Služby - 420675-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Údržba stromov
NDČíslo zverejnenia oznámenia420675-2021
PDDátum uverejnenia18/08/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka159
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoHlavné mesto SR Bratislava (00603481)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho3 - Miestne orgány
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný13/08/2021
DTLehota na predloženie17/09/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)77211400 - Orezávanie stromov
77211500 - Údržba stromov
RCMiesto plnenia (NUTS)SK010
IAInternetová adresa (URL)https://josephine.proebiz.com/sk/tender/13811/summary
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ