Tjenesteydelser - 422214-2017

Vis forkortet udgave

25/10/2017    S205

Belgien-Bruxelles: Indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på oprettelse af en liste over eksterne eksperter til ydelse af støtte og rådgivning i forbindelse med Europa-Kommissionens kommunikationsaktiviteter

2017/S 205-422214

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Communication, Brussels, BELGIEN, har offentliggjort en ny indkaldelse af interessetilkendegivelser med henblik på oprettelse af en liste over eksterne eksperter til ydelse af støtte og rådgivning i forbindelse med Europa-Kommissionens kommunikationsaktiviteter

Hvad er en indkaldelse af interessetilkendegivelser? En indkaldelse af interessetilkendegivelser opfordrer eksperter til at melde sig som ansøgere forud for et offentligt udbud, der iværksættes af en ordregivende myndighed.

Med indkaldelsen oprettes en række tematiske dellister, der kan bruges af Kommissionen til at identificere individuelle eksperter, der kan yde bistand gennem punktuelle, veldefinerede rådgivningsprojekter.

Frist: Listen kan anvendes indtil 10. oktober 2021, men fristen for modtagelse af ansøgninger er 10. juli 2021.

Klar til at ansøge? Eksperter, som er interesserede i at ansøge, opfordres til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen med det fastsatte formål. Læs venligst indkaldelsesbekendtgørelsen og den fulde dokumentation grundigt på:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2982

For yderligere spørgsmål bedes De venligst kontakte COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu

Ansvarsfraskrivelse: Optagelse på listen forpligter på ingen måde den ordregivende myndighed hvad angår tildeling af kontrakter.