Storitve - 421526-2018

28/09/2018    S187

Švedska-Solna: Upravljanje nadzornih podatkov, analiza podatkov iz geografskih informacijskih sistemov (GIS), biostatistika in storitve upravljanja dokumentov

2018/S 187-421526

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Poštni naslov: Gustav III:s Boulevard 40
Kraj: Solna
Šifra NUTS: SE SVERIGE
Poštna številka: 16973
Država: Sweden
Kontaktna oseba: Procurement Back Office
E-naslov: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ecdc.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4080
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Upravljanje nadzornih podatkov, analiza podatkov iz geografskih informacijskih sistemov (GIS), biostatistika in storitve upravljanja dokumentov

Referenčna številka dokumenta: OJ/2018/SRS/8990
II.1.2)Glavna koda CPV
72322000 Storitve upravljanja podatkov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

ECDC potrebuje storitve za upravljanje podatkov in dokumentov s področja javnega zdravja, vključno z upravljanjem geokodiranih podatkov in ustreznih sistemov, ter masovnih podatkov iz zdravstvenih sistemov. ECDC potrebuje tudi storitve v zvezi z epidemiološko statistično analizo, vključno z zasnovo študije, svetovanjem na področju statistike ter razvojem aplikacij.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Upravljavec podatkov, podatkovni analitik, analitik upravljanja podatkov/informacij in analitik podatkov GIS

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72322000 Storitve upravljanja podatkov
38221000 Geografski informacijski sistem (GIS ali enakovredno)
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predvidena storitev zajema zagotavljanje usposobljenih posameznikov z zadevnih področij, ki bodo pod nadzorom člana osebja ECDC in v tesnem sodelovanju z ekipami ECDC zagotavljali strokovno znanje s področja upravljanja podatkov, analize podatkov in upravljanja podatkov/informacij (vključno z geoprostorskimi podatki) za ECDC in njegove deležnike.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 2 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Biostatistične storitve

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79330000 Statistične storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predvidena storitev zajema izvedbo nalog s področja biostatistike podatkov o javnem zdravju.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 700 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Storitve upravljanja dokumentov

Št. sklopa: 3
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72512000 Storitve upravljanja dokumentov
72330000 Storitve standardizacije in klasifikacije vsebine ali podatkov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Opis javnega naročila:

Predvidena storitev zajema zagotavljanje storitev posameznikov, usposobljenih na zadevnih področjih upravljanja in analize elektronskih vsebin, ki bodo v sodelovanju z ekipami ECDC uporabnikom in deležnikom ECDC zagotavljali strokovno znanje s področja upravljanja in analize elektronskih vsebin v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem nalezljivih bolezni.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 300 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 4
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/11/2018
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 09/11/2018
Lokalni čas: 10:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/09/2018