Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 422719-2021

Submission deadline has been amended by:  478658-2021
20/08/2021    S161

Poland-Warsaw: Miscellaneous medical devices and products

2021/S 161-422719

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Instytut Hematologii i Transfuzjologii
National registration number: PL
Postal address: ul. Indiry Gandhi 14
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-776
Country: Poland
Contact person: Weronika Chełmecka
E-mail: zaopat@ihit.waw.pl
Telephone: +48 223496231
Internet address(es):
Main address: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Address of the buyer profile: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ihit.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Drobny sprzęt medyczny - (części 1-21) - IHIT/P/55/2021

Reference number: IHIT/P/55/2021
II.1.2)Main CPV code
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego (części 1-21).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1A do SWZ - specyfikacja asortymentowo-cenowa.

Zamawiający wymaga złożenia oferty obejmującej wszystkie elementy przedmiotu zamówienia z zapewnieniem ich kompatybilności:

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe jak opisane w załączniku nr 1A do SWZ.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 687 820.61 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 1 - system ewakuacji treści płynnej, zestaw do drenażu piersiowego i zestaw do ewakuacji płynu z opłucnej

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194000 Devices and instruments for transfusion and infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część nr 1 - System ewakuacji treści płynnej, zestaw do drenażu piersiowego i zestawy do ewakuacji płynu z opłucnej

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 62 156.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 1 – 1865,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 2 - jednorazowa bielizna ochronna

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 2 - jednorazowa bielizna ochronna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 36 490.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 2 – 1095,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 3 - szorty kolonoskopowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 3 - szorty kolonoskopowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 922.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 3 – 28,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 4 - aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów oraz osłonki i szczotki chirurgiczne

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 4 - aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów oraz osłonki i szczotki chirurgicznee

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 661 350.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 4 – 19841,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 5 - maski anestetyczne

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 5 - maski anestetyczne

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 358.62 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 5 – 401,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 6 - rurki ustno-gardłowe i maski

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 6 - rurki ustno-gardłowe i maski

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 674.26 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 6 – 290,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 7 - drobny sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOMI

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33161000 Electrosurgical unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 7 - drobny sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOMI

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 69 356.15 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 7 – 2081,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 8 - zestaw do cewnikowania żyły centralnej z cewnikiem 2-kanałowym z końcówką Blue Flex Tip

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141240 Catheter accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 8 - zestaw do cewnikowania żyły centralnej z cewnikiem 2-kanałowym z końcówką Blue Flex Tip

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 34 648.08 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 8 – 1039,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 9 - zestaw T na rurkę tracheostomijną, anestatyczny układ oddechowy

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 9 - zestaw T na rurkę tracheostomijną, anestatyczny układ oddechowy

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 680.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 9 – 590 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 10 - jednorazowa odzież i bielizna

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 10 - jednorazowa odzież i bielizna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 89 052.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 10 – 2672,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 11 - maska chirurgiczna

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 11 - maska chirurgiczna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 471.50 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 11 - 14,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 12 - zestaw do zabiegów chirurgicznych

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 12 - zestaw do zabiegów chirurgicznych

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 98 176.55 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 12 - 2945,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 13 - zgłębiki do żywienia dojelitowego oraz strzykawka enteralna

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
42122411 Nutritional pumps
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 13 - zgłębiki do żywienia dojelitowego oraz strzykawka enteralna

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 151.25 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 13 - 125,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 14 - igły do trepanacji i aspiracji szpiku oraz punkcji mostka

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141323 Biopsy needles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 14 - igły do trepanacji i aspiracji szpiku oraz punkcji mostka

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 312 625.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 14 - 9379,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 15 - zestaw do jejunostomii

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 15 - zestaw do jejunostomii

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 3 075.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 15 - 92,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 16 - zestaw do znieczuleń, prowadnice, igły i kolce

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33171100 Instruments for anaesthesia
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 16 - zestaw do znieczuleń, prowadnice, igły i kolce

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 67 198.39 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 16 - 2016,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 17 - cewniki naczyniowe do embilektomii typu Fogarty

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 17 - cewniki naczyniowe do embilektomii typu Fogarty

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 58 671.00 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 17 - 1760,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 18 - wyskokoprózniowy system do odsysania

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 18 - wyskokoprózniowy system do odsysania

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 49 499.30 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 18 - 1485,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 19- drobny sprzęt medyczny

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 19- drobny sprzęt medyczny

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 566.23 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 19 - 587,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 20 - zestawy oraz dreny do pomiaru osrodkowego ciśnienia żylnego

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 20 - zestawy oraz dreny do pomiaru osrodkowego ciśnienia żylnego

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 231.61 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 20 - 127,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Część 21- cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki, końcówki , zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowe

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141200 Catheters
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
Main site or place of performance:

Miejsce wykonania zamówienia – dostawy do Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

ul. Chocimska 5, 00-791 Warszawa, Magazyn Gospodarczy.

II.2.4)Description of the procurement:

Część 21- cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego, Nelaton, Foleya, pojemniki, końcówki , zaciski, uchwyty, dreny i mankiety goleniowe

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 73 466.67 PLN
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Każdy Wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

część 21 - 2204,00 PLN

Wszelkie informacje o tym jak należy skutecznie wnieść wadium znajdują się w rozdziale w SWZ.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/09/2021
Local time: 09:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 21/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/09/2021
Local time: 09:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej poprzez

odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Do oferty wykonawca dołącza:

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu JEDZ - Załącznik Nr 2 do SWZ. JEDZ sporządza odrębnie:

wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3) Przedmiotowe środki dowodowe wskazane w Rozdziale IX, 4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 5) Formularz ofertowy - załącznik nr 1do SWZ; 6 )Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 1A do SWZ; 7) Wadium - potwierdzenie wpłacenia; 8) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z ustawą Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul.Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/08/2021