Tjänster - 420390-2016

Visa förkortad version

30/11/2016    S231

Luxemburg-Luxemburg: Transport av expresspost

2016/S 231-420390

Meddelande om rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Europeiska kommissionen, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Kontaktpunkt: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tfn +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. E-post: oil-appels-offres@ec.europa.eu

I stället för 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

2.12.2016 ...

Skall det stå 

IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

5.12.2016 ...