Diensten - 422315-2016

TITitelBelgië-Brussel: Invasieve uitheemse soorten –– Ontwikkeling van risicobeoordelingen voor de aanpak van prioritaire soorten en ter verbetering van de preventie
NDPublicatienummer aankondiging422315-2016
PDPublicatiedatum01/12/2016
OJNummer PB S232
TWPlaats van de koperBRUSSEL
AUOfficiële naam van de koperEuropese Commissie, Directorate-General for the Environment
OLOriginele taalEN
CYLand van de koperBE
AAType koper5 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
HAEU-instelling/-agentschapEuropese Commissie
DSDocument verzonden21/11/2016
NCType contract4 - Diensten
PRType procedure1 - Openbare procedure
TDType aankondiging7 - Aankondiging van een gegunde opdracht
RPVerordening3 - Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
TYType inschrijving9 - Niet van toepassing
ACGunningscriteria2 - Uit economisch oogpunt voordeligste inschrijving
PCCPV-code (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)90700000 - Milieuzorgdiensten
RCPlaats van uitvoering (NUTS-code)00
IAInternetadres (URL)http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
DIRechtsgrondslagOverheidsopdrachtenrichtlijn 2014/24/EU