Tjenesteydelser - 422862-2020

09/09/2020    S175

Danmark-Roskilde: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2020/S 175-422862

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligselskabet Sjælland
CVR-nummer: 42008419
Postadresse: Sjællandsvænget 1
By: Roskilde
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Maria Kjellerup
E-mail: udbud@mowe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.bosj.dk/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://app.byggeprojekt.dk/public/1636-Udbud_af_rammeaftale_for_delt_raadgivning
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://app.byggeprojekt.dk/public/1636-Udbud_af_rammeaftale_for_delt_raadgivning
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Almennyttige boligselskab
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftaler for teknisk rådgivning og bistand – delt rådgivning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det almennyttige boligselskab, Boligselskabet Sjælland ønsker at indgå rammeaftaler om teknisk rådgivning og bistand. Udbuddet indgås på vegne af de enkelte afdelinger i Boligselskabet Sjælland, jf. liste over afdelinger vedlagt udbuddet. Værdien af de enkelte opgaver under rammeaftalerne forventes at ligge i intervallet 100 000 og 37. mio. DKK ekskl. moms. Rammeaftalerne udbydes som 3 delaftaler og vil indeholde ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning (delt rådgivning). Rammeaftalerne vil blive indgået med op til 3 rådgivere på hver rammeaftale med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning, arkitektrådgivning og landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved brug af kaskade-modellen eller ved gennemførelse af miniudbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ingeniørydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71300000 Ingeniørvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Boligselskabet Sjælland's ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter ingeniørrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for ingeniørrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 30 %
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30 %
Pris - Vægtning: 40 %
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne forventes at løbe i 3 år med mulighed for forlængelse i 1 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 1 gange 1 år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give ingeniøren skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

- Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt Ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

- Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt Ingeniøren skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-25 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Arkitektydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Boligselskabet Sjælland's ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter arkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for arkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 20 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne forventes at løbe i 3 år med mulighed for forlængelse i 1 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 1 gange 1 år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give arkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

- Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

- Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt arkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 20-35 mio. DKK ekskl. moms.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Landskabsarkitektydelser

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Boligselskabet Sjælland's ejendommene er primært beliggende på Midtsjælland.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalen omfatter landskabsarkitektrådgivning i forbindelse med projekter, som både omfatter nybyggeri og renoveringsopgaver. Rammeaftalen vil blive indgået med op til 3 rådgivere med henblik på hurtig og let at kunne tilkøbe tekniske ydelser inden for landskabsarkitektrådgivning. Tildelingen af de konkrete projekter under rammeaftalerne sker efterfølgende ved gennemførelse af miniudbud eller ved brug af kaskade-modellen.

Ved projekter med en entreprisesum under 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter kaskade-modellen. Tilbudsgiverne rangordnes fra 1-3 på baggrund af tilbudsevalueringen. Den bedst placerede tilbudsgiver tilbydes først den konkrete opgave. Hvis den pågældende ikke ønsker at varetage opgaven, kan Boligselskabet rette henvendelse til den næste på listen og så fremdeles.

Ved projekter med en entreprisesum over 10 mio. DKK ekskl. moms vil tildeling af opgaverne ske efter gennemførelse af miniudbud, hvor tildelingskriteriet er "Pris".

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Opgavens gennemførelse / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og kompetencer / Vægtning: 30
Omkostningskriterium - Navn: Pris / Vægtning: 40
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalerne forventes at løbe i 3 år med mulighed for forlængelse i 1 gange 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalen kan forlænges 1 gange 1 år. Inden 30 kalenderdage før udløb af aftaleperioden skal Boligselskabet give landskabsarkitekten skriftlig meddelelse, hvis Boligselskabet ønsker at udnytte en option på forlængelse. Aftaleperioden vil herefter omfatte den forlængede periode.

Ved indgåelse af aftale ved gennemførelse af miniudbud vil der i rådgiveraftalerne være 2 optioner:

- Option 1: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på byggeledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab”, 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for byggeledelsen

- Option 2: Rådgiverens tilbud skal indeholde en option på projekteringsledelse, jf. bilag 3: Fri og Danske Arks ydelsesbeskrivelse for ”Byggeri og landskab” 2018, med Boligselskabets præciserende bemærkninger. Boligselskabet meddeler ved afleveringen af udførelsesprojektet, hvorvidt landskabsarkitekten skal udføre opgaverne forbundet med optionen. Hvis optionen ikke udnyttes, vil det være Boligselskabet som selv står for projekteringsledelsen.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Det anslåede årlige forbrug på rammeaftalen er: 10-15 mio. DKK ekskl. moms.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal i ESPD, del IV, litra B, oplyse følgende finansielle nøgletal for hver af de seneste 3 regnskabsår, for så vidt som disse oplysninger foreligger:

— Årsresultat

— Nettoomsætning

— Egenkapital

— Soliditetsgrad.

Tilbudsgiver skal på Boligselskabet Sjælland's anmodning fremlægge følgende dokumentation:

Årsrapporter eller uddrag heraf eller anden dokumentation, der viser tilbudsgivers: årsresultat, nettoomsætning, egenkapital samt soliditetsgrad for de seneste 3 regnskabsår, såfremt offentliggørelse af årsrapporter er lovpligtigt i det land, hvor tilbudsgiver er etableret, og for så vidt som disse oplysninger foreligger. Når sammenslutninger af enheder (f.eks. konsortier), herunder midlertidige joint ventures, deltager samlet i udbuddet, skal dokumentation afgives for hver enkelt af de deltagende enheder. Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), skal dokumentation ligeledes afgives for de enkelte enheder.

Det bemærkes, at tilbudsgiver kan basere sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks.et moder- eller søsterselskab eller en underleverandør), uanset den juridiske karakter af relationen mellem ansøgeren og de(n) enhed/enheder, som tilbudsgiver baserer sig på. I så fald skal tilbudsgiver sikre sig, at et ESPD fra de(n) enhed(er), som tilbudsgiver baserer sig på, fremsendes sammen med tilbudsgiverens eget ESPD. Denne/disse enhed(er)s ESPD skal indeholde tilsvarende oplysninger, som anført ovenfor.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen er ens for tilbudsgiverne på delaftale 1 og 2

Tilbudsgiverne skal for 2 ud af de seneste 3 regnskabsår eftervise:

- Positivt resultat i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Egenkapital på minimum 700 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Nettoomsætning på minimum 4,5 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

Mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen for tilbudsgiverne på delaftale 3:

Tilbudsgiverne skal for 2 ud af de seneste 3 regnskabsår eftervise:

- Positivt resultat i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Egenkapital på minimum 700 000 DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Nettoomsætning på minimum 3,3 mio. DKK i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

- Soliditetsgrad på minimum 10 % i 2 ud af de seneste 3 regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiveren skal oplyse referencer, som dokumenterer, at tilbudsgiveren har erfaring med udførelse af lignede projekter, som dem der kan forventes udført for Boligselskabet Sjælland inden for tilbudsgivers eget fag (arkitektrådgivning, ingeniørrådgivning eller landskabsarkitektrådgivning).

For at sikre, at tilbudsgiver besidder den nødvendige faglige kompetence, er det et krav, at tilbudsgiver angiver referencer, som dokumenterer tilbudsgivers egnethed inden for eget fag.

Referencerne skal eftervise erfaring inden for det fagområde (ingeniør, arkitekt eller landskabsarkitekt) som tilbudsgiver ønsker at afgive tilbud på. Referencerne skal eftervise kompetencer og erfaring inden for projekter med renovering, ombygning, istandsættelse og nybyggeri af almene boliger samt beboerhåndtering.

Der skal fremlægges mindst 3 og højest 4 referencer for hver delaftale, der afgives tilbud på. Samme reference må gerne opfylde mere end et mindstekrav, når dette er angivet i referencen. Hvis tilbudsgiveren oplyser flere end 4 referencer, vil Boligselskabets alene se på de 4 første referencer, i forhold til vurderingen af om mindstekravene til teknisk formåen er opfyldt.

Tilbudsgiveren kan oplyse referencerne i ESPD afsnit IV. Tilbudsgiveren kan også vedlægge referencerne i et selvstændigt dokument. I dette tilfælde må hver reference maksimalt fylde 1 A4-side. Hvis referencen fylder mere end 1 A4-side, vil Boligselskabet Sjælland alene se på den første side.

Referencerne må på tilbudstidspunktet ikke være ældre end 5 år regnet fra afslutningen af referenceopgaven. Boligselskabet Sjælland har dermed fraveget udbudslovens udgangspunkt om, at referencer for tjenesteydelser højest må være 3 år gamle. Det skyldes, at der efter Boligselskabet Sjælland's opfattelse er et så begrænset marked for de efterspurgte referencer, at det vil kunne føre til en uhensigtsmæssig og usaglig begrænsning af konkurrencen, hvis udbudslovens udgangspunkt opretholdes.

Tilbudsgiverne har også mulighed for at vedlægge referencer, der kommer fra underrådgivere, hvis der samtidig vedlægges en bindende rådighedserklæring fra den pågældende underrådgiver. Der til udbuddet vedlagt en udarbejdet skabelon, som tilbudsgiver opfordres til at anvende. Referencer fra underrådgivere indgår i det samlede antal referencer, som tilbudsgiver må vedlægge.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

For at ansøge på delaftale 1 (ingeniørrådgivning) eller delaftale 2 (arkitektrådgivning) skal rådgiver opfylde følgende krav til referencer:

- Mindst en af referencerne skal være et boligrenoveringsprojekt i et alment boligbyggeri med en entreprisesum på mindst 25 mio. DKK ekskl. moms.

- Mindst en af referencerne skal eftervise beboerhåndtering og koordinering i forbindelse med boligrenovering.

- Mindst en af referencerne skal eftervise erfaring med projekteringsledelse i overensstemmelse med ABR 18 og YBL 18.

- Mindst en af referencerne skal eftervise projektering i forbindelse med bæredygtige projekter, herunder gerne projektering til et DGNB-certificeret projekt.

Projekterne må gerne være igangværende.

For at ansøge på delaftale 3 (landskabsarkitektrådgivning) skal rådgiver opfylde følgende krav til referencer:

- Mindst en af referencerne skal være udført for et alment boligbyggeri i forbindelse med renovering af udearealer med en entreprisesum på mindst 5 mio. DKK ekskl. moms.

- Mindst en af referencerne skal eftervise beboerhåndtering og koordinering i forbindelse med renovering af udearealer.

- Mindst en af referencerne skal eftervise erfaring med projekteringsledelse af eget fag i overensstemmelse med ABR 18 og YBL 18.

- Mindst en af referencerne skal eftervise projektering i forbindelse med bæredygtige projekter, herunder gerne projektering til et DGNB-certificeret projekt.

Projekterne må gerne være igangværende.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at Boligselskabet Sjælland stiller en række sociale krav, herunder arbejdstagerrettigheder. Disse krav fremgår af udbudsmaterialet, som der er gjort frit tilgængeligt via udbudsportalen angivet under udbudsbekendtgørelsens pkt. I.3). Det bemærkes ligeledes, at såfremt aftalen tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), stilles der krav om, at deltagerne påtager sig solidarisk hæftelse og udpege en virksomhed som repræsentant for sammenslutningen. Tilbudsgiver opfordres til at anvende den til udbuddet vedlagte skabelon.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/10/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Det er en forudsætning for deltagelse i udbudsproceduren, at der anvendes ESPD, jf. udbudslovens § 148. Boligselskabet Sjælland kræver, at tilbudsgiver anvender ESPD som foreløbig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de i udbudslovens § § 135, 136 og 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrunde, og at tilbudsgiver opfylder de minimumskrav til egnethed, der er anført i § 140, jf. pkt. III.1.2) og III.1.3). Boligselskabet Sjælland har udarbejdet et ESPD, der er tilgængelig på den i pkt. I.3) anførte webportal. Der kan ikke anvendes andre versioner end dette ESPD. Før tildeling af kontrakten stiller Boligselskabet Sjælland krav om, at de tilbudsgivere, til hvem Boligselskabet Sjælland har til hensigt at tildele rammeaftalen, fremlægger dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD, jf. lovens § § 151-155. Såfremt en tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbudsgiver på anmodning afgive støtteerklæringer eller anden dokumentation, der godtgør, at tilbudsgiver kan disponere over den nødvendige økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet, og at den pågældende enhed er juridisk forpligtet over for tilbudsgiver. I mangel af en sådan dokumentation, kan Boligselskabet Sjælland ikke tage sådan(ne) enheds/enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige kapacitet i betragtning. Boligselskabet Sjælland er forpligtet til at udelukke en tilbudsgiver fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af en af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde samt den i § 137, stk. 1, nr. 2) anførte udelukkelsesgrund, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Det bemærkes, at visse frivillige udelukkelsesgrunde i direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb er gjort obligatoriske i udbudslovens § 136.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/om-klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 3 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (tilgængelig på www.retsinformation.dk), gælder der følgende frister for indgivelse af klager:

Klager over udbud og beslutninger, der er omfattet af kapitel II og III i udbudsloven, som ikke angår spørgsmål om en ansøgers manglende prækvalifikation, skal i henhold til § 7, stk. 2 i lov om Klagenævnet for Udbud indgives til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt (med virkning fra dagen efter dagen for offentliggørelsen).

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder regnet fra dagen efter ordregivers afsendelse af en underretning til de berørte ansøge-re/tilbudsgivere om, at ordregiver har indgået en rammeaftale, jf. udbudslovens § 2, stk. 2, eller § 171, stk. 4, når underretningen er ledsaget af en kort begrundelse for beslutningen.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning om at videreføre kontrakten, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage er indgivet til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Hvis klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klager endvidere anføre, om der er begæret opsættende virkning af klagen, jf. § 12, stk. 1 i lov om Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i pkt. VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning er tilgængelig på den i pkt. VI.4.1) anførte internet-adresse.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/09/2020