Tjänster - 420526-2020

08/09/2020    S174

Sverige-Enköping: Konsulttjänster för upphandling

2020/S 174-420526

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Enköpings kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0282
Postadress: Linbanegatan 12
Ort: Enköping
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 745 34
Land: Sverige
Kontaktperson: Jessica Andersson
E-post: jessica.andersson.a@enkoping.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.enkoping.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvnzhdtfl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvnzhdtfl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

DIS Upphandlingskonsulter

Referensnummer: KS2019/714
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79418000 Konsulttjänster för upphandling
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster för upphandling/inköp. Kommande uppdrag kan innebära att konsulten genomför hela eller delar av ett upphandlingsprojekt.

Denna DIS annonserades ursprungligen i KommersAnnons 13.5.2019 och flyttas till TendSign från och med 3.9.2020.

Leverantörer som kvalificerades i KommersAnnons är fortsatt kvalificerade och överflyttade till TendSign.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79410000 Företags- och organisationsrådgivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna upphandling avser inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem (DIS) gällande köp av konsulttjänster för upphandling/inköp. Kommande uppdrag kan innebära att konsulten genomför hela eller delar av ett upphandlingsprojekt.

Denna DIS annonserades ursprungligen i KommersAnnons 13.5.2019 och flyttas till TendSign från och med 3.9.2020.

Leverantörer som kvalificerades i KommersAnnons är fortsatt kvalificerade och överflyttade till TendSign.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 093-224764
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2029
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/05/2029

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
03/09/2020