Palvelut - 422209-2019

09/09/2019    S173    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut

2019/S 173-422209

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Ympäristöministeriö
0519456-1
Valtioneuvosto Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Helsinki
00023
Suomi
Yhteyshenkilö: Laura Saijonmaa
Puhelin: +358 29516001
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ym.fi
NUTS-koodi: FI

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ym.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=252208&tpk=da0bfa0a-9cb2-4ed4-9cdc-8f9a24b2a03b
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Itämeren veden laadun parantaminen peltojen kipsikäsittelyllä

Viitenumero: Hankintayksikön diaarinumero VN/5934/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73100000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on tutkimus- ja kehittämishanke, jonka tavoitteena on edistää peltojen kipsikäsittelyä Itämeren maissa maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi ja Itämeren veden laadun parantamiseksi. Hanke tuottaa tietoa kipsin käytön mahdollisuuksista maatalouden vesiensuojelukeinona Itämeren maissa ja siten luo edellytyksiä kipsin sisällyttämiseksi uudistettavaan Itämeren suojelukomission (HELCOM) Itämeren suojelun toimintaohjelmaan, Itämeren alueen ravinnekierrätysstrategiaan sekä Itämeren alueen EU-jäsenmaiden yhteisen maatalouspolitiikan CAP-strategiaan. Hanke toteuttaa ulkoministeriön Itämeren, Barentsin ja arktisen yhteistyön linjauksia ja se rahoitetaan ao. määrärahasta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 161 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FIZ
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on:

– Vähentää maatalouden fosforikuormitusta Itämeren valuma-alueella

– Tuottaa tietoa eri maiden viljelijöiden valmiudesta kipsin käyttämiseen pelloillaan, potentiaalisista levityspinta-aloista, toimintatavoista ja logistiikasta kipsin laajamittaista peltokäyttöä varten

– Suunnitella kipsipilotti yhteen (1) Itämeren rantavaltioon ja selvittää sille sopivaa EU-rahoitusinstrumenttia

– Valmistella kipsin laajamittaisempaa käyttöä ja sen saamista kansallisiin maatalouden tukiohjelmiin Itämeren rantavaltioissa

– Lisätä Itämeren rantavaltioiden maatalouden ympäristönsuojelun toimijoiden yhteistyötä

– Levittää tietoa kipsin vaikutuksista ja Itämeren suojelusta.

Hankkeen tuloksena on:

– Luotu yhteistyöverkosto Itämeren vesiensuojelutoimijoiden kanssa

– Laadittu toimenpide- ja rahoitussuunnitelma kipsipilotin toteuttamisesta yhdessä (1) Itämeren rantavaltiossa esimerkiksi EU:n maaseudun kehittämisrahoituksen hankkeena

– Jaettu tietoa kipsistä maatalouden vesiensuojelukeinona kohdemaiden maatalous- ja ympäristöviranomaisille, tutkimuslaitoksille, neuvojille ja viljelijöille.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 18/11/2019
päättymispäivä: 31/12/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja ja sen alihankkijat kuuluvat kaupparekisteriin tai muuhun asianomaiseen rekisteriin. Tarjoaja ja sen alihankkijat ovat suorittaneet sijaintimaansa verot ja muut lakisääteiset maksunsa tai ne noudattavat näissä maksunsaajan hyväksymää maksusuunnitelmaa. Tarjoajan asiantuntijoilla on tekninen ja ammatillinen pätevyys tehtäväalueensa toteuttamiseen.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso liite 5. Sopimusmalli.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/10/2019
Paikallinen aika: 09:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 15/10/2019
Paikallinen aika: 09:15
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

Hankintaan on varattu 200 000 EUR sisältäen laskutettavat arvonlisäverot. Tämän kattohinnan ylittävät tarjoukset hylätään.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
05/09/2019