Bunuri - 422359-2021

20/08/2021    S161

România-București: Echipamente medicale

2021/S 161-422359

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL DE URGENTA AL MAI "PROF. DR. DIMITRIE GEROTA"BUCURESTI
Număr naţional de înregistrare: 4283767
Adresă: Strada: Stroescu Vasile Vasilievici, nr. 29-31
Localitate: Bucuresti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 021373
Țară: România
Persoană de contact: ELENA CRISTACHE
E-mail: achizitii.gerota@mai.gov.ro
Telefon: +40 2523334/ +40 2522692
Fax: +40 2522829
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalgerota.mai.gov.ro/
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126382
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente medicale 4 - POIM

Număr de referinţă: 4283767/2020/3
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul achiziţiei constă în asigurarea de dispozitive medicale ce vor fi achizitionate in cadrul proiectului POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

A. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (1) din Legea nr. 98/2016, termnul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de data limita de a depunerea a ofertelor.

B. In conformitate cu prevederile Art.160 alin (2) din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 5 -a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in masura in care sunt transmise in termenul precizat.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 333 640.15 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 7
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Monitor pentru funcții vitale cu module de monitorizare avansata si pulsoximetru (licente, module si cabluri functii vitale)

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Monitor pentru funcții vitale cu module de monitorizare avansata si pulsoximetru (licente, module si cabluri functii vitale) - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 106 185.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Platforma pentru monitorizare in mod continuu a parametrilor hemodinamici

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Platforma pentru monitorizare in mod continuu a parametrilor hemodinamici - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 243 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Sistem de conservare produsi de sange - agitator trombocite

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Sistem de conservare produsi de sange - agitator trombocite - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 53 890.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat anestezie, cu vaporizor Sevoflurane, monitor functii vitale, analizor gaze si accesorii pentru adulti

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aparat anestezie, cu vaporizor Sevoflurane, monitor functii vitale, analizor gaze si accesorii pentru adulti - 2 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 519 980.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statie centrala de monitorizare cu monitoare

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Statie centrala de monitorizare cu monitoare - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 127 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Statie de andocare cu 4 Seringi automate

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Statie de andocare cu 4 Seringi automate - 3 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 162 078.15 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Set videolaringoscop portabil

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

SPITALUL DE URGENŢĂ „PROF. DR.DIMITRIE GEROTA”,cu sediul în Bucureşti, str, Vasile V. Stroescu nr.29-31, sector 2

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Set videolaringoscop portabil - 1 BUC, conform specificatiilor tehnice

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 120 207.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 150
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Denumirea Beneficiarului: Spitalul de Urgenta „Prof. Dr. D. Gerota” Denumirea Proiectului: "CONSOLIDAREA CAPACITATII DE REACTIE A SISTEMULUI MEDICAL LA CRIZA COVID - 19 - SA FIM PREGATITI!" Axa prioritara 9 Obiectiv specific: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Codul proiectului SMIS: 138242 Data semnării Contractului de Finanţare: 371/24.09.2020

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de dispozitiile art.164, art. 165,

art.167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea prin care pot fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art.164, art. 165,

art. 167 din Legea nr. 98/2016 va fi declarata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.

Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati /subcontractanti/terti sustinatori)

ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare

DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat

electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura

electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si

încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Ofertantul declarat castigator face dovada neîncadrarii în situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autoritatii

contractante de informatii si documente. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage

respingerea acesteia ca inacceptabila.

Ofertantii nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Declaratie privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de

conflict de interese cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, precum si a celor

implicate in elaborarea documentatiei de atribuire si derularea procedurii – Formularul nr. 1 - va fi prezentata de ofertanti, terti

sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE.

Autoritatea contractanta precizeaza ca persoanele ce detin functii de decizie în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) sunt urmatoarele:

1. MOISE ALIDA – Director General;

2. BELINSKI CATALIN – Director General Adjunct Medical;

3. DAMIAN MIHAI-CEZAR – Director General Adjunct Economico-Administrativ.

Informatii despre persoanele care semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire:

1. MOISE ALIDA – Director General;

2. BELINSKI CATALIN – Director General Adjunct Medical;

3. DAMIAN MIHAI-CEZAR – Director General Adjunct Economico-Administrativ.

4. PETROVICI NICOLETA – i.Contabil sef;

5. CEAUSESCU MARIUS GABRIEL – consilier juridic;

6. FAINISI IONUT - consilier juridic,

7. CRISTACHE ELENA – Sef Birou Achizitii Publice;

8. SEMEN ANTONIANA - Birou Achizitii Publice;

9. STOICA MARIUS - Aparatura Medicala

10. JALBA BOGDAN – Coordonator de proiect.

NOTE

Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin. 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Documentele care vor fi solicitate ofertantului declarat castigator la finalizarea evaluarii ofertelor:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

d) alte documente edificatoare, dupa caz;

Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantul declarat castigator dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada, la solicitarea autoritatii contractante, a îndeplinirii cerintei prin prezentarea certificatelor privind plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat al statului si la bugetul local care atesta lipsa datoriilor la momentul prezentarii

Pentru ofertantii straini: se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.

Operatorii economici au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate ( se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro) cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE se depune semnat electronic in SEAP in conformitate cu art. 60 alin 4 din H.G. nr. 395/2016, respectiv documentele vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii si încarcate în SEAP în sectiunile specifice disponibile în sistemul informatic si numai de catre operatorii economici înregistrati.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de îndeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta (traducere autorizata), urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul declarat castigator. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE

LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Cerinta 2. Operatorii economici trebuie să prezinte aviz M.S. în care se menţionează categoria de dispozitive medicale, producătorul acestuia, pentru comercializare sau distribuţie a produselor, în conformitate cu legislația în vigoare. Acesta va fi însoţită de un document din care să reiasă faptul că furnizorul este în continuare reprezentant al producătorului pentru echipamentul medical ofertat şi se menţin în continuare condiţiile menţionate în aviz.

Modalitate de îndeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul de functionare, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitare autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII acestui document.

Nota:

Documentele vor fi depunse in copie, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un

furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile legii.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
Procedură accelerată
Justificare:

Se solicită reducerea termenului de depunere ofertă avand in vedere contextul actual al crizei COVID-19, anuntarea valului 4 pandemic.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 07/09/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 07/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/09/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

a) Plata produselor se va efectua in termen de maxim 60 de zile de la furnizare. In conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013.

b) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei:

Ofertele sunt declarate intarziate daca nu au fost postate in SEAP in termenul stabilit. Retragerea ofertei este posibila numai inainte de data limita stabilita si postata in SEAP.

c) Operatorul economic castigator are obligatia ca pana la data semnarii contractului sa aiba sau sa si deschida cont la Trezoreria Statului, in conformitate cu OMF 2254/2006 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr.1235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobata cu modificari prn Legea nr.201/2003.

d) Departajarea ofertelor ce prezinta pret egal:

Daca rezulta oferte cu pret egal, autoritatea contractanta va solicita acestora o noua oferta de pret in vederea departajarii, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

NOTA: modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesare link-ului: https/ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter.

e) Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:

Ofertantii pot fi prezenti in cadrul sedintei de deschidere in baza unei scrisori de imputernicire.

f) Nu se accepta oferte alternative.

g) Documentul Unic de Achizitie European, link care poate fi accesat la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform Legii nr. 101/2016

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/08/2021