Palvelut - 422314-2016

01/12/2016    S232

Belgia-Bryssel: Tutkimus muiden kuin sulautettujen ohjelmistojen turvallisuudesta, palveluun ja tiedonsaantiin liittyvistä kysymyksistä sekä oikeudellisista kysymyksistä kehittyneiden robottien, itsenäisten, verkkoyhteyksillä varustettujen ja tekoälyyn (AI) perustuvien ajoneuvojen ja järjestelmien osalta – SMART 2016/0071

2016/S 232-422314

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate H: Digital Society, Trust and Cybersecurity, Unit H3: eHealth, Well-Being and Ageing
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1941
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan komissio, DG Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Postiosoite: Office BU25, 04/54
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Hankkijaprofiilin osoite: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tutkimus muiden kuin sulautettujen ohjelmistojen turvallisuudesta, palveluun ja tiedonsaantiin liittyvistä kysymyksistä sekä oikeudellisista kysymyksistä kehittyneiden robottien, itsenäisten, verkkoyhteyksillä varustettujen ja tekoälyyn (AI) perustuvien ajoneuvojen ja järjestelmien osalta – SMART 2016/0071

Viitenumero: SMART 2016/0071.
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksella tuetaan digitaalisten sisämarkkinoiden strategian mukaista eurooppalaisen teollisuuden digitalisointia koskevaa aloitetta auttamalla Euroopan komissiota oikeudellisen ja liiketoiminnallisen ympäristön sekä uusiin teknologioihin liittyvien haasteiden ja mahdollisuuksien analysoinnissa. Tutkimuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

1) muiden kuin sulautettujen ohjelmistojen turvallisuus,

2) oikeudelliset, taloudelliset ja liiketoiminnalliset kysymykset, jotka liittyvät verkkoyhteyksillä ja automaattiohjauksella varustettuihin ajoneuvoihin,

3) kehittyneiden robottien sekä itsenäisten ja tekoälyyn (artificial intelligence – AI) perustuvien järjestelmien testaus ja sertifiointi,

4) tapahtumatallentimet kehittyneitä robotteja sekä itsenäisiä ja tekoälyyn perustuvia järjestelmiä varten.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73200000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan konsulttipalvelut
73210000 Tutkimustoiminnan konsulttipalvelut
79419000 Evaluointineuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 15
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite: Horisontti 2020 -ohjelma.
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 06/01/2017
Paikallinen aika: 23:59
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 20/01/2017
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Commission building BU25, avenue de Beaulieu 25, 1160 Brussels, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/11/2016