Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Fournitures - 421257-2015

Afficher la vue résumée

01/12/2015    S232

Slovenija-Trbovlje: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2015/S 232-421257

Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje, Kolonija 1. maja 21, V roke: Janja Presečki, Trbovlje 1420, Slovenija. Telefon: +386 35653300. Telefaks: +386 35631960. E-pošta: janja.presecki@dufs.eu

(Dodatek k Uradnemu listu Evropske unije, 6.11.2015, 2015/S 215-392137)

Predmet:
CPV:15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Druge dodatne informacije

Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati v ustrezni razpisni dokumentaciji.

Za nadaljnje informacije vas prosimo, da si ogledate ustrezno razpisno dokumentacijo.

Naročnik spreminja predračun v sklopu 7 Perutnina, in sicer je spremenjena enota mere pri artiklu 13 in artiklu 14. Ponudniki morajo upoštevati spremenjen popis. V kolikor bo ponudnik ponudbo oddal na starem predračunu, kjer je pri postavki 13 in 14 enota mere KOS (in ne kg) bo naročnik štel, da je ponudbena cena cena na enoto mere, to je cena za kg.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/11/8256-71504629611929599060/Predracun_sklop_7.zip