Služby - 421525-2018

28/09/2018    S187    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Lucembursko-Lucemburk: Chafea/2018/Health/03 Samostatná rámcová smlouva na poskytnutí služeb podpory pro řízení práce skupiny odborníků v oblasti (veřejného) zdraví

2018/S 187-421525

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Legal Basis:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA), Health and Food Safety Unit
Luxembourg
L-2920
Lucembursko
Kontaktní osoba: Georgios Margetidis
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Název a adresa
Evropská komise, Directorate-General for Directorate General For Health and Food Safety
Brussels
1049
Belgie
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Kód NUTS: LU

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Zdravotnictví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Chafea/2018/Health/03 Samostatná rámcová smlouva na poskytnutí služeb podpory pro řízení práce skupiny odborníků v oblasti (veřejného) zdraví

Spisové číslo: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Hlavní kód CPV
85100000
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Účelem této rámcové smlouvy je zajištění služeb v krátkém termínu pro řízení a podporu práce skupin odborníků v oblasti (veřejného) zdraví.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73000000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Viz specifikace nabídkového řízení

II.2.4)Popis zakázky:

Viz specifikace nabídkového řízení

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Viz specifikace nabídkového řízení

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 282/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zavádí třetí program činnosti Unie v oblasti zdraví (2014 – 2020)

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz specifikace nabídkového řízení

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/11/2018
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 12 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 15/11/2018
Místní čas: 09:30
Místo:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš 2 zástupci za každou nabídku. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno, datum narození a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny předem na adresu: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu. V opačném případě si veřejný zadavatel vyhrazuje právo zamítnout vstup do svých prostor.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Tribunál
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/09/2018