Palvelut - 420612-2019

06/09/2019    S172    - - Palvelut - Lisätietoilmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Erikoislääkäripalvelut

2019/S 172-420612

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2019/S 171-418517)

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
1567535-0
PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Helsinki
00029
Suomi
Yhteyshenkilö: Arttu Karjalainen
Puhelin: +358 94711
Sähköpostiosoite: mons.vermis@gmail.com
Faksi: +358 947175403
NUTS-koodi: FI1B

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.hus.fi

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoima

Viitenumero: HUS 150-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85121200
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on HUSin psykiatrian ja nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankinta. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 (palvelukuvaus).

Hankinta on jaettu kahteen (2) osa-alueeseen, joista toinen koskee psykiatrian ja toinen nuorisopsykiatrian lääkärityövoiman hankintaa. Tarjoaja voi jättää tarjouksen vain toiseen tai molempiin osa-alueisiin. Molempiin osa-alueisiin muodostetaan erillinen puitejärjestely. Molempiin puitejärjestelyihin valitaan viisi (5) toimittajaa, jos tarjouspyynnössä kuvatut kelpoisuusehdot ja pakolliset vaatimukset täyttäviä tarjouksia saadaan kyseisellä osa-alueella vähintään tämä määrä. Puitejärjestelyihin valittavat tarjoajat asetetaan etusijajärjestykseen tarjouksien vertailun tuloksien perusteella. Puitejärjestelyihin perustuvat hankinnat tehdään kyseisen puitejärjestelyn sisällä ilman kilpailuttamista etusijajärjestyksen perusteella siten, kuin tarjouspyynnön liitteenä 1 olevan palvelukuvauksen kohdassa 6 on kuvattu.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2019
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 171-418517

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.2.7)
Osa nro: 2
Oikaistava tieto:

Päivää

Oikaisu:

Kuukautta

VII.2)Muut täydentävät tiedot: