Услуги - 420390-2016

Компактен изглед

30/11/2016    S231

Люксембург-Люксембург: Транспортиране на експресна поща

2016/S 231-420390

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 4.11.2016 г., 2016/S 213-387424)

Европейска комисия, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, ЛЮКСЕМБУРГ. За контакти: Office „Infrastructures et logistique“ — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 „Contrats et appels d'offres“. Тел. +352 4301-31938. Факс +352 4301-32109. Електронна поща: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

2.12.2016 ...

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

5.12.2016 ...