5 ml Rozmiar CH10.(...) zest 160

8 Nefrostomia 2-stopniowa hydrofilna.(...) zest 100

9 Zestaw do cystotomii (...)

a Rozmiar 8Ch zest 20

b Rozmiar 11Ch zest 5

c Rozmiar 14Ch zest 70

10 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów śródoperacyjny (...)

a Rozmiar 4,8 F odleglość między pętlami 26 cm zest 30

b Rozmiar 4,8 F odleglość między pętlami 28 cm zest 20

c Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 50

d Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 80

e Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm zest 10

f Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm zest 10

11 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów długoterminowy (...)

a Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 5

b Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 60

c Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 25

d Rozmiar 7F odleglość między pętlami 24 cm zest 2

e Rozmiar 7F odleglość między pętlami 26 cm zest 2

f Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

g Rozmiar 8F odleglość między pętlami 26 cm zest 2

h Rozmiar 8F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

12 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów (...)

a Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm zest 2

b Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm zest 100

c Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 28 cm zest 40

d Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 20

e Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26 cm zest 20

f Rozmiar 6F odleglość między pętlami 28 cm zest 2

g Rozmiar 7F odleglość między pętlami 28cm zest 2

13 Zestaw do szynowania wewnętrznego moczowodów (...)

a Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 24 cm zest 60

b Rozmiar 4,8F odleglość między pętlami 26 cm zest 60

c Rozmiar 6F odleglość między pętlami 24 cm zest 50

d Rozmiar 6F odleglość między pętlami 26cm zest 60

14 Jednorazowa prowadnica Seldingera (...) szt 120

15 Jednorazowa prowadnica Seldingera (...) szt 240

16 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny (...)

a Rozmiar 16 CH szt 5

b Rozmiar 18 CH szt 10

c Rozmiar 20CH szt 90

d Rozmiar 22 CH szt 250

e Rozmiar 24CH szt 250

17 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu PROSTEGO, trójdrożny (...)

a Rozmiar 16 CH szt 5

b Rozmiar 18 CH szt 50

c Rozmiar 20 CH szt 60

d Rozmiar 22 CH szt 60

e Rozmiar 24 CH szt 10

18 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR trójdrożny (...)

a Rozmiar 18 CH szt 10

b Rozmiar 20 CH szt 40

c Rozmiar 22 CH szt 70

d Rozmiar 24 CH szt 70

19 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOUR trójdrożny (...)

a Rozmiar 18 CH szt 60

b Rozmiar 20 CH szt 60

c Rozmiar 22 CH szt 200

d Rozmiar 24 CH szt 140

20 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DELINOTTE trójdrożny (...)

a Rozmiar 18 CH szt 20

b Rozmiar 20 CH szt 50

c Rozmiar 22 CH szt 50

d Rozmiar 24 CH szt 80

21 Cewnik pooperacyjny zakończenie typu DUFOR dwudrożny (...)

a Rozmiar 18 CH szt 20

b Rozmiar 20 CH szt 20

c Rozmiar 22 CH szt 80

d Rozmiar 24 CH szt 80

22 Cewnik FOLEYA rowkowany (...)

a Rozmiar 16 CH szt 10

b Rozmiar 18 CH szt 30

c Rozmiar 20 CH szt 10

d Rozmiar 22 CH szt 10

23 Cewnik FOLEYA (...)

a Rozmiar 16 CH szt 10

b Rozmiar 18 CH szt 10

c Rozmiar 20CH szt 10

d Rozmiar 22 CH szt 10

24 Łącznik LUER (...) szt 800

25 Koszulka dostępu moczowodowego (...) szt 40

26 Koszyczek do wydobywania złogów (...) szt 40

27 Koszyczek do wydobywania złogów (...) szt 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 16 – dreny Pezzer, otrzewnowe

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141640 Drain
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 28 szt. 30

2 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 30 szt. 40

3 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 32 szt. 120

4 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 34 szt. 40

5 Sterylny dren PEZZER z lateksu min. 3 otwory, opakowanie aseptyczne podwójne Ch 36 szt. 40

6 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch26, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 20

7 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch28, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 200

8 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch30, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 60

9 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch32, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 80

10 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch34, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 80

11 Sterylny dren otrzewnowy, silikonowy otwór centralny i otwory boczne Ch36, opakowanie podwójne aseptyczne szt. 20

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 17 – końcówki do odsysania z pola operacyjnego

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylna końcówka do odsysania z pola operacyjnego bez regulacji ssania typu Yankauer z otworami odbarczającymi, zakrzywiona, zakończona konstrukcją schodkową, umożliwiająca połączenie z drenem, rozmiar średni, opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 500

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 18 – dreny do odsysania, dreny do ssaka

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141640 Drain
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylny, przeźroczysty, elastyczny dren do odsysania, żebrowany wzdłużnie zewnętrznie o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zakończenie drenu umożliwiające łatwe połączenie drenu z końcówką do odsysania typu Yankauer i ssakiem, wewnętrzna średnica drenu min.7mm, zewn. 10mm, dł. drenu min.300cm. opakowanie aseptyczne podwójne szt 4 500

2 Sterylny, przeźroczysty, elastyczny dren do odsysania, żebrowany wzdłużnie zewnętrznie o gładkiej powierzchni wewnętrznej, zakończenie drenu umożliwiające łatwe połączenie drenu z końcówką do odsysania typu Yankauer i ssakiem, wewnętrzna średnica drenu 5mm, zewnętrzna 10mm, dł. drenu min.300cm. opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 200

3 Niesterylny, medyczny dren do ssaka wykonany z PCV a 25m, średnica 8 mm x12mm op 4

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 19 – łączniki, zatyczki do cewników, zaciskacze do pępowiny, nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 7 -10 Ch szt 10

2 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 9 -12 Ch szt 10

3 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 12 -18 Ch szt 30

4 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 18 -24 Ch szt 20

5 Sterylne łączniki proste o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch szt 20

6 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 16 -20 Ch szt 5

7 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 20 -32 Ch szt 5

8 Sterylne łączniki typu Y o konstrukcji schodkowej do drenów o rozm 24 -32 Ch szt 5

9 Sterylna zatyczka do cewników i drenów o budowie schodkowej, pakowana pojedynczo rozmiar uniwersalny szt 1 500

10 Sterylny zaciskacz do pępowiny z zatrzaskiem zabezpieczającym przed otwarciem, pakowany pojedynczo szt 1 200

11 Sterylne jednorazowe nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny szt 1 200

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 20 – stalowe końcówki do odsysania z pola operacyjnego

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch6, opakowanie aseptyczne podwójne szt 100

2 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch8, opakowanie aseptyczne podwójne szt 300

3 Sterylna stalowa końcówka do odsysania z pola operacyjnego do zabiegów wymagających wysokiej precyzji. Końcówka wyposażona w mandryn, którą można doginać do pożądanego kształtu, zakończona stopniowanym łącznikiem, który pozwala na łączenie końcówki z każdym typowym drenem, rozm. Ch12, opakowanie aseptyczne podwójne szt 2 300

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 21 – rurki ustno-gardłowe Guedel, rurki intubacyjne, prowadnice, przewody tlenowe

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 1 / 60mm szt. 30

2 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 2 / 70mm szt. 50

3 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 3 / 80mm szt. 400

4 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 4 / 90mm szt. 250

5 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 5 / 100mm szt. 50

6 Sterylna rurka ustno-gardłowa Guedel 1 x uż nr 6 / 110mm szt. 10

7 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 2,0 szt. 20

8 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 2,5 szt. 20

9 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 3,0 szt. 40

10 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 3,5 szt. 40

11 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 4,0 szt. 30

12 Sterylna rurka intubacyjna bez mankietu, typu Murphy, min. 3 (...) rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 4,5 szt. 40

13 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 4,0 szt. 10

14 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 4,5 szt. 10

15 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 5,0 szt. 10

16 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 5,5 szt. 10

17 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm.6,0 szt. 70

18 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 6,5 szt. 50

19 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 7,0 szt. 210

20 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 7,5 szt. 800

21 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 8,0 szt. 900

22 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 8,5 szt. 50

23 Sterylna rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym typu Murphy, rozmiar rurki na łączniku i rurce. Rozm. 9,0 szt. 20

24 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.6,5 szt.40

25 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.7,0 szt. 250

26 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.7,5 szt 700

27 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.8,0 szt. 700

28 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.8,5 szt. 100

29 Sterylna rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym rozmiar rurki na łączniku i rurce (...) Rozm.9,0 szt. 20

30 Sterylna jednorazowa prowadnica do ukształtowania z drutem (...) szt. 400

31 Sterylna jednorazowa prowadnica do ukształtowania z drutem (...) szt. 400

32 Sterylny przewód tlenowy z uniwersalnym złączem na obu końcówkach dren odporny na zaginanie długość od 210 cm - 213 cm szt. 400

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 22 – zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych, igły do znieczuleń podpajęczynówkowych, igły prowadzące, skale do pomiaru OCŻ, zestawy drenów, zespoły kraników, kraniki, zestawy do kaniulacji(...)

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33171300 Epidural kits or packs
33141620 Medical kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,45x0,85 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 18G 1,3x80mm szt 100

2 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,6x1,05 zamknięty koniec trzy otwory boczne, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 16G 1,7x80mm szt 10

3 Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z igłą typu TUOHY, cewnikiem epiduralnym - z cewnikiem 0,45x0,85 zamknięty koniec trzy otwory boczne, miękka końcówka, łącznikiem do cewnika, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, strzykawką niskooporową 10 ml, igła 18G 1,3x80mm szt 50

4 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD, 26 G długość 90 mm (brązowa) szt 1 200

5 Igła prowadząca 20 G kompatybilna z igłą do znieczuleń podpajęczynówkowych 26 G, długość 90 mm szt 1 200

6 Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych STANDARD roz. 26 G/130 mm szt 30

7 Skala do pomiaru OCŻ wielokrotnego użytku (...) szt 10

8 Zestaw drenów do w/w skali wraz z zestawem do przetoczeń Intrafix, długość drenu 100 cm szt 100

9 Zespoły kraników, rampa 3-kranikowa wielokolorowa szt 1 000

10 Zespoły kraników, rampa 5-kranikowa wielokolorowa szt 600

11 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej (...) szt 5 500

12 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, jednoświatłowy (...) szt 50

13 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy (...) szt 240

14 Zestaw do kaniulacji dużych naczyń matodą Seldingera, dwuświatłowy (...) szt 30

15 Aparat do przygotowywania i pobierania leków z butelek typu Mini-Spike (...) szt 13 200

16 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej szt 500

17 Trójdrożny kranik odcinający typu Luer Lock do prowadzenia terapii dożylnej (...) szt 3 200

18 Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera, trzyświatłowy (...) szt 300

19 Zestaw do biopsji wątroby, ze specjalną cienkościenną igłą minimalizującą uraz podczas zabiegu rozm. 15G/1,8 mm szt 10

20 Zestaw do biopsji wątroby, ze specjalną cienkościenną igłą minimalizującą uraz podczas zabiegu rozm. 16G/1,6 mm szt 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 23 – rurki tracheostomijne, zestawy do przezskórnej tracheostomii

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Rurka tracheostomijna z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem kontrolnym, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki

a Rozmiar 6,0mm szt. 5

b Rozmiar 6,5mm szt. 5

c Rozmiar 7,0mm szt. 15

d Rozmiar 7,5mm szt. 10

e Rozmiar 8,0mm szt. 5

f Rozmiar 8,5mm szt. 5

g Rozmiar 9,0mm szt. 5

h Rozmiar 10 mm szt. 5

2 Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej, z miękkim, cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal z balonikiem, posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu, wykonana z termoplastycznego PCW, posiadająca elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki oraz samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki

a Rozmiar 6,0mm szt. 5

b Rozmiar 6,5mm szt. 5

c Rozmiar 7,0mm szt. 5

d Rozmiar 7,5mm szt. 10

e Rozmiar 8,0mm szt. 10

f Rozmiar 8,5mm szt. 10

g Rozmiar 9,0mm szt. 10

h Rozmiar 10 mm szt. 5

3 Zestaw do przezskórnej tracheostomii

Zestaw sterylny zawiera:

-rurka tracheostomijna z mankietem uszczelniającym z możliwością odsysania wydzieliny znad mankietu

-prowadnica z elementem prostującym

-skalpel

-igła do kaniulacji 14 G

-rozszerzacz

-kleszczyki rozszerzające

a Rozmiar rurki 8,0 mm szt. 15

b Rozmiar rurki 8,5 mm szt. 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 24 – czujniki do pomiaru ciśnienia, zestawy do pomiaru rzutu serca, zestawy do ciągłych pomiarów hemodynamicznych

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Pojedynczy czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią :

-długości linii płuczącej 150cm (+/-5cm)

-biureta wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzeniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami)

-przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika > 200Hzz

-błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%

-system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za wielokierunkowy wypustek

-linia pacjenta dł 150cm (120cm+30)

-połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne), typu Edwarda

-przetwornik zawierający osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor szt 100

2 Zestaw do pomiaru rzutu serca z możliwościa bezposredniego pomiaru ciśnienia:

-czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca metoda analizy fali tętna

-możliwość bezpośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego

-dwa niezależne gniazda sygnału: CO i ciśnienia tętniczego

-bezpinowe gniazda sygnału ciśnienia i CO

-dren z linią płuczącą o całkowitej długości 152cm, +/-3 cm

-wypełnienie układu lub płukanie poprzez wielokierunkowy wypustek

-instrukcja w języku polskim

-zestaw musi być kompatybilny z posiadanym aparatem do monitorowania hemodynamicznego tzp EV 1000 F. Edwards Lifescientes szt 25

3 Zestaw do ciągłych pomiarów hemodynamicznych metodą termodylucji :

- zestaw do ciągłego pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej zawierający

-czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi

- czujnik do pomiaru ciśnienia żylnego z rozwidloną linią płu

- kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów

- poliuretanowe wkłucie centralne 5 F dł 20 cm ( lub 4F dł 16 cm)

- dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia

- połączenie gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe

- częstotliwość własna czujnika >200Hz

- zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia

-zestaw musi być kompatybilny z posiadanym monitorem hemodynamicznym EV 1000

-instrukcja obsługi w języku polskim szt 5

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 25 – anestezjologiczne maski twarzowe, łączniki, obwody oddechowe, filtry oddechowe, wymienniki ciepła i wilgoci

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33171000 Instruments for anaesthesia and resuscitation
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) szt 200

2 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) szt 300

3 Jednorazowa anestezjologiczna maska twarzowa w kształcie kropli (...) szt 40

4 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) szt 10

5 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) szt 20

6 Wielorazowa, silikonowa, anestezjologiczna maska twarzowa (...) szt 20

7 Łącznik typu martwa przestrzeń szt 300

8 Obwód oddechowy dla dorosłych dł 180 cm. (+/- 10 % ) jednorazowy z nielateksowym workiem 3 L, z łącznikiem i kolankiem z portem szt 300

9 Filtr oddechowy elektrostatyczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,999% (...) szt 10 000

10 Filtr oddechowy mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno-wirusowej 99,9999% (...) szt 2 000

11 Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. "sztuczny nos" (...) szt 1 000

12 Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci (...) szt 100

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 26 – elastyczne endoskopy do bronchofiberoskopu

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Elastyczny endoskop do bronchofiberoskopu typu AMBU aScope

- długość około 60 cm.(+/-) 5 cm

- średnica zewnętrzna max 6,3 mm

-średnica kanału roboczego min.2,6 mm szt 40

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

GRUPA 27 – rurki intubacyjne do podawania surfaktantu, igły do pobierania próbek krwi, igły do znieczuleń typu quincke

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141320 Medical needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL824 Tarnobrzeski
Main site or place of performance:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego

Ul. Żeromskiego 22

39-300 Mielec

II.2.4)Description of the procurement:

1 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,0 szt 20

2 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 2,5 szt 10

3 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,0 szt 20

4 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 3,5 szt 10

5 Dwukanałowa rurka intubacyjna do podawania surfaktantu w trakcie ciągłej terapii oddechowej, wykonana z silikonowego przezroczystego materiału, z paskiem kontrastującym w Rtg, zakończona pod kątem 30-40 stopni, znacznik co 0,5 cm, cienkościenna z dużą średnicą wewnętrzną, rozmiary 4,0 szt 10

6 Igła do bezpiecznego pobierania próbek krwi u wcześniaków i noworodków (metoda złamanej igły) posiadająca jedno skrzydełko, rozmiar 0,8 21G 22mm szt 500

7 Igła do znieczuleń typu quincke 0,8x38 mm szt 10

8 Igła do znieczuleń typu quincke 0,7x38 mm szt 10

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.

2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.

3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.

4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.

5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.

6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.

7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w przypadkach wskazanych we Wzorze Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do SWZ

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/09/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 16/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/09/2021
Local time: 10:00
Place:

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA, pok. nr 10 – administracja

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

lipiec 2022r.

VI.3)Additional information:

Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP

- art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego

sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

4) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w:

- art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,

- art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX oddział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Skargę może wnieść również Prezes Urzędu, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postepowania cywilnego o prokuraturze.

13. Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy regulują przepisy Działu IX Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2021