Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Marché de travaux - 421034-2015

Afficher la vue résumée

01/12/2015    S232

România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii

2015/S 232-421034

Consiliul Judetean Cluj, Calea Dorobantilor nr. 106, Serviciul Lucrari si Achizitii Publice, În atenția: Director executiv Mariana Ratiu, sef serviciu Alexandru Cretu, consilier Adina Tiuca, Cluj-Napoca 400094, România. Telefon: +40 372640000. Fax: +40 372640070. E-mail: cjc@cjcluj.ro

(Suplimentul Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, 26.9.2015, 2015/S 187-337859)

În ceea ce priveşte:
CPV:45000000 Lucrări de construcţii, 45252123 Instalaţii de sortare, 45310000 Lucrări de instalaţii electrice, 71321000 Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii, 71322000 Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

Lucrări de construcţii

Instalaţii de sortare

Lucrări de instalaţii electrice

Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru construcţii

Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice

În loc de: 

II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 6 (de la data atribuirii contractului)

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

11.12.2015 (14:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

15.12.2015 (9:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

15.12.2015 (11:00)

A se citi: 

II.3) Durata contractului sau termenul de finalizare

Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)

IV.3.3) Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv:

11.1.2016 (14:00)

IV.3.4) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

15.1.2016 (9:00)

IV.3.8) Condiții de deschidere a ofertelor:

15.1.2016 (11:00)

Alte informații suplimentare

Informaţii care urmează să fie corectate sau adăugate în documentele de licitaţie corespunzătoare.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi documentele de licitaţie corespunzătoare.

Solicitare 1:

Solicitam prelungirea duratei de executie, având in vedere:

— lipsa studiilor de teren minim necesare (geotehnice, hidrogeologice) pentru amplasament;

— lipsa unei expertize privind situatia geotehnica a amplasamentului zonei tehnice;

— necesitatea executarii si a altor expertize la constructii existente, deoarece intre data elaborarii expertizelor puse la dispozitie de autoritatea contractanta si data începerii efective a lucrarilor, este o perioada destul de lunga, respectiv cca. 18 luni;

— necesitatea obtinerii tuturor avizelor;

— incertitudini privind traseul drumului de acces;

— incertitudini privind sursa de apa, respectiv debitul si calitatea apei.

Raspuns:

Se modifica durata contractului astfel: in loc de: 9 luni, a se citi: 12 luni.

În temeiul art. 72 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare se prelungeste termenul de elaborare a ofertelor, respectiv, se decaleaza data-limita de depunere a ofertelor.