Árubeszerzések - 422330-2020

09/09/2020    S175

Magyarország-Budapest: Lánctalpas járművek

2020/S 175-422330

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Normafa Park Fenntartó és Üzemeltető intézmény
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_28138132
Postai cím: Böszörményi út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mikó Gergely
E-mail: miko.gergely@normafapark.hu
Telefon: +36 209509100
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.normafapark.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.normafapark.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Normafa projekt fejlesztése, igazgatása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Lánctalpas vontató

Hivatkozási szám: EKR000399582020
II.1.2)Fő CPV-kód
43500000 Lánctalpas járművek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

1 db új havas sí, sífutó és szánkópálya fenntartó jármű és adapterei szállítása és kapcsolódó szolgáltatás beszerzése.

Ajánlatkérő új, rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű és adapterek beszerzését írja elő. Kizárólag új – nem használt vagy felújított járművet és adaptereket – fogad el ajánlatkérő. A kiállításokon/vásárokon korábban használt/kiállított bemutatótermékek használt járműnek és adapternek minősülnek. A megajánlott járműnek és adapternek gyártási ideje nem lehet régebbi 2020. évnél.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§ 47.§ és 48.§ alapján, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, illetve a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, Ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott gépnek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 228 500.00 EUR
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43500000 Lánctalpas járművek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1121 Budapest, Eötvös út 48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db új havas sí, sífutó és szánkópálya fenntartó jármű és adapterei szállítása és kapcsolódó szolgáltatás beszerzése a műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint.

Ajánlatkérő új, rendeltetésszerű használatra alkalmas jármű és adapterek beszerzését írja elő. Kizárólag új - nem használt vagy felújított járművet és adaptereket - fogad el ajánlatkérő. A kiállításokon/vásárokon korábban használt/kiállított bemutatótermékek használt járműnek és adapternek minősülnek. A megajánlott járműnek és adapternek gyártási ideje nem lehet régebbi 2020. évnél.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

A 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46.§ 47.§ és 48.§ alapján, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása miatt az ajánlattételi felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, illetve a műszaki leírás meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, Ajánlatkérő kijelenti, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azokat minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezéssel együtt kell érteni. Egyenértékűség alatt Ajánlatkérő azt érti, hogy a megajánlott gépnek meg kell felelnie a műszaki leírásban foglalt műszaki paramétereknek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az 1 év jótállás felett vállalt többletjótállás időtartama (év) (min. 0 év max. 2 év) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Nyomaték mértéke 1500 ford./percnél (nm) (min. 800 nm) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 80
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

FAKSZ: Dr. Bábosik Roland Ottó, lajstromszám: O1011 helyettese: Dr. Kerek Éva Gabriella, lajstromszám: OO861

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt, mivel a beszerzés tárgya a jellegét tekintve és a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva nem bontható részekre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 100-239736
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Lánctalpas vontató

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/08/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_72423871
Postai cím: Stefánia út 19. 4.em.3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail: nemeth@uktg.hu
Telefon: +36 309558880
Fax: +36 72532533
Internetcím: http://www.uktg.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 228 500.00 EUR
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § -a alapján:

a) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indokát: nem releváns

b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét): Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 23028557242

c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlat-tétel lehetősége esetén részenkénti bontásban:

Unikomtech Gép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,1143 Budapest, Stefánia Út 19. 4. em.3., 23028557242

d) ha az eljárás során figyelembe vettek környezetvédelmi vagy szociális szempontokat, a szempontok megnevezését: nem releváns

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/09/2020