Teenused - 422316-2016

01/12/2016    S232

Belgia-Brüssel: Tehniline tugi, mis on seotud ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgiga "Ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja taastamine"

2016/S 232-422316

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for the Environment, SRD.2 – Finance
Postiaadress: BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Tehniline tugi, mis on seotud ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgiga "Ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja taastamine"

Viitenumber: ENV.B.2/SER/2016/0018.
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärk keskendub ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamisele ja täiustamisele, luues rohelise taristu ja taastades vähemalt 15 % kahjustatud ökosüsteemidest. Eesmärgi täitmisega seotud tugimeetmed on väga tehnilised. Käesoleva lepingu eesmärk on pakkuda komisjonile meetmete edasiarendamiseks vajalikku tehnilist tuge. Nimetatu hõlmab eelkõige ökosüsteemide ja nende teenuste olukorra ja väärtuse hindamise teadmiste baasi tugevdamist, taastamise prioriseerimise raamistiku rakendamist, rohelise taristu ja TEN-G (rohelise taristu üleeuroopaline võrk) kasutuselevõtu toetamist, peamiste ELi rahastamise vahendite kasutamise sidumist bioloogilise mitmekesisuse kaitsega ning bioloogilise mitmekesisuse summaarse vähenemise ärahoidmist.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 817 596.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud pakkumiskutse – teenusleping kestusega 12 kuud ja eelarvega 290 000 EUR.

Lepingut võidakse uuendada samadel tingimustel 2 korda 12 kuu kaupa, mis teeb maksimaalseks kogukestuseks 36 kuud ja kogueelarveks 870 000 EUR, eeldusel et töövõtja tulemused on igati rahuldavad ja eelarve on kättesaadav.

Kogumaksumus 36 kuuks on 817 596 EUR, maksumus 12 kuuks on 272 532 EUR.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: väljapakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedi kontrollimise meetmed / Osakaal: 20
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2016/S 093-165666
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2016/739529/SER/D2
Nimetus:

Tehniline tugi, mis on seotud ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgiga "Ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja taastamine"

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
17/11/2016
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 3
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: European Environmental Policy (IEEP)
Postiaadress: 11 Belgrave Road, IEEP Offices, Floor 3
Linn: London
NUTS kood: UK UNITED KINGDOM
Sihtnumber: SW1V 1RB
Riik: Ühendkuningriik
Töövõtja on VKE: jah
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 870 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 272 532.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 49 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

19 % + 12 % +16 % + 2 %.

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Hankija võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse (EL, Euratom) 2015/1929 (finantsmäärus) kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktide e ja f kohaselt 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

2.3.2016 avaldatud eelteates ELT 2016/S 043-070158 oli lepingu nimetus järgmine: tehniline tugi, mis on seotud ELi 2020. aasta bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2. eesmärgiga "Ökosüsteemide ja nende teenuste säilitamine ja taastamine".

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
21/11/2016