Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 421484-2021

Submission deadline has been amended by:  469737-2021
19/08/2021    S160

Romania-Turnu Măgurele: Medical equipments

2021/S 160-421484

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Primaria Turnu Magurele
National registration number: 4253731
Postal address: Strada: bdul. Republicii, nr. 2
Town: Turnu Magurele
NUTS code: RO317 Teleorman
Postal code: 145200
Country: Romania
Contact person: Livia Iordache
E-mail: ptmachiz@yahoo.com
Telephone: +40 247416451
Fax: +40 247416453
Internet address(es):
Main address: www.municipiulturnumagurele.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126361
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Furnizare echipamente medicale finanțate prin proiectul ”Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, implementat în cadrul Axei prioritare 5 din Programul Interreg V A Romania-Bulgaria

Reference number: 4253731/2021/Anexa 3, pct. 1
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Obiectul prezentului contract îl reprezintă furnizarea de echipamente medicale denumite Produse, precum și instalarea, punerea în funcțiune, instruirea personalului, service-ul și mentenanța acestora, în conformitate cu prevederile din Contract, Caietul de sarcini și Propunerea tehnică, cu dispozițiile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare, pentru implementarea proiectului ”Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, cofinanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă, pentru modernizarea serviciilor de sănătate oferite de către Spitalul Municipal.

Valoarea estimată a achiziției serviciilor de furnizare a echipamentelor medicale, dispozitivelor medicale este de 2.201.359,09 fără TVA, defalcat pe loturi astfel:

Lotul 1 - Echipamente bloc operator-745.540,40 lei fără TVA;

Lotul 2 - Echipamente pentru fizioterapie-108.430,96 lei fără TVA;

Lotul 3 - Echipamente pentru kinetoterapie-24.036,35 lei fără TVA;

Lotul 4 - Echipamente medicale pentru analiza-107.996,56 lei fără TVA;

Lotul 5 - Echipamente pentru radiologie-602.347,75 lei fără TVA;

Lotul 6 - Echipament de sterilizare-100.831,14 lei fără TVA;

Lotul 7 - Echipament pentru ortopedie-13.859,97 lei fără TVA;

Lotul 8 - Echipamente pentru suport medical-40.729,78 lei fără TVA;

Lotul 9 - Echipament pentru anestezie și terapie intensivă-12.877,23 lei fără TVA;

Lotul 10 - Echipament medical pentru urgente-24.630,26 lei fără TVA;

Lotul 11 - Echipament pentru anatomie patologică-42.381,23 lei fără TVA;

Lotul 12 - Echipament pentru ginecologie-9.112,18 lei fără TVA;

Lotul 13 - Echipament ecografic-368.585,28 lei fără TVA.

Durata contractului, respectiv 145 zile, include atât obligațiile contractantului privind livrare, instalare, punere în funcțiune, testare echipamente, instruire personal cât și obligațiile de plată ale Autorității contractante. A se vedea termenele precizate în Calendarul pentru îndeplinirea activităților prezentat la cap.6-Monitorizarea activităților din Caietul de sarcini.

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. În măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare sunt adresate în termenul stabilit prin prezenta fișa de date, respectiv de 18 zile, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 201 359.09 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 13
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Nu este cazul

II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente pentru suport medical

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192160 Stretchers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru suport medical care urmează a fi achiziționate:

Scaun ORL buc=1,

Targă de transport pacienți, hidraulică reglabilă buc=1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 40 729.78 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente pentru fizioterapie

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33155000 Physical therapy devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru fizioterapie care urmează a fi achiziționate:

Aparat Sock Wave buc=1,

Aparat pregătire parafină buc=1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 108 430.96 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente pentru radiologie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33111000 X-ray devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru radiologie care urmează a fi achiziționate :

Imprimantă digitală DICOM cu laser uscat buc=1,

Dispozitiv RX digital grafie mobil buc=1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 602 347.75 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente pentru kinetoterapie

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru kinetoterapie care urmează a fi achiziționate:

Aparat recuperare cvadriceps buc=1,

Cușcă Rocher și accesorii buc=1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 036.35 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament ecografic

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33112200 Ultrasonic unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru echipament ecografic care urmează a fi achiziționate:

Ecograf buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 368 585.28 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente bloc operator

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33167000 Surgical lights
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru blocul operator care urmează a fi achiziționate:

Lampă operație buc=1,

Electrocauter bipolar buc=1,

Turn laparoscopic buc=1.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 745 540.40 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament pentru ortopedie

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru ortopedie care urmează a fi achiziționate:

Gipsoton electric buc=2

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 859.97 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament pentru anestezie și terapie intensivă

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33172100 Anaesthesia devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru anestezie și terapie intensivă care urmează a fi achiziționate:

Video-Laringoscop buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 877.23 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament pentru anatomie patologică

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru anatomie patologică care urmează a fi achiziționate:

Hotă aspirație necropsie cu iluminare perimetrală buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 42 381.23 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipamente medicale pentru analiza

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru analiza care urmează a fi achiziționate:

Injectomat buc=4,

Aparat ECG 12 canale portabil buc=6.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 107 996.56 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament medical pentru urgențe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru urgențe care urmează a fi achiziționate:

Dispozitiv vizualizare vene buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 24 630.26 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament de sterilizare

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33191100 Steriliser
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale de sterilizare care urmează a fi achiziționate:

Sterilizator cu aer cald buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 831.14 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Echipament pentru ginecologie

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO317 Teleorman
Main site or place of performance:

Spitalul Municipal Turnu Măgurele, str. Strada Castanilor, nr. 42, Municipiul Turnu Măgurele, jud. Teleorman

II.2.4)Description of the procurement:

Lista cu cantitățile de echipamente medicale pentru ginecologie care urmează a fi achiziționate:

Monitor cardio tocograf buc=1

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Componenta tehnica / Weighting: 20
Price - Weighting: 80
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 112.18 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 145
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

„Modernizarea serviciilor de sănătate din cadrul spitalelor din Turnu Măgurele și Nikopol”, cod proiect 16.5.2.044, cod e-MS ROBG 256, finantat prin Programul Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară 5-O regiune eficientă.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Cerința nr. 1-pentru toate loturile

Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, se vor prezenta documentele suport aferente respectiv, cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum reiese din certificatul constatator extins, emis de către ONRC, aflate în termen de valabilitate la data prezentării.

În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de către toți membri asocierii, precum și de terțul/terții susținători, subcontractantul/subcontractanții, dacă există.

În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente, în condițiile legii incidente în țara de reședință, însoțite de traducerea în limba română.

Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

La completarea DUAE operatorii economici participant vor ține seama și de Notificarea ANAP referitoare la utilizarea DUAE, astfel cum a fost acesta integrat în SEAP/02.07.2019. (http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/07/Notificare-referitoare-la-utilizarea-DUAE-integrat-in-SEAP.pdf).

Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau a acordul de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

Cerința nr. 2-pentru toate loturile

Ofertantul sau după caz, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 165 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire

Până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE conținând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 iar ulterior, se vor prezenta documentele suport aferente, respectiv certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Având în vedere că aceste documente se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc, acestea se raportează la momentul prezentării lor.

Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a taxelor, impozitelor și contribuțiilor se va face la nivelul societății/companiei. Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor locale, se va realiza pentru sediul social și pentru toate sediile secundare/punctele de lucru stabile pentru care contribuabilul figurează cu bunuri (mobile/imobile) impozabile.

Ofertele depuse de operatorii economici care figurează cu datorii restante la data prezentării documentelor, vor fi excluse în conformitate cu prevederile art. 165 alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 165 alin. (3) și art. 166 alin. (2) din același act normativ.

Operatorii economici nerezidenți (străini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritățile competente ale țării de origine (cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte asemenea documente) pentru a demonstra faptul că nu se încadrează în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 precum și un certificat de rezidență fiscală (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic în curs ori a unui angajament de obținere a acestui document, cel mai târziu până la data semnării contractului.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior.

Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire..

Cerința nr. 3-pentru toate loturile

Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru dovedirea îndeplinirii Cerinței nr. 3, până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta DUAE, reprezentând Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.

Cerința nr. 4-pentru toate loturile

Ofertantul sau dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător, subcontractantul declarat nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute de art. 60, lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire

Pentru dovedirea îndeplinirii Cerinței nr. 4, până la data limită de depunere a ofertelor se va prezenta Declarație pe propria răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător, subcontractant declarat), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Împreună cu DUAE, operatorii economici participanți vor prezenta și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 1). În acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Cuclea Dănuț - Primar, Filip Mircea-Administrator public, Băja Cecilia – Șef Serviciu Buget Contabilitate Contracte, Mitrofan Mihaela – Șef Serviciu Dezvoltare Locală si Investitii, Istrate Tinel - Șef Serviciu Urbanism și Gospodărie Comunală, Bădescu Iulica-Grațiela-Șef Serviciu Juridic și Administratie Publica Locală; Consilieri locali: Cristea Florentin-Viceprimar, Vasile Răzvan Delcea, Julea Florea, Lambă Daniel, Mohora Catalin Marius, Mitroi Teodor, Gheorghe Mihai, Belu Ionuț Marius, Atheneu Aura, Condea Ioan Valentin, Daciu Georgel, Mohora Steluța, Ragabeja Eugen, Constantin Virgil-Lucian, Musat Tudorel, Nuta Radu-Daniel, Vilcea Iulian, Petrescu Emil, Manea Tudor, Funcționari publici: Vitiuc Daniela, Cristescu Crina, Roiniță Fănica, Grecu Nicoleta-Mădălina, Necula Nuți-Liliana; Din partea consultantului în management pentru asigurarea asistenței necesare îndeplinirii activităților contractului: Ofițeru Larisa si Cezarina Falan

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor se vor prezenta și documente edificatoare ce conțin informații cu privire la membrii organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al fiecărei entități implicate în procedura de atribuire, precum și la persoanele care au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestora, cerința indicată fiind raportată inclusiv la aceste persoane.

Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative actualizate prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.

Cerința nr. 1-pentru toate loturile

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie să facă dovada că a livrat produse similare cu cele care fac obiectul fiecărui lot în parte, care au fost recepționate, în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), la nivelul unui contract, a maximum 3 contracte, în valoare cumulată de cel puțin:Lot 1-745.540,40 lei fără TVA;Lot 2-108.430,96 lei fără TVA;Lot 3-24.036,35 lei fără TVA;Lot 4-107.996,56 lei fără TVA;Lot 5-602.347,75 lei fără TVA;Lot 6-100.831,14 lei fără TVA;Lot 7-13.859,97 lei fără TVA;Lot 8-40.729,78 lei fără TVA;Lot 9-12.877,23 lei fără TVA;Lot 10-24.630,26 lei fără TVA;Lot 11-42.381,23 lei fără TVA;Lot 12-9.112,18 lei fără TVA;Lot 13-368.585,28 lei fără TVA.

Loturile: 1,10,11,12,13,2,3,4,5,6,7,8,9Proportia de subcontractareCerința nr. 2- pentru toate loturile În cazul în care părți din contractul ce urmează a fi atribuit vor fi îndeplinite de către unul sau mai mulți subcontractanți, ofertantul are obligația de a preciza partea/ părțile din contract pe care acesta urmează să le subcontracteze.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, terț susținător), cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la livrarile efectuate în trecut, în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Asociații nominalizați vor prezenta distinct DUAE, în care se vor cuprinde informațiile solicitate, împreună cu Formularul nr. 4-Acordul de asociere.Înainte de atribuirea contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă(AC) va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformit.cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.La nivelul DUAE se vor preciza următoarele informații: nr și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoria echipamente livrate, valoarea, beneficiarul, data și nr documentului de recepție, precum și ponderea și echipamentele pentru care a fost responsabil ofertantul. Pentru a face dovada îndeplinirii cerinței de calificare ofertantul va prezenta certificari/documente justificative;Pentru îndeplinirea cerințelor privind nivelul valoric minim al experienței similare se acceptă:- fie prezentarea unui singur contract care să acopere prin obiectul său livrările solicitate pentru lotul respectiv;- fie prezentarea unui număr de maximum 3 contracte distincte care să acopere prin obiectul lor livrările solicitate pentru lotul respectiv.Livrările solicitate în scopul dovedirii experienței similare trebuie să reprezinte produse efectiv livrate în perioada ultimilor 3 ani calculați prin raportare la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzătoare privind livrarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, complexitatea și volumul acestora), după caz, AC, rezervându-și dreptul de a solicita referințe oficiale cu privire la respectivele livrări de la beneficiar și/sau autoritățile competente. Note! 1) Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Eventualele decalări ale termenului limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial nu vor afecta modul de calcul al perioadei.2)Prin produse similare se înțeleg echipamente medicale asemănătoare atât ca tip/natură și complexitate/comparabilitate, cu cele care fac obiectul loturilor incluse in contract, ai căror beneficiari sunt AC/clienți privați.Se accepta și echipamente/produse similare superioare din punct de vedere al complexității și/sau scopului.3) Intră în categoria documentelor reprezentând certificări, documente de tipul procese-verbale de recepție/ recomandări/documente constatatoare, sau alte documente similare în măsura în care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar, și furnizează toate informațiile solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței de calificare privind experiența similară.4) Ofertanții nerezidenți vor prezenta documente relevante ce atestă experiența similară a acestora, potrivit specificului țării de rezidență, în copie „conform cu originalul”, însoțite de traducerea acestora în limba română.5) Pentru o evaluare unitara a modului de îndeplinire a cerinței, în cazul contractelor încheiate într-o alta moneda, pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual lei/altă valută comunicat de BNR pentru fiecare an în parte, disponibil pe adresa www.bnr.ro.6) Se vor lua în calcul livrările făcute în calitate de contractant unic sau asociat. În cazul asocierii se va prezenta numai partea a cărei livrare, a revenit exclusiv în sarcina ofertantului la respectiva procedura.

Până la termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, operatorii economici participanți vor completa DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, în mod corespunzător de către fiecare entitate participantă în parte (după caz, ofertant, ofertant asociat, subcontractant declarat) împreună cu Acordul/Acordurile de subcontractare (Formularul nr. 3-Acord de subcontractare), în scopul de a face dovada preliminară a îndeplinirii cerințelor menționate anterior. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele justificative prin care confirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu cerințele stabilite prin DUAE și prin documentația de atribuire.Resursele privind capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților declarați se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează a fi atribuit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă susținerea din partea subcontractanților.Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte informații și documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/09/2021
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/04/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/09/2021
Local time: 15:00
Place:

In SEAP

Information about authorised persons and opening procedure:

Comisia de evaluare

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Eventualele contestații se pot depune la CNSC/instanța competenta și vor fi soluționate în conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației: în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Primăria Turnu Măgurele
Postal address: bd. Republicii, nr. 2
Town: Turnu Magurele
Postal code: 145200
Country: Romania
E-mail: ptmachiz@yahoo.com
Telephone: +40 247416451
Internet address: www.municipiulturnumagurele.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/08/2021