Diensten - 421537-2018

TITitelBelgië-Brussel: Bevordering van alternatieven voor dierproeven door de ontwikkeling van e-learninginstrumenten ter bevordering van de toepassing van niet-dierlijke alternatieven
NDDocumentnummer421537-2018
PDPublicatiedatum28/09/2018
OJPB S187
TWPlaatsBRUSSEL
AUNaam aanbestedende dienstEuropese Commissie, Directorate-General for Environment
OLOriginele taalEN
CYLandBE
AAType aanbestedende dienst5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU InstitutionEuropese Commissie
DSDocument verzonden21/09/2018
NCOpdracht4 - Diensten
PRProcedure1 - Openbare procedure
TDType document7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code90700000 - Milieuzorgdiensten
RCNUTS-code00
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU