Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 422748-2015

Normál nézet megjelenítése

02/12/2015    S233

Magyarország-Fertőd: Épületátalakítási munka

2015/S 233-422748

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, AK20700, Joseph Haydn út 2., Címzett: dr. Brunecker Éva, Fertőd 9431, Magyarország. Telefon: +36 204009316. Fax: +36 99537642. E-mail: brunecker.eva@eszterhaza.hu

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 21.10.2015, 2015/S 204-369742)

Tárgy:
CPV:45262700 Épületátalakítási munka, 45111100 Bontási munka, 45350000 Gépészeti szerelések, 45310000 Villamos szerelési munka, 92522200 Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások, 71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, 71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk, 45000000 Építési munkák, 71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

Épületátalakítási munka

Bontási munka

Gépészeti szerelések

Villamos szerelési munka

Műemlékek megőrzésével kapcsolatos szolgáltatások

Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások

Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk

Építési munkák

Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások

A következő helyett: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

C) Többszintes kastélyszárny:

Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.

Főbb mennyiségek:

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett – meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész – nettó alapterület:

— nettó alapterület (használati szintek): 1 202,72 m2,

— padlástéri helyiségek alapterülete összesen: 421,57 m2,

— beépítetlen padlástér összesen: 677,00 m2,

Összesen: 2 301,29 m2.

Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 352,6 m2.

Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m2.

Vakolás és rabicolás: 8 828,3 m2.

Szárazépítés, álmennyezetek: 1 679,8 m2.

Burkolatok: 3 097,9 m2.

Felületképzés, festés, mázolás: 4 868,1 m2.

Szigetelés: 7 556,8 m2.

Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.

Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.

Farestaurálás: 33 db nyílászáró.

Festés restaurálás: 272 m2.

Kőrestaurálás: 7 db kőkeret.

Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az alábbiak, valamint a szerződéstervezetben részletezettek szerint:

— az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kiviteli tervek igazolt teljesítése esetén a tervezési díjnak megfelelő összegben állítható ki;

— a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 20 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;

— a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 40 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;

— a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 60 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;

— az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti 80 %-os műszaki készültség esetén a nettó vállalkozói díj tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben;

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M2) (…)

d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— felsőfokú műszaki végzettséggel, és

— legalább 3 éves műemléki restaurátor szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

4.12.2015 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

4.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

4.12.2015 (10:00)

Helyesen: 

II.2.1) Teljes mennyiség:

C) Többszintes kastélyszárny:

Jelen beruházás munkái a többszintes kastélyszárny kis területét érintik. Az épületrész északi végén, az új fogadóteréhez csatlakozó területen beépítésre kerül a későbbiekben a lift befogadására alkalmas vasbeton akna, a hozzá kapcsolódó födémszakaszok cseréjével. Ezen a területen helyezkedik el a patkószárnyat és a képtárat kiszolgáló elektromos és gépészeti helyiség is. Jelen beruházás keretén belül kerül sor a későbbiekben kialakítandó 2. emeleti raktárak alatti meglévő acélgerendás födém megerősítésére, valamint a szintén később kialakítandó trezor alatti födémcserére. A középrizalittal való csatlakozási pont az épületrész tűzszakasz-határa, ahol vasbeton tűzgátló fal és a tető síkját követő vendégfödém készül.

Főbb mennyiségek:

Tervezéssel és kivitelezéssel érintett – meglévő, műemléki védelem alatt álló épületrész – nettó alapterület:

— nettó alapterület (használati szintek): 1 202,72 m²,

— padlástéri helyiségek alapterülete összesen: 421,57 m²,

— beépítetlen padlástér összesen: 677 m².

Összesen: 2 301,29 m².

Helyszíni beton- és vasbeton munkák: 2 352,6 m².

Falazás és egyéb kőműves munkák: 131,1 m².

Vakolás és rabicolás: 8 828,3 m².

Szárazépítés, álmennyezetek: 1 679,8 m².

Burkolatok: 3 097,9 m².

Felületképzés, festés, mázolás: 4 868,1 m².

Szigetelés: 7 556,8 m².

Bontási munkák, állványozás, törmelékelszállítás, ácsmunkák, kémények, tetőfedés, bádogozás, lakatosszerkezetek, egyéb épületelemek és berendezési tárgyak elhelyezése, takarítási munkák.

Épületgépészet: vízellátás-csatornázás, központi fűtés, központi hűtés, légtechnika, épületvillamosság, automatika, informatika, biztonságtechnika, világítás, liftek.

Farestaurálás: 33 db nyílászáró.

Festésrestaurálás: 272 m².

Kőrestaurálás: 7 db kőkeret.

Fémrestaurálás: 27 db nyílászáró vasalat, 4 db kaminaajtó.

Meglévő lift elbontása, 1 db, helyére új lift építése, 1 db.

III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő részletekben történő teljesítést határoz meg. Ajánlattevő jogosult részszámlák benyújtására az alábbiak, valamint a szerződéstervezetben részletezettek szerint:

— az első részszámla kibocsátásának lehetősége: a kiviteli tervek igazolt teljesítése esetén a tervezési díjnak megfelelő összegben állítható ki,

— a második részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 20 %-os műszaki készültség esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben,

— a harmadik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 40 %-os műszaki készültség esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-nak megfelelő összegben,

— a negyedik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 60 %-os műszaki készültség esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának, és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben,

— az ötödik részszámla kibocsátásának lehetősége: a kivitelezési ütemterv szerinti, igazolt 80 %-os műszaki készültség esetén az alapmennyiség kivitelezési munkái tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának és a tervezői művezetés tekintetében megállapított vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegben,

III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság:

M2) (…)

d) legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik:

— festő restaurátor végzettséggel, és

— legalább 3 éves műemléki restaurátor szakterületen szerzett szakmai tapasztalattal.

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

5.1.2016 (10:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

5.1.2016 (10:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

5.1.2016 (10:00)

További információk

Javítandó vagy hozzáfűzendő információ a megfelelő pályázati dokumentációban.

A további információkat lásd a megfelelő pályázati dokumentációban.

Dokumentáció módosított elemei:

— ajánlattételi dokumentáció általános része,

— iratminták,

— szerződés,

— költségvetés.