Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Tjenesteydelser - 422780-2019

09/09/2019    S173

Danmark-Holbæk: Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri

2019/S 173-422780

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 155-382569)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fors A/S
CVR-nummer: 33032838
Postadresse: Tåstrup Møllevej 5
By: Holbæk
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4300
Land: Danmark
Kontaktperson: Rasmus Ploug
E-mail: RPL@fors.dk
Telefon: +45 30786176
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fors.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/368386

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af detailprojektering og rådgivning i forbindelse med etablering af forbehandlingsanlæg til Bjergmarken renseanlæg

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71310000 Rådgivning inden for ingeniørvæsen og byggeri
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på en kontrakt om indkøb af rådgiverydelser i forbindelse med detailprojektering af nyt forbehandlings anlæg til Bjergmarken renseanlæg. Det gamle ristehus og tilhørende sand- og fedtfang er på nuværende tidspunkt udtjent og ikke tidssvarende længere. Der skal derfor opføres et nyt ristehus som er tidssvarende og fremtidssikret. Detailprojektering udføres på baggrund af vedlagte rapport for skitseprojektet, samt tilhørende bilag/oplysninger (Bilag 1 med underbilag til udbudsbetingelserne). Udformningen for ristehuset samt placering og antallet af maskiner er fastlagt ud fra et ønsket flow. Ordregiver skal i første fase fokusere på at detailprojektere nærværende ristehus, dernæst skal der udbydes i 3 fagentrepriser og 1 bygherreleverance, hvorefter rådgiver fører tilsyn og slutteligt står for aflevering og indhentning af dokumentation inkl. as-built-tegninger, datablade og CE-mærkning.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 155-382569

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: III.1.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Se afsnit VII.2 nedenfor
I stedet for:
Læses:
Afsnit nummer: IV.2.2
I stedet for:
Dato: 11/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7
I stedet for:
Dato: 11/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Ordregiver ønsker på baggrund af indkomne spørgsmål at præcisere, at der ved kravet til teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes afsnit 5.2.2, udelukkende stilles krav, at tilbudsgivers 5 referencer til sammen indeholder "projektering, etablering og idriftsættelse af ristehuse, hele forbehandlings anlæg, omkoblinger af større rørsystemer (minimum ø 1 200), idriftsætning af tilstødende processer på et renseanlæg", og ikke at hver reference dækker alle de nævnte elementer.