Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 420086-2018

27/09/2018    S186

Bulgaria-Sofia: Electricity

2018/S 186-420086

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Agentsiya „Mitnitsi“
National registration number: 000627597
Postal address: ul. „G. S. Rakovski“ No. 47
Town: Sofiya
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1202
Country: Bulgaria
Contact person: Antoaneta Spasova
E-mail: Antoaneta.Spasova@customs.bg
Telephone: +359 298594037
Fax: +359 298594060
Internet address(es):
Main address: www.customs.bg
Address of the buyer profile: http://customs.bg/bg/page/357
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: митническа дейност

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Агенция „Митници“

II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Предмет на възлагане с настоящата поръчка е избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Агенция „Митници“ с 9 обособени позиции.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 0.01 BGN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Централно митническо управление

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

гр. София

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 820 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 656 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 164 000 без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 5 200 MWh.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 164 000 BGN без ДДС/1 000 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Митница Столична

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG411 София (столица)
Main site or place of performance:

гр. София, ГКПП „Калотина“, гр. Драгоман, гр. Ботевград, с. Стрезимировци, гр. Копривщица, гр. Радомир, с. Ломница, гр. Велинград

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 520 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 416 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 104 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 3 700 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 104 000 BGN без ДДС/740 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Митница Югозападна

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG413 Благоевград
NUTS code: BG415 Кюстендил
Main site or place of performance:

гр. Благоевград, гр. Петрич, с. Кулата, с. Долно Уйно, гр. Г. Делчев, гр. Кюстендил, гр. Банско, с. Логодаж

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 670 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 536 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 134 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 3 700 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 134 000 BGN без ДДС/740 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Митница Лом

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG313 Враца
NUTS code: BG311 Видин
Main site or place of performance:

гр. Лом, гр. Враца, гр. Оряхово, гр. Брегово, гр. Видин

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 270 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 216 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 54 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 1 550 MWh.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 54 000 BGN без ДДС/310 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско и средно напрежение за обекти на Митница Бургас

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG341 Бургас
NUTS code: BG343 Ямбол
Main site or place of performance:

гр. Бургас, гр. Ямбол, гр. Малко Търново, гр. Несебър, гр. Ахтопол, гр. Свиленград

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 770 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 616 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 154 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 3 850 MWh.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 154 000 BGN без ДДС/770 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Митница Пловдив

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив
NUTS code: BG424 Смолян
NUTS code: BG422 Хасково
Main site or place of performance:

гр. Пловдив, гр. Смолян, с. Извор, ГКПП „Златоград“, гр. Свиленград, гр. Хасково, ГКПП „Капитан Петко войвода“

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция, за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 360 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 288 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 72 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 2 000 MWh.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 72 000 BGN без ДДС/400 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Митница Свищов

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG322 Габрово
NUTS code: BG315 Ловеч
Main site or place of performance:

гр. Ловеч, с. Сомовит, гр. Свищов, гр. Габрово

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 30 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 24 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 6 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 150 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 6 000 BGN без ДДС/30 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Митница Варна

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG331 Варна
NUTS code: BG332 Добрич
NUTS code: BG333 Шумен
Main site or place of performance:

гр. Варна, гр. Шумен, гр. Добрич, гр. Балчик, с. Дуранкулак

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 290 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 232 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 58 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 1 500 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 58 000 BGN без ДДС/300 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Митница Русе

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
09310000 Electricity
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG323 Русе
NUTS code: BG324 Разград
NUTS code: BG325 Силистра
NUTS code: BG334 Търговище
Main site or place of performance:

гр. Разград, гр. Силистра, гр. Търговище, гр. Русе, с. Сандрово

II.2.4)Description of the procurement:

1. Общата прогнозна стойност на обособената позиция за срок от 36 (тридесет и шест) месеца е в размер на 270 000 BGN без ДДС, в т.ч.:

1.1. за доставка на нетна активна електрическа енергия 216 000 BGN без ДДС;

1.2. предвидена опция за допълнителни доставки на електрическа енергия за нуждите на новооткрити партиди на името на възложителя — 54 000 BGN без ДДС.

Общата прогнозна стойност на обособената позиция включва цената на доставката на нетна активна електрическа енергия, нормативно определената цена за „задължения към обществото“ и дължимия акциз.

В общата прогнозна стойност на обособената позиция не се включват цените за мрежови услуги (достъп до електропреносната и електроразпределителната мрежа и пренос на електрическа енергия през тях).

2. Общо прогнозно количество електрическа енергия за срок от 36 (тридесет и шест) месеца — 1 500 MWh

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвидена е опция за допълнителни доставки на електрическа енергия в размер на 54 000 BGN без ДДС/300 MWh.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 064-141998
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 32-250888
Lot No: 9
Title:

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на Митница Русе“

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
30/08/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
National registration number: 201208860
Postal address: район „Връбница“, индустриална зона „Орион“, ул. „3020“ № 34, ет. 4
Town: София
NUTS code: BG411 София (столица)
Postal code: 1360
Country: Bulgaria
E-mail: office@grandenergy.net
Telephone: +359 28904206
Fax: +359 28904251
Internet address: http://www.grandenergy.net
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 270 000.00 BGN
Total value of the contract/lot: 0.01 BGN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Сключеният договор не съдържа обща стойност. Възложителят заплаща цена за доставка на 1 MWh нетна активна електрическа енергия. С цел валидиране на обявлението в т. II.1.7) „Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)“ е посочено 0,01, а в т. V.2.4) „Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС). Обща стойност на поръчката/обособената позиция“ са посочени стойности 0,01 BGN без ДДС.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telephone: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1 от ЗОП договорите не се обжалват.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/09/2018