Építési beruházás - 419880-2022

02/08/2022    S147

Magyarország-Budapest: Kerékpárút építése

2022/S 147-419880

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kajtár Szilárd Gordon
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14388566
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kerékpáros útvonal Székesfvár-Polgárdi-710sz. főút

Hivatkozási szám: EKR000819932020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Székesfvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terv

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Polgárdi

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy kétnyílású, mindösszesen 38 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, mindösszesen 38 m (legnagyobb szabadnyílás: 19 m) szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 031-076287

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Székesfvár-Polgárdi közötti szakasz kiviteli terv

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
02/02/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
Internetcím: http://www.reaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2 499 805 210.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. rész vonatkozásában az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2022. július 22.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/07/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233162 Kerékpárút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45233162 Kerékpárút építése
45000000 Építési munkák
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45233200 Különféle útburkolatok
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Fejér megye, Székesfehérvár, Szabadbattyán, Kőszárhegy, Polgárdi

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen rész a Székesfehérvár-Polgárdi közötti engedélyezési tervdokumentáció alapján kiviteli tervek elkészítését, és ezek alapján a kerékpárút/kerékpárosbarát út megépítését tartalmazza.

Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1 201 sor, valamint az 1/a. melléklet 1.58 sor rögzíti a „Budapest Budapest-Balaton kerékpáros útvonal kiépítése (Budapest-Etyek-Velence-Székesfehérvár-Balatonakarattya)” infrastruktúra fejlesztést.

A Székesfehérvár és Polgárdi közötti kerékpáros útvonal megvalósítása során, mintegy 15,7 km egybefüggő hosszon önálló, új nyomvonalon vezetett kerékpárút építése és meglévő közutakon forgalomtechnikai beavatkozás valósul meg. A szakaszon létesítésre kerül egy kétnyílású, mindösszesen 38 m szabadnyílású kerékpárút híd a 7-8. sz. elkerülő út felett, valamint két kisebb kerékpárút híd a Nádor-csatorna és a Malomcsatorna felett.

A projekt Székesfehérváron, a Balatoni út - Nagykárolyi utca csomópontjától kezdődik. Az önálló, 3,30 m széles, 1418 m hosszú önálló kerékpárút a 7. sz. főúttal párhuzamosan halad Székesfehérvár közigazgatási határáig. A szakaszon a 7-8. sz. főút Székesfehérvár elkerülő felett önálló, mindösszesen 38 m (legnagyobb szabadnyílás: 19 m) szabadnyílású kerékpárúti műtárgy létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (0+000-1+418).

A nyomvonal Szabadbattyán külterületén folytatódik a megelőző szakaszhoz hasonlóan 3,30 m szélességgel és 3497 m hosszan a 7. sz. főúttal párhuzamosan. A szakaszon két műtárgy létesítése szükséges a Séd-Sárvíz csatorna (17m szabadnyílás) felett és a Malomcsatorna felett (10m szabadnyílás). Építési engedélyköteles beavatkozás (1+418-4+915).

Szabadbattyán lakott területén a meglévő helyi közút kerül kijelölésre forgalomtechnikai elemekkel 910 m hosszon. Nem engedélyköteles beavatkozás (4+915-5+825).

Szabadbattyán és Kőszárhegy lakott terület határai között a 7. sz. főúttal párhuzamosan önálló, 3,30 m széles és 2255 m hosszú önálló kerékpárút megvalósítása a feladat. Építési engedélyköteles beavatkozás (5+825-8+080).

Kőszárhegy lakott területén, a 7. sz. főúton meglévő irányhelyes kerékpársávok kerülnek forgalomtechnikai elemekkel fejlesztésre 1725 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (8+080-9+805).

Kőszárhegy lakott terület határától Polgárdi, Ipartelephez vezető útig 3,30 m széles 650 m hosszú kerékpárút létesítése a feladat a 7. sz. főúttal párhuzamosan. Építési engedélyköteles beavatkozás (9+805-10+455).

Polgárdi közigazgatási területén az Ipartelephez vezető út kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 2320 m hosszan a 7205. j. országos közútig. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (10+455-12+775).

A 7205. j. országos közúttal párhuzamosan az Ipartelephez vezető út és Polgárdi lakott terület határa között önálló, 3,30 m széles 325 m hosszú kerékpárút létesítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (12+775-13+100).

Polgárdi lakott területén részben a helyi közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 1375 m hosszon. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (13+100-14+475).

Polgárdi lakott terület egyes szakaszán új, önálló 3,30 m széles és 800 m hosszú kerékpárút kiépítése szükséges. Építési engedélyköteles beavatkozás (14+475-15+275).

Polgárdi vasútállomástól kezdődően a 72303. j. országos közút, illetve a 7206. j. országos közút kerül fejlesztésre forgalomtechnikai elemekkel 448 m hosszan. Nem építési engedélyköteles beavatkozás (15+275-15+723).

A beruházás részét képezik egyes közműveket érintő feladatok: többek között hírközlési vezetékek, villamosvezetékek, víz- és csatornavezetékek védelembe helyezése, tűzcsapok átalakítása, kőolaj szállítóvezeték átépítése, valamint út- és közvilágítási vezetékek építése.

Részletek: Közbeszerzési Dokumentációban.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 15
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2 499 805 210.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65500260
Postai cím: Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1225
Ország: Magyarország
E-mail: eck.nora@reaszfalt.hu
Telefon: +36 305950301
Fax: +36 12076044
Internetcím: http://www.reaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Szerződés „13 Kapcsolattartók” pontjának a) és b) pontjában foglalt Megrendelői kapcsolattartók a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján az alábbiak szerint módosulnak:

„a) Megrendelő által képviselőként megjelölt személy:

Név: Pujcsi Péter

Beosztás: projektvezető

Telefon: +36-20/368-4731

Telefax: -

Email: Pujcsi.Peter@nif.hu

b) „NIF Zrt. Változáskezeléséért Felelős Szervezeti Egysége” elérhetőségei

Név: Pujcsi Péter

Beosztás: projektvezető

Telefon: +36-20/368-4731

Telefax: -

Email: Pujcsi.Peter@nif.hu

Szerződés 9.2 pontját, azaz a kötbérterhes Befejezési határidőt a jelenlegi 2022. május 2-ről a Kbt. 141. § (4) c) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban az alábbiak szerint módosítják:

„9.2 Kötbérterhes Befejezési Határidő: Vállalkozó a szerződés hatályba lépésétől számítottan 2022. július 15. napjáig köteles elvégezni a szerződés szerinti feladatait”

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Megrendelő kapcsolattartójának változására tekintettel a Szerződésben szereplő Megrendelői kapcsolattartó módosítása szükséges a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján.

Szerződő Felek által a Szerződés megkötése során nem volt előre látható, hogy tárgyi projekt megvalósítása során a 2021. évi LIX. törvény 50. §-a módosítja az Ngtv. 6/P. §-át, mely alapján a Közműszolgáltatók feladata a kerékpárút építése során a közműkiváltási feladatok elvégzése - beleértve a tervezést és engedélyek megszerzését is - saját költségen. Továbbá Szerződő Felek azzal sem számolhattak az ajánlattételi időszakban, hogy a jogszabálymódosításról történő tájékoztatást és ismételt nyilatkozatkérést követően a FEJÉRVÍZ ZRt., mint Közműszolgáltató 2021. július 29. napján kelt, FV/14284-2/2021 számú közműkezelői nyilatkozatában a korábbi nyilatkozatait megváltoztatva mégis szükségesnek tartja az ivóvízvezeték egyes szakaszainak kiváltását. Ebből fakadóan Vállalkozó csak a munkaterület Közműszolgáltatótól 2022. május 09. napján történő visszavételét követően tudta elvégezni a PO-1 szakaszon a szerződéses feladatait, amely az eredeti Szerződés szerinti Befejezési határidőt (2022. május 2.) meghaladta, így a Szerződő Feleken kívülálló közműkiváltási körülmény ellehetetlenítette az eredeti szerződéses határidő tartását.

A módosítással érintett változásokat a Szerződő Felek egyike sem, így az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatta előre.

Fentiekre tekintettel Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján közös megegyezéssel a Szerződés 9.2 pontjában foglalt Befejezési határidőt kívánják módosítani.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2 499 805 210.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2 499 805 210.00 HUF