Supplies - 422278-2020

Submission deadline has been amended by:  513125-2020
09/09/2020    S175

Poland-Warsaw: Cannulae

2020/S 175-422278

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Wojtyńska
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496227
Internet address(es):
Main address: www.ihit.waw.pl
Address of the buyer profile: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego (części 1–14) – IHIT/P/69/2020

Reference number: IHIT/P/69/2020
II.1.2)Main CPV code
33141220 Cannulae
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem postępowania jest dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego (części 1–14).

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 900 399.18 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 – przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp ASCOR AP31

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa przyrządów do przetaczania płynów infuzyjnych do pomp ASCOR AP31.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 122 918.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 – zestawy do toalety jamy ustnej, cewniki do odsysania 72 h, adaptery i nakładki uszczelniające

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33711700 Articles and preparations for oral or dental hygiene
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa zestawów do toalety jamy ustnej, cewników do odsysania 72 h, adapterów i nakładek uszczelniających.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 17 076.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 – filtr do rurek tracheostomijnych oraz filtry oddechowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa filtrów do rurek tracheostomijnych oraz filtrów oddechowych.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 20 217.92 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 – zestaw do pomiaru diurezy godzinowej oraz worki do dobowej zbiorki moczu i system do kontrolowanej zbiórki stolca

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141600 Collector and collection bags, drainage and kits
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa zestawów do pomiaru diurezy godzinowej oraz worków do dobowej zbiorki moczu i systemu do kontrolowanej zbiórki stolca.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 203 604.56 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 – strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa strzykawek do przepłukiwania dostępu naczyniowego.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 481 751.36 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 6 – zestaw do cewnikowania żył centralnych, dreny oraz rampy

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa zestawu do cewnikowania żył centralnych, drenów oraz ramp.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 366 311.64 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 7 – kraniki odcinające do prowadzenia terapii dożylnej

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa kraników odcinających do prowadzenia terapii dożylnej.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 2 066.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 8 – kaniule, igły do pena i do bezpiecznego pobierania leków z fiolek oraz bezpieczne igły do iniekcji podskórnej

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141220 Cannulae
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa kaniul, igłieł do pena i do bezpiecznego pobierania leków z fiolek oraz bezpiecznych igieł do iniekcji podskórnej.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 203 440.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 9 – łyżki światłowodowe oraz uchwyty do łyżek światłowodowych

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa łyżek światłowodowych oraz uchwytów do łyżek światłowodowych.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 14 678.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 10 – rurki intubacyjne, dooskrzelowe, prowadnice oraz stabilizatory

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa rurek intubacyjnych, dooskrzelowych, prowadnic oraz stabilizatorów.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 264 343.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 11 – rurki tracheostomijne i zestawy do konikotomii

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157810 Oxygen therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa rurek tracheostomijnych i zestawów do konikotomii.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 803.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 12 – drenaż opłucnej

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141642 Drain accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa drenażu opłucnej.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 749.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 13 – kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych kompatybilne z ogrzewaczem Equator

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa kocyków do ogrzewaczy konwekcyjnych kompatybilnych z ogrzewaczem Equator.

Więcej informacji w załączniku 1A do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 100 958.40 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 14 – strzykawki

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
Main site or place of performance:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem postępowania jest dostawa strzykawek.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 75 481.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

2. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;

3) zdolności technicznej lub zawodowej opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

3. Zamawiający nie przewiduje wykluczenie Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.

5. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy wraz z ofertą w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz odrzucenia oferty:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie to Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – sporządzonego według wzoru standardowego formularza określonego rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej. Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ. Sposób składania JEDZ został opisany w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

3) Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 1.

4) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę, podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał, składane na formularzu JEDZ, powinny mieć formę dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ (kryteria kwalifikacji).

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ – należy złożyć poprzez platformę zakupową.

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ;

3) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ;

4) oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający żąda w tym zakresie oświadczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ i dokumentów (jeżeli dotyczy):

a) produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 r. poz. 876 z późn. zm.) posiadają: jest dopuszczony do stosowania na terenie Polski (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych).

Minimum level(s) of standards possibly required:

W związku z ograniczoną ilością znaków w ogłoszeniu Zamawiający wpisuje informacje zgodne z SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) ust. 4 pkt 1 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 tiret 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony w ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VII SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.

8. Informacja o podwykonawcach

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2) Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Informacje te Wykonawca składa w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 rozdziału VII SIWZ.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Wzór umowy określający warunki, na jakich Zamawiający wymaga od Wykonawców zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego, określa Załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2020
Local time: 10:15
Place:

Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie, w pokoju 508 – V piętro, gdzie nastąpi upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

W celu zabezpieczenia podpisania umowy przez Wykonawców każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: część 1 – 3 680,00 PLN, część 2 – 510,00 PLN, część 3 – 600,00 PLN, część 4 – 6 100,00 PLN, część 5 – 14 450,00 PLN, część 6 – 10 980,00 PLN, część 7 – 61,00 PLN, część 8 – 6 100,00 PLN, część 9 – 440,00 PLN, część 10 – 7 930,00 PLN, część 11 – 590,00 PLN, część 12 – 230,00 PLN, część 13 – 3 000,00 PLN, część 14 – 2 260,00 PLN.

2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Sposób wniesienia wadium:

1) wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Pekao S.A., nr rachunku 16 1240 6003 1111 0000 4946 7956 z dopiskiem „wadium w postępowaniu IHIT/P/69/2020 – część ...”. Zaleca się aby kserokopię potwierdzenia przelewu załączyć do oferty;

2) wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej;

3) oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”;

4) z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający informuje, że wadium wniesione w formie niepieniężnej powinno być wystawione w oryginale w postaci elektronicznej i podpisane przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Oryginał dokumentu ubezpieczenia lub gwarancji opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia Wykonawca składa załączając na platformie w zakładce „Oferty” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument”.

7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

8. Z treści gwarancji nie może pod rygorem nieważności wynikać, że zwrot oryginału gwarancji przez Wykonawcę do wystawcy gwarancji powoduje utratę świadczenia.

9. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

1) Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2, 4 ustawy.

2) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy.

3) Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/09/2020