Servicii - 421566-2021

20/08/2021    S161

Suedia-Solna: Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: o abordare prospectivă

2021/S 161-421566

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
Localitate: Solna
Cod NUTS: SE Sverige
Cod poștal: 16973
Țară: Suedia
Persoană de contact: ECDC Procurement
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.ecdc.europa.eu/en
Adresa profilului cumpărătorului: https://www.ecdc.europa.eu/en/about-us/procurement-and-grants
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: o abordare prospectivă

Număr de referinţă: OJ/2020/SMS/11516
II.1.2)Cod CPV principal
73210000 Servicii de consultanţă în cercetare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul unui studiu prospectiv la nivelul UE privind bolile infecțioase (re)emergente ar putea contribui la: identificarea și prioritizarea domeniilor pentru acțiunile ECDC și ale statelor membre (în ceea ce privește elaborarea de politici și planificarea sănătății publice pe termen mai lung); identificarea sinergiilor și lacunelor existente în pregătirea sănătății publice; identificarea priorităților pentru formare și dezvoltarea forței de muncă; și identificarea problemelor specifice de cercetare aplicate în continuare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 800 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: SE Sverige
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Scopul unui studiu prospectiv la nivelul UE privind bolile infecțioase (re)emergente ar putea contribui la: identificarea și prioritizarea domeniilor pentru acțiunile ECDC și ale statelor membre (în ceea ce privește elaborarea de politici și planificarea sănătății publice pe termen mai lung); identificarea sinergiilor și lacunelor existente în pregătirea sănătății publice; identificarea priorităților pentru formare și dezvoltarea forței de muncă; și identificarea problemelor specifice de cercetare aplicate în continuare.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 212-515015
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: ECDC/2021/003
Titlu:

Viitoarele amenințări ale bolilor infecțioase pentru Europa: o abordare prospectivă

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/02/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten
Adresă: Hansastrasse 27C
Localitate: München
Cod NUTS: DE Deutschland
Cod poștal: 80686
Țară: Germania
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 800 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 800 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
13/08/2021