Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 422430-2021

20/08/2021    S161

România-Brâncovenești: Echipamente de protecţie

2021/S 161-422430

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE NEUROPSIHIATRICA BRANCOVENESTI
Număr naţional de înregistrare: 4322912
Adresă: Strada: fara strada, nr. 215
Localitate: Brancovenesti
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 547130
Țară: România
Persoană de contact: IOAN NEMETH
E-mail: crrnbrinco@yahoo.com
Telefon: +40 265550011
Fax: +40 265550011
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.dgaspcmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100126392
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Centru de Recuperare
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Echipamente si materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești

Număr de referinţă: 9719809/2021/D1164031
II.1.2)Cod CPV principal
18143000 Echipamente de protecţie
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 – Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

SARS-CoV-2 este un virus cu o contagiozitate extrem de înaltă, care a provocat deja o criză sanitară fără precedent și decesul unui număr mare de persoane la nivel global și în state din Uniunea Europeană, printre care și România. Pentru limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave pe care acesta le poate crea sănătății personalului și beneficiarilor din cadrul sistemului public de asistență socială din județul Mureș, se impune dotarea corespunzătoare a acestor centre cu echipamente și materiale de protecție pentru personal și beneficiari.

Autoritatea contractantă a stabilit atribuirea achiziției publice pentru echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19 pentru serviciile/centrele rezidențiale din subordinea DGASPC Mureș, pe 6 (șase) loturi distincte, și anume:

-Lot 1 - echipament de dezinfectare;

-Lot 2 – termometre

- Lot 3 - articole igienico sanitare din hârtie.

Ofertele pot fi depuse pentru unul sau mai multe loturi.

Se va încheia un contract de achiziție publică pentru fiecare lot în parte cu un singur operator economic.

Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de: 18

Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet și fără ambiguități tuturor solicitărilor de clarificări cu 11 zile înainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condiția transmiterii solicitării de clarificări în timp util.

Valoarea estimată a contractului este de 80.856,45 lei fără TVA

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 80 856.45 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Echipament de dezinfectare

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
39330000 Echipament de dezinfectare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

Loc. Brâncovenești; Nr.215; Jud. Mureș.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

Lotul nr.1 - echipament de dezinfectare cuprinde următoarele echipamente/produse, după cum urmează :

1. Nebulizator aer

2.Lampa UV bactericid aportabila, cu stativ telescopic, cu 2 tuburi x 55 w

3.Generator de Ozon

4.Tuburi bactericid UV 55w

5.Tunel de dezinfectare

6.Suport + covoare dezinfectante

7.Dozator de dezinfectant

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 42 822.19 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 40
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

- Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritate de investitie 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Titlu proiectului: „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capa... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea va fi asigurată prin aprobarea proiectului depus în cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVĂ

În contextul implementării POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achiziție publică se va lansa prin folosirea unei ”clauze suspensive”, reglementată prin OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proced... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Termometre

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
38412000 Termometre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

Loc. Brâncovenești; Nr.215; Jud. Mureș.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

Lotul nr.3 - termometre, cuprinde următoarele echipamente/produse, după cum urmează:

1. Kit termoscaner pentru temperatura

2. Termometru digital cu infrarosu non contact.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 21 405.80 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 40
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritate de investitie 9.1:Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Titlu proiectului: „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacit... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea va fi asigurată prin aprobarea proiectului depus în cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVĂ

În contextul implementării POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achiziție publică se va lansa prin folosirea unei ”clauze suspensive”, reglementată prin OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proced... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Articole igienico sanitare din hârtie

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33771000 Articole igienico-sanitare din hârtie
39514400 Distribuitoare automate de şerveţele
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Sediul Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

Loc. Brâncovenești; Nr.215; Jud. Mureș.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectul contractului îl constituie achiziționarea de echipamente și materiale de protecție împotriva COVID-19, necesare pentru implementarea proiectului Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 - Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești .

Lotul nr.6 - Articole igienico sanitare din hârtie

1. Dispenser prosoape din inox

2. Suport prosop hârtie

3. Prosoape de hârtie pliate 200 buc/set

4. Prosoape de hârtie rola

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 628.46 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 40
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Identificarea Proiectului: - Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Prioritate de investitie 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Titlu proiectului: „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de prot... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.2.14)Informații suplimentare

Finanțarea va fi asigurată prin aprobarea proiectului depus în cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVĂ

În contextul implementării POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achiziție publică se va lansa prin folosirea unei ”clauze suspensive”, reglementată prin OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Proced... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Motive de excludere a ofertantului - Loturile 1,2,3.

A) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.164 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

B) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/ subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.165 din Legea nr.98/2016 se va completa de către ofertant/ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

Potrivit art.165 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă, anterior deciziei de excludere, îşi îndeplineşte obligaţiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalităţi de stingere a acestora sau beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor.

Totodată, potrivit art.166 alin.(2) din Legea nr.98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Impozitele şi taxele, pentru care s-au acordat înlesniri la plată (amânări, eşalonări, compensări, etc.) de către organele competente, nu se consideră obligaţii exigibile de plată, în măsura în care s-au respectat condiţiile impuse la acordarea înlesnirilor.

C) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

Ca dovadă preliminară care confirmă că ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul nu se încadrează în situațiile prevăzute la art.167 din Legea nr.98/2016, se va completa de către ofertant /ofertant asociat/ subcontractant cerința corespunzătoare în formularul DUAE.

D) Ofertantul nu trebuie să se încadreze în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

Se va completa de către ofertant/ofertantul asociat/ subcontractant declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–art.63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1).

Declarația respectivă (Formular nr.1) împreună cu oferta vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă și încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic.

Pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art.63 din Legea 98/2016 și pentru dovedirea neîncadrării ofertantului în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, reprezentantul legal al autorității contractante comunică în cele ce urmează lista persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum şi a persoanelor desemnate, implicate în planificarea/ pregătirea, organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire.

Persoanele ce dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, sunt:

- Pokorny Vasile Ștefan- Director;

- Rusu Laura-Orița – Contabil șef;

- Ördög Gyöngyvér -Economist;

- Medve Mihai - Asistent social ;

- Nemeth Ioan – Referent de specialitate;

Persoanele cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare de achiziţie implicat în procedura de atribuire, sunt: NU ESTE CAZUL.

Potrivit art.196 alin.(2) din Legea 98/2016, înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze neîncadrarea în prevederile art.164; art.165 şi art.167 din Legea 98/2016 în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Aceste documente sunt:

-Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

-Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat, eliberat de organul fiscal competent, pe raza căruia își are sediul social operatorul economic, VALABIL LA DATA PREZENTĂRII;

- Certificatul privind plata taxelor și impozitelor locale, eliberat de organul fiscal competent. Certificatele emise de autoritățile locale, privind îndeplinirea obligațiilor de plată a taxelor și impozitelor locale, trebuie să fie VALABILE LA DATA PREZENTĂRII;

-Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.165 alin. (2), art.167 alin.(2) și art.171 din legea 98/2016, dupa caz;

-Alte documente edificatoare, după caz.

În conformitate cu art.168 alin. (1) din Legea 98/ 2016, autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art.164, 165 şi 167 din Legea 98 2016, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă.

În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente care vizează toate situaţiile prevăzute în DUAE, se va accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. Documentele emise în altă limbă decât limba română vor fi prezentate în limba în care au fost emise, însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

Atenționări speciale:

1.Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente :

-acordul de subcontractare, după caz;

-acordul de asociere, după caz;

-declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese prevăzute la art.59–63 din Legea 98/2016 (Formular nr.1).

Documente relevante care să dovedească forma de înregistrare - Loturile 1,2,3.

Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorii economici (ofertanti/ofertanti asociati/ subcontractanti) participanți la procedura de atribuire a contractului cu informațiile solicitate de către Autoritatea Contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale.

Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractantă va solicita, potrivit prevederilor art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, numai ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să dovedească forma de înregistrare în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

Astfel, se va prezenta Certificatul constatator eliberat de ONRC, din care să reiasă că ofertantul este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator eliberat de ONRC trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentului.

Persoanele juridice/fizice străine, în calitate de ofertanţi, sau parteneri ai unei asocieri, vor prezenta documente similare cu cele solicitate, valabile în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit, în copie lizibilă cu mențiunea “conform cu originalul” însoţite de o traducere autorizată a acestora în limba română, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea juridică/profesională de a executa contractul care urmează să fie atribuit.

În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o realizează.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1,2,3Proportia de subcontractareInformații privind partea / părțile din contract pe care operatorul economic intenţionează să o/le subcontracteze (dacă este cazul).Se va prezenta o Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractanți și specializările acestora (după caz).Partea/părțile subcontractate vor fi însușite și contrasemnate de către subcontractanți.Se vor prezenta datele de identificare ale subcontractanților propuși, dacă aceștia din urmă sunt cunoscuți la momentul depunerii ofertei.La semnarea contractului, ofertantul câștigător va prezenta contractul/ contractele încheiate între contractant şi subcontractantul/subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE care va include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractata si ponderea de subcontractare.Odata cu depunerea Formularului DUAE , ofertantul va prezenta si acordul de subcontractare ( Formularul nr.6 ).

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Finanțarea va fi asigurată prin aprobarea proiectului depus în cadrul POIM 2014-2020

CLAUZA SUSPENSIVĂ

În contextul implementării POIM, ca mijloc de a accelera implementarea proiectului, demararea procedurii de achiziție publică se va lansa prin folosirea unei ”clauze suspensive”, reglementată prin OUG nr.40/2015, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de atribuire va fi iniţiată sub incidenţa prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de aprobarea de către AMPOIM a Contractului de finanţare pentru implementarea proiectului „Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” în cadrul programului Operațional ”Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 Consolidarea cap... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/09/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 16/12/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 16/09/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

1. Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcată în SEAP, operatorii economici trebuie să aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică) .

2. Toate răspunsurile la solicitările de clarificări aferente documentației de atribuire vor fi publicate în SEAP atașat anunțului de participare, la secțiunea „Listă clarificări, notificări și decizii" la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

3. Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta, în cadrul ofertelor, DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminara.

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă.

Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant).

Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

4. Autoritatea Contractantă are dreptul de a solicita ofertanţilor, în circumstanţe excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade, iar ofertantul are obligaţia de a comunica entităţii contractante dacă este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consideră că și-a retras oferta.

5. Toate certificatele și documentele emise în altă limbă decât română vor fi însoțite de traducerea autorizata a acestora în limba romana.

6. Fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic va preciza în oferta depusă acele informații cuprinse în propunerea tehnică și în propunerea financiară considerate a fi confidențiale, clasificate, protejate de un drept de proprietate intelectuala in masura in care, in mod obiectiv, dezvăluirea acestor informații ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala.

7. Contractul de achiziție publică se va încheia cu un singur operator economic.

În cazul în care operatorii economici doresc să depună oferte pentru mai multe loturi, propunerea tehnică și propunerea financiară se depun distinct, pentru fiecare lot în parte.

8. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva ofertă, potrivit art.125 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică
Adresă: Brâncovenești; Cod Poștal: 547130; Mures Țara: România;
Localitate: Brancovenesti
Cod poștal: 547130
Țară: România
E-mail: crrnbrinco@yahoo.com
Telefon: +40 265550011
Fax: +40 265550011
Adresă internet: https://www.dgaspcmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/08/2021