A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Szolgáltatások - 420829-2020

08/09/2020    S174

Magyarország-Budaörs: Építési munka felügyelete

2020/S 174-420829

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_64310820
Postai cím: Puskás Tivadar utca 11.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Némethné Szeghő Judit
E-mail: titkarsag@rhk.hu
Telefon: +36 75519542
Fax: +36 75519569
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.rhk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.rhk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: radioaktív hulladékkezelés, -gyűjtés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BAF kutatófúrások létesítése műszaki felügyelet

Hivatkozási szám: EKR001320752019
II.1.2)Fő CPV-kód
71247000 Építési munka felügyelete
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása.

Kutatólétesítmények kivitelezésének műszaki felügyelete

Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel.

Fúrás neve Fúrás típusa Min. hossz [m] Max. hossz [m] Fúrás célja

BAF-3 függőleges magfúrás 800 850 BAF fedő átfúrása

BAF-3A függőleges; 750 m-ig teljes 1200 1600 BAF átfúrása

Szelvény alatta magfúrás

BAF-4 függőleges magfúrás 700 800 BAF átfúrása

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 114 672 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71247000 Építési munka felügyelete
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU231 Baranya
A teljesítés fő helyszíne:

Baranya megye, Nyugat-Mecsek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Bükkösd és Boda külterületén két fúrási helyszínen három mélyfúrás kivitelezése, helyszíni mérésekkel, mintázásokkal, laboratóriumi vizsgálatokkal, dokumentálással és értékeléssel. Az elvégzendő feladatok részletezése:

1.1. Minőségügyi terv elkészítése és jóváhagyatása a Megbízóval;

1.2. Műszaki felügyeleti tevékenység:

1.2.1. a kutatófúrások kivitelezésének műszaki felügyelete:

— a kivitelezés szakszerűségének felügyelete,

— a felügyelet során tapasztalt nem szerződés szerinti teljesítés (az érvényes, vonatkozó szabályzatok, utasítások be nem tartása), illetve hiányosság esetén a Vállalkozó figyelmeztetése, illetve a Megbízó azonnali tájékoztatása,

— a jóváhagyott műveleti tervek, utasítások betartásának felügyelete,

— a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

— a műbizonylatok meglétének, teljeskörűségének ellenőrzése.

1.2.2. a kutatófúrások kivitelezéséhez kapcsolódó tevékenységek műszaki felügyelete:

— a geodéziai kitűzés és bemérés helyességének, az egyéb előírt felmérések, vizsgálatok megvalósulásának ellenőrzése,

— a fúráshoz tartozó kiegészítő tevékenységek (béléscsövezés, cementezés stb.) szakszerűségének ellenőrzése,

— az elvégzett munka és a felhasznált anyagok mennyiségének nyilvántartása,

— az elvégzett mérések, telepített eszközök leírása és nyilvántartása,

— a fúrások véglegesítésének, illetve felszámolásának dokumentálása.

1.2.3. a munkafolyamatok rendjének és a biztonsági előírások betartásának felügyelete:

— a környezet- és természetvédelmi előírások betartásának, a tisztaság és a rend fenntartásának ellenőrzése,

— a kivitelezési munkák egymásra épülésének, a munkafolyamatok összehangoltságának ellenőrzése,

— a kivitelezés technológiájával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

— a munka és tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,

— a hulladékok kezelésének ellenőrzése,

— a minőség- és környezetfelügyeleti ellenőrzések során feltárt hiányosságok felszámolásának felügyelete.

1.3. Magkezelés és dokumentálási tevékenység:

1.3.1. magkezelés és a mintázásokhoz kapcsolódó feladatok:

— magkezelés a vonatkozó utasítás szerint,

— a magládák szállításhoz történő előkészítés ellenőrzése,

— a fúrómagok magraktárba szállításának figyelemmel kísérése (átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése),

— furadékminta vételének, illetve az öblítőfolyadék nyomjelzőtartalom mintázásának végrehajtása a vonatkozó utasításban leírtak szerint.

1.3.2. dokumentációk, jelentések készítése:

— napi és összesítő jelentések folyamatos készítése a megadott adatlapos formátumban,

— eseti jelentés készítése a rendkívüli eseményekről (baleset, műszaki baleset stb.) az eset bekövetkezte utáni 2. munkanappal bezárólag,

— kéthavi előrehaladási jelentés készítése a kivitelező teljesítésével összhangban a Megbízott tevékenységéről minden második hónap 5. munkanapjáig,

— fúrások műszaki záródokumentációjának elkészítése.

1.4. Kapcsolattartás és egyéb feladatok:

— kapcsolattartás a Megbízóval (Kapcsolattartás rendje - a Megbízott dolgozza ki),

— műszakonkénti jelentési kötelezettség a Megbízó felé, a napi jelentések leadása folyamatos munkarend esetén az éjszakai műszak végén, egyműszakos rend esetén a műszak zárásakor,

— a napi jelentések haladéktalan megküldése a Vállalkozónak,

— egyeztetési kötelezettség a Vállalkozóval a napi jelentésekben szereplő adatokról, információkról,

— műszaki kérdésekben javaslattétel (szakértői tevékenység),

— a Vállalkozó szerződéses teljesítését akadályozó tényezők feltárása, azok elhárítására a szükséges intézkedések vagy javaslatok megtétele,

— operatív tevékenységek egyeztetése a Vállalkozóval.

A Megbízott köteles a szerződéses feladatok napi szintű koordinálására egy vezető műszaki felügyelőt megnevezni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az alkalmasságnál, az M.2.1. pont szerint bemutatott szakembernek, az alkalmasságnál előírtat meghaladó, szakmai gyakorlati ideje (max további 18 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M.2.2. pontban meghatározott 3 fő közül a legtöbb szakmai gyakorlattal rendelkezőnek, az alkalmasságánál előírtat meghaladó szakmai gyakorlati ideje (max további 18 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlat kizárva, oka: A fúrások létesítése folyamatosan történik, párhuzamosan, egymástól jelentős távolságra. Fontos minőségügyi szempont, hogy a kivitelezés lépéseinek, a helyszíni vizsgálatok folyamatainak ellenőrzése, felügyelete egységesen, azonos elvek alapján történjen, biztosítva ezzel a megfelelő minőségű és mennyiségű információ megszerzését a fúrások végső értékelő jelentéséhez.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 232-569351
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: P300B-4-03/19
Elnevezés:

BAF kutatófúrások létesítésének műszaki felügyele

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_66211404
Postai cím: Viola utca 29.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: szabo@batkontroll.hu
Telefon: +36 202302016
Fax: +36 75310174
Internetcím: http://www.batkontroll.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 117 325 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 114 672 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevő neve: Bátkontroll Mérnöki Szolgáltató Kft.

Címe: 2030 Érd, Viola u. 29.

Adószáma: 14382510-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdésének megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/09/2020