Supplies - 422261-2020

09/09/2020    S175

Poland-Chełm: Miscellaneous medical devices and products

2020/S 175-422261

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodwa w Chełmie
Postal address: ul. Pocztowa 54
Town: Chełm
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postal code: 22-100
Country: Poland
Contact person: Magdalena Nowicka
E-mail: zamowieniapubliczne@pwsz.chelm.pl
Telephone: +49 825640456
Fax: +49 825640456
Internet address(es):
Main address: www.pwsz.chelm.pl
Address of the buyer profile: www.pwsz.chelm.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ssdip.bip.gov.pl/redactor/publiccontracts/index
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie

II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

2. Zakres zamówienia obejmuje 19 zadań.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego – 1 szt.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Symulator odwzorowujący ciało osoby dorosłej, przeznaczony do wykonywania podstawowych i zaawansowanych procedur pielęgniarskich. Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator dziecka – 1 szt.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Symulator pacjenta, odwzorowujący całe ciało dziecka w wieku około 5 lat. Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wysokiej klasy symulator noworodka lub niemowlęcia – 1 szt.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Symulator odwzorowujący ciało i fizjologię noworodka lub niemowlęcia. Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Fantomy i sprzęt do sali z zakresu symulacji ALS I BLS

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33124000 Diagnostics and radiodiagnostic devices and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 – zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 1 szt. Fantom odwzorowujący ciało dorosłego człowieka takie jak wzrost i wygląd, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych (ALS).

Pozycja 2 – zaawansowany fantom PALS dziecka – 1 szt. Fantom odwzorowujący cechy ciała dziecka w wieku około 4–8 lat, takie jak wzrost i wygląd, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u dzieci (PALS).

Pozycja 3 – zaawansowany fantom PALS niemowlę – 1 szt. Fantom odwzorowujący ciało niemowlęcia, służący do wykonywania procedur zaawansowanych czynności ratunkowych u małych dzieci (PALS).

Pozycja 4 – fantom BLS dorosłego – 2 szt. Budowa fantomu ze zaznaczonymi punktami anatomicznymi, umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej.

Pozycja 5 – fantom BLS dziecka – 2 szt. Fantom dziecka (4–7 lat), pełna postać lub tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.

Pozycja 6 – fantom BLS niemowlęcia – 2 szt. Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy niemowlęcia, takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.

Pozycja 7 – defibrylator automatyczny – treningowy AED – 2 szt. Defibrylator do nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej, kompatybilny z fantomami BLS i ALS.

Pozycja 8 – plecak ratowniczy – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zaawansowane fantomy pielęgnacyjne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 – zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego – 1 szt. Fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Fantom wiernie odwzorowujący fizjonomię osoby starszej, wyposażony w moduł ran i stanów charakterystycznych dla osób starszych i pacjentów leżących.

Pozycja 2 – zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 2 szt. Fantom odwzorowujący postać osoby dorosłej, do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych; fantom odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Trenażery i fantomy

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 – trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 1 szt., trenażer w postaci głowy i szyi do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych osoby dorosłej.

Pozycja 2 – trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko – 2 szt. Trenażer w postaci głowy do nauki bezprzyrządowego i przyrządowego udrażniania dróg oddechowych dziecka.

Pozycja 3 – trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 1 szt. Głowa niemowlęcia do nauki zabezpieczania dróg oddechowych, umieszczona na podstawie.

Pozycja 4 – trenażer – dostępy donaczyniowe obwodowe – 3 szt. Trenażer w postaci ramienia osoby dorosłej do treningu obwodowych dostępów żylnych pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny.

Pozycja 5 – trenażer – dostęp doszpikowy – 1 szt. Model nogi dorosłego człowieka do nauki iniekcji doszpikowych.

Pozycja 6 – trenażer – iniekcje domięśniowe – 2 szt. Model pośladków dorosłego człowieka realistycznie odwzorowujący ich naturalną budowę.

Pozycja 7 – trenażer – iniekcje śródskórne – 2 szt. Trenażer do nauki iniekcji śródskórnych.

Pozycja 8 – trenażer – cewnikowanie pęcherza/wymienny – 1 szt. Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący naturalnej wielkości miednicę osoby dorosłej.

Pozycja 9 – trenażer – badanie gruczołu piersiowego – 2 szt. Model tułowia do ćwiczenia procedur związanymi z badaniem gruczołu piersiowego.

Pozycja 10 – trenażer – konikotomia – 1 szt. Fantom do nauki i ćwiczenia poprawnej techniki zabiegu konikotomii, konikopunkcji u osoby dorosłej.

Pozycja 11 – fantom noworodka pielęgnacyjny – 1 szt. Fantom noworodka, o realistycznych wymiarach i wadze, odwzorowujący ciało noworodka z zachowanym kikutem pępowinowym.

Pozycja 12 – fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego – 1 szt. Model noworodka o naturalnej wadze, ruchomych stawach oraz z zachowaniem struktur kostnych i naczyń żylnych.

Pozycja 13 – fantom wcześniaka – 1 szt. Model noworodka o realistycznych proporcjach wcześniaka, wykonany z elastycznego, wysokiej jakości materiału.

Pozycja 14 – model pielęgnacji stomii – 1 szt.

Pozycja 15 – model pielęgnacji ran – 1 szt.

Pozycja 16 – model pielęgnacji ran odleżynowych – 1 szt

Pozycja 17 – model do zakładania zgłębnika – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
35120000 Surveillance and security systems and devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 – zestaw wyposażenia.

Pozycja 2 – elektroniczna aplikacja z bazą danych.

Pozycja 3 – stanowisko komputerowe – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Inkubator otwarty – 1 szt.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Inkubator otwarty – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Respirator – 1 szt.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Respirator – 1 szt. Przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min. 5 kg masy ciała.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrylatory

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja 1 – defibrylator manualny z funkcją AED – 1 szt.

Pozycja 2 – defibrylator – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Aparatura medyczna

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – pompa strzykawkowa 1 szt.

Pozycja nr 2 – pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.

Pozycja nr 3 – ssak elektryczny – 1 szt.

Pozycja nr 4 – ssak elektryczny – 1 szt.

Pozycja nr 5 – aparat EKG – 1 szt.

Pozycja nr 6 – lampa zabiegowa 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Panele medyczne

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
31682200 Instrument panels
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 szt.

Pozycja nr 2 – panel nadłóżkowy z wybranymi mediami – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Łóżka szpitalne i domowe

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

Pozycja nr 2 – łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt.

Pozycja nr 3 – łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt.

Pozycja nr 4 – łóżko pacjenta domowe – 1 szt.

Pozycja nr 5 – szafka przyłóżkowa 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Meble i wyposażenie medyczne

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – kozetka lekarska – 1 szt.

Pozycja nr 2 – stanowisko do iniekcji – 1 szt.

Pozycja nr 3 – wózek transportowy – 1 szt.

Pozycja nr 4 – wózek inwalidzki – 1 szt.

Pozycja nr 5 – zestaw mebli medycznych.

Pozycja nr 6 – zestaw mebli medycznych.

Pozycja nr 7 – zestaw wyposażenia biurowego.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózki reanimacyjne

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33193000 Invalid carriages, wheelchairs and associated devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.

Pozycja nr 2 – wózek reanimacyjny z wyposażeniem – 1 szt.

Pozycja nr 3 – wózek reanimacyjny z wyposażeniem.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 szt.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 szt.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 szt.

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Materac przeciwodleżynowy rurowy.

Materac przeciwodleżynowy:

— zestaw poduszek do pozycjonowania pacjentów.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Wózek transportowo-kąpielowy dla osoby dorosłej.

Podnośnik transportowy do podnoszenia pacjentów.

Zestaw do mycia włosów u osób w pozycji leżącej.

Taboret lub krzesło prysznicowe z oparciem.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zestaw drobnego sprzętu medycznego

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL812 Chełmsko-zamojski
II.2.4)Description of the procurement:

Pozycja nr 1 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali pielęgniarstwa wysokiej wierności.

Pozycja nr 2 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali symulacji z zakresu ALS.

Pozycja nr 3 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

Pozycja nr 4 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali egzaminacyjnej OSCE.

Pozycja nr 5 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali symulacji z zakresu BLS.

Pozycja nr 6 – zestaw drobnego sprzętu medycznego do sali ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich.

Szczegółowy opis symulatora zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/01/2021
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekt „Nowa jakość kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowanego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2014–2020 w ramach V osi priorytetowej wsparcie dla obszaru zdrowia, działanie nr 5.3.

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunku realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i wraz z pozostałymi dokumentami zamówienia zostały zamieszczone pod adresem (https://pwszchelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2020
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2020
Local time: 12:30
Place:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie (Dział Zamówień Publicznych), ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, POLSKA.

Information about authorised persons and opening procedure:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Uwaga: ze względu na ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia nw. treść warunków udziału w postępowaniu jest niepełna. Pełna treść warunku dostępna jest pod adresem (https://pwszchelm.bip.gov.pl/zamowienia-publiczne/)

I. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Dodatkowo na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda dokumentów i oświadczeń wskazanych w wykazie dokumentów określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

— zadanie nr 1: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

III. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy.

Zadanie nr 2: 2 700,00 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).

Zadanie nr 3: 2 200,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

Zadanie nr 4: 2 300,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).

Zadanie nr 5: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Zadanie nr 6: 1 600,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).

Zadanie nr 7: 3 600,00 PLN (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).

Zadanie nr 8: 450,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych).

Zadanie nr 9: 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).

Zadanie nr 10: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

Zadanie nr 11: 370,00 PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych).

Zadanie nr 12: 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych).

Zadanie nr 13: 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych).

Zadanie nr 14: 290,00 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Zadanie nr 15: 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych).

Zadanie nr 16: 100,00 PLN (słownie: sto złotych).

Zadanie nr 17: 100,00 PLN (słownie: sto złotych).

Zadanie nr 18: 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych).

Zadanie nr 19: 750,00 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:

1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w ust. 4;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

IV. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

V. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 1 i 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587700
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2020