Υπηρεσίες - 421018-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

01/12/2015    S232    Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπηρεσίες - Συμπληρωματικά στοιχεία - Ανοικτή διαδικασία 

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Διάσκεψη της Eurostat για τις κοινωνικές στατιστικές

2015/S 232-421018

Ατελής διαδικασία

(Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1.10.2015, 2015/S 190-343750)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, υπόψη κ. Gallo Gueye, κτίριο Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi, 2920 Λουξεμβούργο, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. Φαξ +352 4301-34415. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu


Σημείωση:

Η διαδικασία ανάθεσης διακόπηκε.

Η σύμβαση ενδέχεται να αποτελέσει αντικείμενο αναδημοσίευσης.

Αλλαγή των ουσιαστικών καθηκόντων.