Tjenesteydelser - 422821-2019

09/09/2019    S173    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Begrænset udbud 

Danmark-København S: Konsulentvirksomhed i forbindelse med design

2019/S 173-422821

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 171-418384)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Byens Udvikling, Ressourcer og Affald, enhedschef Merete Kristoffersen
64942212
Njalsgade 13
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Casper Marott
Telefon: +45 20129640
E-mail: casmar@kk.dk
NUTS-kode: DK011

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kk.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Design af affaldssorteringspunkter i København

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79415200
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med implementeringen af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan 2024 (RAP24) ønsker Københavns Kommune at opstille ca. 750 affaldssorteringspunkter på offentlige arealer rundt om i byen. De mange sorteringspunkter skal understøtte kildesortering og gøre det let og intuitivt for københavnerne at sortere deres affald. Samtidig skal sorteringspunkterne opleves som byinventar og indgå naturligt i de københavnske byrum på linje med andet inventar. Som byinventar skal sorteringspunkterne repræsentere et nyt design med afsæt i Københavns egenart. Et københavnerdesign, som findes via en designkonkurrence.

Formålet med designkonkurrencen er at opnå skalerbare designkoncepter af høj æstetisk og funktionel kvalitet, der på overbevisende vis sikrer, at de fremtidige sorteringspunkter er funktionelle, robuste og realiserbare. Sorteringspunkterne skal, uanset lokal kontekst/bytypologi, affaldsløsning eller affaldsfraktion, fremtræde med samme genkendelige identitet og blive en naturlig del af københavneridentiteten.

Forslagsstiller skal præsentere designkoncepter for 3 typer af affaldsløsninger, inkl. design af indkastet for hver type: (a) kube, (b) top til nedgravet container og (c) skjul til affaldsbeholdere på hjul. De 3 typer affaldsløsninger skal hver især kunne rumme alle udvalgte affaldsfraktioner.

Sorteringspunkternes endelige placering, og dermed specifikke sammensætning af affaldsløsninger samt antal affaldsfraktioner/kapacitet er endnu ikke fastlagt. Der ønskes et bud på 3 forskellige affaldsløsninger, eftersom der kan være stor forskel på, hvad der er plads til både over og i jorden i forskellige typer af byrum.

Sorteringspunkterne skal ikke være reklamebærende.

Det vindende team skal efterfølgende tilpasse og kvalificere designkoncepterne i samarbejde med en producent, der udvælges via et særskilt producentudbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/09/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 171-418384

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.3
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Kommunikation + Internetadresse(r)
I stedet for:

I.3) Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.byggeweb.dk/controller?project=35093&tender=14645&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1567410480698

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.byggeweb.dk/controller?project=35093&tender=14645&profile=4&ssl=1&cmd=company7.project.login&time=1567410480698

Læses:

I.3) Kommunikation

Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal - Søg efter TN-nummer: TN687628A

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ramboll.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/udbudsportal - Søg efter TN-nummer: TN687628A

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Vær venligst opmærksom på, at der er tale om 2 ændringer i afsnit I.3) både under "kommunikation" og "internetadresse(r)".

Det oprindeligt angivne link er forkert og skal begge steder ændres til: https://www.rib-software.dk/udbudsportal - Søg efter TN-nummer: TN687628A