The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Supplies - 422923-2022

03/08/2022    S148

Poland-Warsaw: Solar installation

2022/S 148-422923

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe
National registration number: REGON 015259640
Postal address: ul. Grochowska 274
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-841
Country: Poland
Contact person: Agata Latawiec
E-mail: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl
Telephone: +48 224435510
Internet address(es):
Main address: https://pragapld.um.warszawa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej dla 5 zadań

Reference number: UD-VI-ZP/32/22
II.1.2)Main CPV code
09332000 Solar installation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej dla 5 zadań.

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części, dla każdej placówki odrębnie.

W zakres zamówienia dla każdej z części wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 227 642.28 PLN
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 5
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10a do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji prac projektowych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji dostawy i montażu / Weighting: 25
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części I - Przedszkole nr 218 ul. Rechniewskiego 5b, w dniu 17.08.2022 r. o godz. 9:00.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10b do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji prac projektowych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji dostawy i montażu / Weighting: 25
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części II - Szkoła Podstawowa nr 120 ul. Międzyborska 64/70– w dniu 17.08.2022 r. o godz. 10:15.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10c do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji prac projektowych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji dostawy i montażu / Weighting: 25
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części III - Liceum Ogólnokształcące nr 19 ul. Zbaraska 1- w dniu 17.08.2022 r. o godz. 11:30.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10d do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji prac projektowych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji dostawy i montażu / Weighting: 25
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części IV - Zespół Szkół G-H ul. Majdańska 30/36 - w dniu 17.08.2022 r. o godz. 12:45.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
09332000 Solar installation
71320000 Engineering design services
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Main site or place of performance:

Warszawa, dzielnica Praga-Południe

II.2.4)Description of the procurement:

W zakres zamówienia wchodzi:

1) wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami,

2) zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej do placówki oświatowej zgodnie z dokumentacją techniczną,

3) wykonanie robót budowlanych, polegających na montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku placówki oświatowej, na podstawie wykonanej dokumentacji, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego,

4) montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej budynku w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu.

2. Szczegółowy opis oraz zakres prac określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący załącznik nr 10e do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na moduły fotowoltaiczne / Weighting: 25
Quality criterion - Name: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji prac projektowych / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Czas realizacji dostawy i montażu / Weighting: 25
Price - Weighting: 30
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 84
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej (art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp):

dla części V - Zespół Szkół nr 5 ul. Szczawnicka 1- w dniu 17.08.2022 r. o godz. 14:00.

Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej w wyznaczonym powyżej terminie spowoduje odrzucenie oferty w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej :

a) w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonali dostawę i montaż co najmniej trzech (3) instalacji fotowoltaicznych, na budynkach użyteczności publicznej* lub mieszkalnych, o łącznej mocy minimum 100 kWp, przy czym:

co najmniej jedna dotyczyła wykonania montażu paneli fotowoltaicznych w sposób nie ingerujący w konstrukcję poszycia dachu (bez naruszenia ciągłości izolacji połaci dachu),

co najmniej jedna dotyczyła wdrożenia systemu zdalnego monitoringu i zarządzania produkcją oraz zużyciem energii,

dla Części I (P218 ul Rechniewskiego 5b) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 10 kWp, a wartość nie mniejsza niż 60 000 zł;

dla Części II (SP120 ul. Międzyborska 64/70) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 30 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części III (LO19 ul. Zbaraska 1) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 30 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części IV (ZSG-H ul. Majdańska 30/36) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 25 kWp, a wartość nie mniejsza niż 120 000 zł;

dla Części V (ZS5 ul. Szczawnicka 1) - moc pojedynczej instalacji nie mniejsza niż 25 kWp, a wartość nie mniejsza niż 190 000 zł.

UWAGA: Do każdego z zadań należy wykazać inne wykonane roboty.

b) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:

b.1) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

b.2) 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.3) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika robót – posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

b.4) 1 osoba przewidziana do pełnienia funkcji kierownika budowy – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i posiadająca co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym przy co najmniej 2 lata przy inwestycjach z zakresu montażu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 100 kWp;

b.5) 1 osoba posiadająca kwalifikacje do instalowania systemów fotowoltaicznych potwierdzone certyfikatem OZE wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z treścią art. 136 ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Osoba z certyfikatem OZE musi być inną osobą niż wymienione wcześniej.

b.6) 3 elektromonterów wykwalifikowanych w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadających świadectwo kwalifikacyjne „E” lub „D” – wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem.

UWAGA: Te same osoby mogą występować w kilku częściach zamówienia.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/11/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 31/08/2022
Local time: 10:30
Place:

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu,

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.

2. Podstawy wykluczenia:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane:

a) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;

b) w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);

c) w art. 5k rozporządzenia Rady UE 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady UE 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą został określony w pkt. 16 SWZ.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia został określony w pkt. 17 SWZ.

4. Dokumenty podmiotów zagranicznych określono w pkt. 18 SWZ.

5. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający nie żąda wadium w przedmiotowym postępowaniu.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/07/2022