Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Prekės - 422472-2021

20/08/2021    S161

Prancūzija-Strasbūras: Prieigos valdymo sistema

2021/S 161-422472

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: hopitaux universitaires de strasbourg
Adresas: 1 place de l'hôpital - bP 426
Miestas: Strasbourg Cedex
NUTS kodas: FRF11 Bas-Rhin
Pašto kodas: 67091
Šalis: Prancūzija
Asmuo ryšiams: Danièle ZIMMERMANN - Direction des infrastructures et des travaux (DIT)
El. paštas: Daniele.zimmermann@chru-strasbourg.fr
Telefonas: +33 388115330
Faksas: +33 388116112
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=811221&orgAcronyme=x7c
Pirkėjo profilio adresas: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.marches-publics.gouv.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=811221&orgAcronyme=x7c
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=811221&orgAcronyme=x7c
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://www.marches-publics.gouv.fr
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Santé
I.5)Pagrindinė veikla
Sveikata

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

fourniture de matériel de contrôle d'accès pour les HUS

Nuorodos numeris: DIT-2021015
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
42961100 Prieigos valdymo sistema
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

la consultation concerne la fourniture de matériel de contrôle d'accès et de badges pour les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Hus)

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
42961100 Prieigos valdymo sistema
22457000 Įėjimo kortelės
31351000 Prieigos valdymo sistemų elektros laidininkai
72212514 Tolimosios kreipties programinės įrangos kūrimo paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FRF11 Bas-Rhin
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

sites des HUS

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

fourniture de matériel de contrôle d'accès pour les HUS

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Valeur technique de l'offre (2 sous-critères : voir RC) / Lyginamasis svoris: 20
Sąnaudos - Vardas: Coût total du BPU / Lyginamasis svoris: 80
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

marchés complémentaires (article R2122-4 du code de la commande publique) : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'y recourir

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 20/09/2021
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 5 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 20/09/2021
Vietos laikas: 14:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
VI.3)Papildoma informacija:

le lot donne lieu à la conclusion d'un marché public passé sous la forme d'un accord-cadre mono-attributaire prévoyant l'ensemble des termes contractuels et exécuté par bons de commande.Le marché est conclu à prix unitaires avec un montant minimum de 100000 euro(s)ht et un montant maximum de 800000 euro(s)ht sur la durée totale du marché.Délai de paiement : 50 jours

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: tribunal administratif de Strasbourg
Adresas: 31 avenue de la Paix
Miestas: Strasbourg
Pašto kodas: 67070
Šalis: Prancūzija
El. paštas: greffe.ta-strasbourg@juradm.fr
Interneto adresas: http://strasbourg.tribunal-administratif.fr/
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

les procédures de recours sont le référé précontractuel avant la signature du contrat (L. 551-1 et s. Du Code de justice administrative), le référé contractuel (L. 551-13 et s. Du Cja), le recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte attaqué (R. 421-1 du Cja) ou au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat (R. 551-7 du Cja)

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/08/2021