Services - 419933-2019

06/09/2019    S172

Netherlands-Amersfoort: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

2019/S 172-419933

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Staatsbosbeheer
National registration number: 30263544
Postal address: Smallepad 5
Town: Amersfoort
NUTS code: NL NEDERLAND
Postal code: 3811 MG
Country: Netherlands
Contact person: Andre Wolterink
E-mail: a.wolterink@staatsbosbeheer.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.staatsbosbeheer.nl
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/216068
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248938&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248938&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

DAS Kwalificatie Rietland maaien

II.1.2)Main CPV code
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Staatsbosbeheer voert een aanbestedingsprocedure uit voor Rietland maaien. Het betreft de instelling van een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) op basis van de Aanbestedingswet 2012 en gewijzigd in 2016. De hoofddoelstelling is het rechtmatig en doelmatig inkopen van het maaien en het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77000000 Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL NEDERLAND
II.2.4)Description of the procurement:

Onder Rietlandmaaien wordt het maaien van rietvelden verstaan. Staatsbosbeheer heeft recent het zomermaaien in de Weerribben middels een Dynamisch Aankoopsysteem aanbesteed. Onderhavig Dynamisch Aankoopsysteem heeft betrekking op al het overige rietlandmaaien van Staatsbosbeheer. Het betreft dus zowel zomermaaien als wintermaaien en zowel rijland (het rietland is via land bereikbaar) als vaarland (het rietland is alleen over water bereikbaar).

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd kan 2 keer door de aanbestedende dienst met 1 jaar verlengd worden voor een extra periode tot in totaal een periode van 4 jaar volgens de criteria zoals in dit beschrijvend document beschreven.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Inhoudelijke vragen omtrent de instelling van het DAS en de via dit systeem te gunnen opdrachten kunnen uitsluitend worden gesteld via het tabblad ‘Berichten’ bij het indienen van een verzoek tot toelating en bij een nadere opdracht op het aanbestedingsplatform onder vermelding van het CTM-aanvraagnummer van het desbetreffende vakgebied.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

De volgende bijlagen dienen deel uit te maken van uw verzoek tot toelating:

1) formulier bedrijfsgegevens (Annex I);

2) Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Annex II);

3) bewijs van inschrijving in nationaal beroeps-/handelsregister, niet ouder dan 6 maanden vanaf datum verzoek tot toelating (Annex II);

4) akkoordverklaring eisen voor het verzoek tot toelating (Annex III).

Alle bijlagen, met uitzondering van het bewijs van inschrijving in nationaal beroeps-/handelsregister, dienen te worden ondertekend door een daartoe rechtsgeldig bevoegd persoon.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 01/01/2022
Local time: 00:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank 's-Gravenhage
Postal address: Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60
Town: 's-Gravenhage
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
03/09/2019