Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 422315-2016

01/12/2016    S232

Belgie-Brusel: Invazivní nepůvodní druhy – vypracování posouzení rizik pro řešení prioritních druhů a zlepšení prevence

2016/S 232-422315

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate-General for the Environment
Poštovní adresa: BU 9 01/005
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Invazivní nepůvodní druhy – vypracování posouzení rizik pro řešení prioritních druhů a zlepšení prevence.

Spisové číslo: ENV.B.2/ETU/2016/0013.
II.1.2)Hlavní kód CPV
90700000 Environmentální služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Základem nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22.10.2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů je seznam invazivních nepůvodních druhů s dopadem na Unii, který bude vypracován na základě posouzení rizik, jež budou neustále aktualizována. V rámci studie „Invazivní nepůvodní druhy – stanovení priority snah o prevenci prostřednictvím snímání horizontu“ byl vytvořen rámec pro snímání horizontu a byly stanoveny prioritní druhy, které budou podrobeny posouzení rizik. Navrhovaná studie bude stavět na tomto snímání horizontu a v jejím rámci bude provedeno posouzení těch nejvíc naléhavých rizik v případě druhů představujících významnou hrozbu pro EU a zároveň bude zajištěno, aby tato posouzení rizik splňovala požadavky nařízení o invazivních nepůvodních druzích.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 300 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: 00 Not specified
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Mimo prostory veřejného zadavatele.

II.2.4)Popis zakázky:

Otevřená výzva k podání nabídek – zakázka na studii v délce 12 měsíců s rozpočtem ve výši 300 000 EUR. Tato zakázka je obnovitelná 2krát na dobu 12 měsíců za stejných podmínek, až na celkovou dobu trvání maximálně 36 měsíců (celkový rozpočet (900 000 EUR)) za předpokladu, že provedení ze strany poskytovatele služeb bude ve všech ohledech uspokojivé a v závislosti na dostupnosti rozpočtu.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Kvalita navrhované metodologie / Váha: 50
Kritérium kvality - Název: Organizace práce a přidělování zdrojů / Váha: 25
Kritérium kvality - Název: Opatření týkající se kontroly kvality / Váha: 25
Cena - Váha: 50/50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2016/S 087-153067
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: 07.0202/2016/740982/ETU/ENV.D.2
Název:

Invazivní nepůvodní druhy – vypracování posouzení rizik pro řešení prioritních druhů a zlepšení prevence

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
18/11/2016
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků: 0
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: NERC — Centre for Ecology and Hydrology
Poštovní adresa: Maclean Building, Benson Lane, Crowmarsh Gifford
Obec: Wallingford, Oxfordshire
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
PSČ: OX10 8BB
Země: Spojené království
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Předpokládaná celková hodnota zakázky/části: 900 000.00 EUR
Konečná hodnota zakázky/položky: 300 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách
Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky
Uveďte hodnotu nebo poměrnou část zakázky, která bude pravděpodobně provedena subdodavatelsky třetími stranami
Poměrná část: 63 %
Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:

11,7 % + 8,3 % + 6,7 % + 5 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 3,3 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1,7 % + 1 % + 0,7 %.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:

V souladu s čl. 134 odst. 1 písm. e) a f) prováděcích pravidel k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2015/1929 ze dne 28.10.2015 (finanční nařízení) během 3 let od uzavření původní smlouvy bude veřejný zadavatel moci využít jednacího řízení pro dodatečné služby (bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce) pro nové služby nebo práce spočívající v opakování podobných služeb nebo prací svěřených hospodářskému subjektu, kterému tentýž veřejný zadavatel zadal původní zakázku, a to za předpokladu, že tyto služby nebo práce jsou v souladu se základním projektem, na který byla původní zakázka zadána po zveřejnění oznámení o zakázce, při dodržení podmínek stanovených v čl. 134 odst. 4.

Upozorňujeme, tyto informace byly původně uveřejněny v oznámení předběžných informací Úř. věst 2016/S 043-070158 dne 2.3.2016 se stejným názvem.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Veškeré připomínky týkající se zadávacího řízení můžete předložit veřejnému zadavateli uvedenému v bodě I.1.

Pokud si myslíte, že došlo k nesprávnému administrativnímu postupu, můžete podat stížnost evropskému veřejnému ochránci práv ve lhůtě 2 let od data, kdy jste se dozvěděli o skutečnostech, na nichž se stížnost zakládá (viz http://www.ombudsman.europa.eu). Taková stížnost nebude mít za následek ani pozastavení lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení rozhodnutí o zadání zakázky můžete podat odvolání k instituci uvedené v bodě VI.4.1.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
21/11/2016