Supplies - 419869-2021

18/08/2021    S159

Poland-Warsaw: Media storage and reader devices

2021/S 159-419869

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Postal address: Nowogrodzka 47a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 00-695
Country: Poland
E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
Internet address(es):
Main address: https://www.ncbr.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.gov.pl/web/ncbr/postepowania-rozpoczete
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
National or federal agency/office
I.5)Main activity
Other activity: Nauka i rozwój

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

Reference number: 43/21/PN
II.1.2)Main CPV code
30233000 Media storage and reader devices
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32420000 Network equipment
31213300 Cable distribution cabinet
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Zapewnienie bezpieczeństwa IT poprzez zakup oraz wdrożenie elementów infrastruktury bezpieczeństwa wraz z kompletem niezbędnych urządzeń, licencji oraz usług wsparcia

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Termin dostawy i instalacji elementów infrastruktury / Weighting: 35
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 15
Price - Weighting: 50
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystanie z prawa opcji obejmującego demontaż, transport, instalację i ponowne uruchomienie zakupionej Infrastruktury w nowym miejscu. Planowana nowa lokalizacja znajdować się będzie w obrębie administracyjnym miasta Warszawy.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawcy winni wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w postaci należytego wykonania, w przypadku dostaw powtarzających się lub ciągłych również wykonywania, co najmniej dwóch dostaw wraz z instalacją i konfiguracją elementów infrastruktury obejmujących co najmniej serwery, macierze i przełączniki o wartości co najmniej 500 000 zł brutto każda.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/09/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 12/11/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/09/2021
Local time: 12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W zakresie spraw dotyczących składania odwołań zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/08/2021