Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 420599-2021

Submission deadline has been amended by:  442775-2021
18/08/2021    S159

Magyarország-Komló: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2021/S 159-420599

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Komló Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15724100202
Postai cím: Városház tér 3.
Város: Komló
NUTS-kód: HU231 Baranya
Postai irányítószám: 7300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó-Gothard Máté
E-mail: szabo.gothard.mate@gmail.com
Telefon: +36 203861876
Fax: +36 72584005
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.komlo.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935472021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000935472021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KBSK Sportcentrum fejl. - tervezési szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR000935472021
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komlói Bányász Sportkör, Sportcentrum fejlesztéséhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Magas- és mélyépítési tevékenység tervezése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Városház tér 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Magas- és mélyépítési, valamint bontási tevékenységek tervezése az alábbiak szerint:

a) A meglévő irodaépület, stúdióépület, a tekepálya és a vendég vizesblokk között épületrész bontása - nem bontási engedély köteles.

b) A meglévő közel 600m2-es központi épület egyes részeinek belső átalakítása és korszerűsítése.

c) Egy 80-100 fő befogadására alkalmas sportszálló tervezése - építési engedély köteles.

d) Egy 20x40 méteres új műfüves pályához könnyűszerkezetes fedett edzőcsarnok tervezése, mobil lelátóval - építési engedély köteles.

e) A fejlesztési területen lévő kiszolgáló utak felújításának és bővítésének tervezése, a kapcsolódó és a kialakítandó épületekhez tartozó parkolóhelyek tervezése. A parkolók csapadékvíz elvezetésének és közvilágítás jellegű intézményi világításának megtervezése.

f) A fejlesztési területet körülvevő kerítéshálózat részbeni felújítása.

g) A fejlesztési területen jelenleg meglévő közművek (ivóvíz, szennyvíz, távhő, áramellátás) teljes korszerűsítése, valamint az újonnan épülő létesítmények ellátáshoz szükséges közművek megtervezése.

Tervező feladata többek között koncepcióterv, engedélyes tervek, kiviteli tervek, látványtervek és költségvetések elkészítése a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Tervező feladata továbbá:

- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés (különösen a tervekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása),

- a megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: 10 mérnöknap). A tervezői művezetésre a kivitelezés időtartama alatt kerül sor, ezért Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben rendeli meg a tervezői művezetést, amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes és a kivitelezés megvalósul.

Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban meghatározott „Ár” értékelési szempont alszempontjai:

1. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 30

1.1 A tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 28

1.2 Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 2

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Sportlétesítmények tervezése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Városház tér 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Sportlétesítmények tervezése az alábbiak szerint:

a) A jelenleg meglévő centerpálya körül 1 db atlétika pálya kialakítása.

b) 1 db 45 x 90 méteres füves pálya kialakítása.

Tervező feladata többek között a geodéziai felmérés, koncepcióterv elkészítése, látványtervek elkészítése és a kiviteli tervek elkészítése a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Tervező feladata továbbá:

- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés (különösen a tervekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása),

- a megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: 10 mérnöknap). A tervezői művezetésre a kivitelezés időtartama alatt kerül sor, ezért Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben rendeli meg a tervezői művezetést, amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes és a kivitelezés megvalósul.

Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban meghatározott „Ár” értékelési szempont alszempontjai:

1. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 30

1.1 A tervezési díj (nettó HUF) / Súlyszám: 28

1.2 Tervezői művezetés díja (nettó HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 2

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Kutak és víztározó felújítás tervezése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

7300 Komló, Városház tér 3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A területen jelenleg meglévő két kúthoz és egy víztározóhoz kapcsolódó feltárások, szükséges mélyítések és tisztítások megtervezése a várható hozam megállapításával, annak érdekében, hogy a sportpályák öntözéséhez szükséges vízellátás a későbbiekben megoldott legyen.

A fejlesztési területen található 2 db kút és 1 db víztározó teljes felülvizsgálata úgy, hogy a 2 db füves pálya öntözéséhez szükséges vízmennyiség garantáltan rendelkezésre álljon.

Tervező feladata a két kút működésének a puffertartály működésével való összehangolása elektronikusan, vezérléssel, automatikával. Műszaki leírás, a tervek, valamint költségvetések elkészítése szükséges, melynek részét képzi a kútház kialakításának, illetve a kútba történő esetleges beavatkozásoknak a tervezése (jellemzően iszapszivattyúzás, tisztítás, mélyítés a hozam növelése érdekében).

A tervező feladata a fenti beruházáshoz kapcsolódó koncepcióterv és kiviteli terv elkészítése.

Amennyiben a tervezési szerződés időtartama alatt megállapításra kerül, hogy a 2 db füves pálya öntözéséhez szükséges vízmennyiség nem elegendő a meglévő két kútból, ezért új kutat kell fúrni, abban az esetben az új kút tervezése és a vízjogi engedélyeztetés a tervező feladata.

A fentiekhez szükséges gépészeti és villamos tervezés is a feladat részét képzi.

Tervező feladata továbbá:

- a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban való közreműködés (különösen a tervekre vonatkozó kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása),

- a megvalósítás teljes időtartama alatt, minden szakágra kiterjedő tervezői művezetés (becsült alkalmak száma: 10 mérnöknap). A tervezői művezetésre a kivitelezés időtartama alatt kerül sor, ezért Ajánlatkérő kizárólag abban az esetben rendeli meg a tervezői művezetést, amennyiben a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményes és a kivitelezés megvalósul.

Ajánlatkérő előírja, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez, a tervezőnek pedig a szerződés aláírásával nyilatkoznia kell ezen felhasználási jogok átruházásáról. A jogokról való lemondás díját az ajánlati árnak tartalmaznia kell.

A szerződés keretében elvégzendő feladatok részletes bemutatását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M.2.a) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M.2.b) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M.2.c) pontban meghatározott szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlaton felüli, szakirányú tervezésben szerzett többlettapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 30
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 27
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5. pontban meghatározott „Ár” értékelési szempont alszempontjai:

1. Nettó Ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 30

1.1 A nettó tervezési díj (HUF) / Súlyszám: 28

1.2 Tervezői művezetés nettó díja (HUF/mérnöknap) / Súlyszám: 2

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (1) és (2) bekezdései 3. §-a, 4. § (1) bekezdése és a 7. §-a.

A kizáró okok fenn nem állását Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezetnek előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) kitöltésével köteles igazolnia.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) - (6) bekezdés szerinti felhívásra az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10 és 12.-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozatával, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.

- A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja a Kr. 8.§ i) pont ic) alpontjában, valamint a 10.§ g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-ában foglaltakra. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani. Az ajánlatkérő az igazolások benyújtására kötelezett ajánlattevő ajánlata vonatkozásában ellenőrzi a 69. § (11) bekezdés szerinti adatbázisok adatait is.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján, ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az Ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR rendszerben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának dátumánál korábbi keltezésű igazolásokat, nyilatkozatokat is elfogad a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan, mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 63. § (3) bekezdésére, a Kbt. 73. § (1) c) pontjára, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint történik. A Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozatát, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatát az ajánlattal egyidejűleg kell benyújtani.

Ajánlatkérő a 322/2015.(X.30.) Korm. rend 8. § (1) bekezdése alapján előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alábbi alkalmassági követelmények (M.1/, M.2/) előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát („alfa” pont). Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M.1/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 6 évben megkezdett legjelentősebb referenciáinak igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés a)-b) pontjai alapján. A referenciákat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) -(2) bekezdésének megfelelő részletezettséggel kell igazolni. A referenciaigazolásnak, vagy referencia nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: - a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, - a szolgáltatások tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal), - a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal), - az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 3 évben megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 6 évben megtörtént. 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése valamint 21/A. §-a is irányadóak.

M.2/ Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján szükséges alkalmasságát igazolnia, azoknak a szakembereknek - különösen a szakági tervezőknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlattevőnek a szakemberek szakmai önéletrajzát, a rendelkezésre állási nyilatkozatát, valamint a végzettséget igazoló okiratát már az ajánlatban be kell nyújtania a Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján.

A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell:

- a szakemberek nevét,

- képzettségét,

- a kamarai névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási számát, és a jogosultság megszerzésének időpontját (amennyiben már rendelkezésre áll).

- az ajánlattételi határidőig szerzett releváns (M.2./ a)-c) pont szerinti) szakmai tapasztalatának időtartamát,

- az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény számának megjelölését, továbbá azt, hogy a szakember munkaviszony, vagy milyen más jogviszony (pl. megbízási, vállalkozási) alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

A szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. Az ajánlatkérő a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év/hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni. A megjelölt hónapot Ajánlatkérő egész hónapnak tekinti. A figyelembe vehető szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett, azaz ugyanazon időpontban csak egy szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. A szakembereknek a szerződés megkötésének időpontjára (és a szerződés teljes időtartama alatt) rendelkezniük kell a vonatkozó 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel. Ezen követelmény teljesüléséről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat alatt az előírt végzettségbeli és tapasztalati követelményeknek megfelelő feladatkörben végzett feladatvégzésen alapuló gyakorlatot érti. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. A végzettségek egyenértékűségének bizonyítása az Ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelmények előzetes ellenőrzésére elfogadja az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatot. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra, azaz az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az értékelési szempontok keretében megkövetelt szakmai többlet tapasztalatnál Ajánlatkérő csak a kamarai bejegyzéshez szükséges tapasztalaton felüli tapasztalatot veszi figyelembe, azon belül is az adott részszempontban megjelölt tárgy szerinti feladatok teljesítése során szerzett többlettapasztalatot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1/ Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek tárgya

M.1.1) 1. rész esetében: legalább 400 m2 hasznos alapterületű épület teljes kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyezési terv és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése volt, ahol a tervezési feladat legalább építészet, épületgépészet, statika és épületvillamosság szakágakra vonatkozott.

M.1.2) 2. rész esetében: legalább 1 db, atlétikai sportág (WA) szabványainak megfelelő atlétikapálya kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése volt.

M.1.3) 3. rész esetében: legalább 1 db kút és/vagy víztározó kivitelezésére és/vagy rekonstrukciójára vonatkozó kivitelezési tervdokumentáció elkészítése volt.

Az M.1/ pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmények több referenciával is igazolhatók.

M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

1. és 2. rész esetében:

a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti Építészeti tervezési terület „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

3. rész esetében:

a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész, sajátos műszaki tervezési terület szerinti Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület „VZ” jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

b) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „V” (Építményvillamossági tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

c) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. Szakma építészeti - műszaki tervezés rész szerinti szakági műszaki tervezési terület „G” (Építmények gépészeti tervezési szakterület) jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési követelménnyel vagy ezzel egyenértékű képzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges minimum szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

A szakemberek között átfedés megengedett.

Az M.2./ pontban megjelölt szakembereknek a szerződés teljesítésében részt kell venniük. A kamarai jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

1. rész vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során 4 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi elfogadását követően, az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: a koncepciótervek elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletezőben ezen feladat vonatkozásában rögzített díjjal,

- 2. részszámla: az engedélyezési tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletezőben ezen feladat vonatkozásában rögzített díjjal,

- 3. részszámla: a kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletezőben ezen feladat vonatkozásában rögzített díjjal,

- 4. részszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra,

- végszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra.

2. és 3. rész vonatkozásában:

Nyertes Ajánlattevő a teljesítés során 3 darab részszámla és 1 darab végszámla kiállítására jogosult a szerződés rendelkezéseinek megfelelően az adott részszámlához tartozó munkarész Ajánlatkérő általi elfogadását követően, az alábbiak szerint:

- 1. részszámla: a koncepciótervek elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletezőben ezen feladat vonatkozásában rögzített díjjal,

- 2. részszámla: a kiviteli tervdokumentáció elfogadását követően; értéke megegyezik az árrészletezőben ezen feladat vonatkozásában rögzített díjjal,

- 3. részszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés legalább 50%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra,

- végszámla: a tervezési művezetés során, a kivitelezés 100%-os műszaki készültségi fokának elérését követően; értéke tételes kimutatás alapján kerül meghatározásra.

Mindegyik ajánlati rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Ajánlattevő az egyes teljesítési szakaszokban elvégzett tervezési feladatairól kiállított számláját Ajánlatkérő által az adott teljesítési szakasz vonatkozásában, az ajánlattevői teljesítést követően kiadott teljesítés igazolás alapján nyújthatja be. Ajánlatkérő az Ajánlattevő által a hatályos jogszabályok szerint kibocsátott számla összegét a számla kézhezvételét követő 30 naptári napon belül köteles banki átutalással megfizetni az Ajánlattevőnek a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés szerint. A Kbt. 27/A.§. alapján az Ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás, a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF). A számla ellenértéke a 1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozatban megítélt támogatásból kerül kifizetésre. Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben meghatározottak szerint. Felelősségbiztosítás: Ajánlattevő köteles a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - a teljes tervezési szerződés időtartamára vonatkozó érvényes, minimum 10 000 000 HUF/év és 5 000 000 HUF/kár kártérítési limitű, tervezésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. Ajánlattevőknek erre a vállalásra vonatkozóan nyilatkozatot kell csatolniuk ajánlatukhoz. A felelősségbiztosítás bemutatásának elmulasztása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdés alapján. A teljesítéssel kapcsolatos részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
Gyorsított eljárás
Indokolás:

Az 1470/2021. (VII. 15.) Korm. határozat 6. a) pontja szerint a beruházásra vonatkozó előkészítési fázisokat (tervező kiválasztása és a tervezési feladatok elvégzése) legkésőbb 2021. december 31. napjáig kell megvalósítani.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/09/2021
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 01/09/2021
Helyi idő: 15:00
Hely:

Az ajánlatok felbontása az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait a Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A kommunikáció 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 2. §. alapján az EKR-ben történik. 2. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 3. Az ajánlatban be kell nyújtani: a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is; a Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal, adott esetben nemleges nyilatkozatot; adott esetben a közös ajánlattevők közötti megállapodást a Kbt. 35. § előírásai szerint; a Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 11. § (4) bek. szerint; a 321/2015.(X.30.) Korm. rend. 13. §-a szerinti dokumentumokat, illetve nemleges nyilatkozatot; aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányát, ill. ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. 4. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 5. Összeférhetetlen és nem vehet részt a közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetként az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 25. § (3) és (4) bekezdés szerint bármely összeférhetetlenségi körülmény fennáll. 6. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 35. §-ában és a Kbt. 36. §-ában foglaltakra. 7. A Kbt. 35. § (8) bekezdés szerinti szervezet alapítását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé. 8. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli. 9. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban megadott 1 hónapos ajánlati kötöttség alatt 30 naptári napot ért. 10. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és rendeletei, különösen a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. irányadók. 11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu /portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. 12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt. 13. Ajánlatkérő az eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart. 14. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket alkalmazza. 15. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére hivatkozással jelzi, hogy a jelen felhívásban a szerződés teljesítésére való alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az ajánlati felhívás III.1.3) valamennyi pontja esetében. 16. FAKSZ: dr. Szabó-Gothard Máté (00952). 17. Ajánlatkérő a hiánypótlás vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltakra. 18. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-4. értékelési részszempont esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint, az ott hivatkozott képletek alapján. 19. A II.2.7. pontban meghatározott időtartam a szerződés teljes időtartamára vonatkozik. A szerződés időtartama a szerződéskötéstől a tervezői művezetés befejezéséig tart. A közbeszerzési dokumentumok mellékletét képző feladatleírásban szereplő ütemterv az egyes tervezési fázisokra részhatáridőket határoz meg hónapokban megadva.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/08/2021