Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Usługi - 420390-2016

Wyświetl widok skrócony

30/11/2016    S231

Luksemburg-Luksemburg: Ekspresowe dostarczanie przesyłek

2016/S 231-420390

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Komisja Europejska, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG. Kontakt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tel. +352 4301-31938. Faks +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

2.12.2016 [...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

5.12.2016 [...]