Fournitures - 422990-2015

Afficher la vue résumée

02/12/2015    S233    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Pologne-Varsovie: Mobilier

2015/S 233-422990

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o., ul. Władysława Syrokomli 6, Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. ul. Władysława Syrokomli 6, 03-335 Warszawa, À l'attention de: Wiesław Maślanka, Magdalena Jóźwiak-Kurpiewska, Warszawa 03-335, Pologne. Téléphone: +48 221885150. Fax: +48 221885163. E-mail: zp@rewita.pl

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 4.11.2015, 2015/S 213-388325)

Objet:
CPV:39100000, 19244000, 30195800, 39143000, 39143210, 39516100, 39112000

Mobilier

Tissu à rideaux

Supports ou rails d'accrochage

Mobilier de chambre à coucher, mobilier de salle à manger et mobilier de salle de séjour

Tables de salle à manger

Articles textiles d'ameublement

Chaises

Au lieu de: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wielkość i zakres zamówienia zawarta jest w SIWZ, załącznikach do SIWZ oraz w formularzu cenowym – stanowiących załączniki nr 1A do SIWZ. Wielkość podana w załączniku nr 1A do SIWZ jest wielkością szacunkową i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu asortymentów w podanych ilościach. Służy ona, w szczególności, do kalkulacji ceny ofertowej, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega zakup mniejszej ilości asortymentu, co nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji co najmniej 70 % zamówienia. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

(…)

— część 2 – Dostawa i montaż firan, zasłon, karniszy i moskitier okiennych: 8 000 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

17.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

17.12.2015 (10:20)

Lire: 

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wielkość i zakres zamówienia zawarta jest w SIWZ, załącznikach do SIWZ oraz w formularzu cenowym – stanowiących załączniki nr 1A do SIWZ. Wielkość podana w załączniku nr 1A do SIWZ dla części II zamówienia pn. Dostawa i montaż firan, zasłon, karniszy i moskitier jest wielkością szacunkową i nie zobowiązuje Zamawiającego do zakupu asortymentów w podanych ilościach. Służy ona, w szczególności, do kalkulacji ceny ofertowej, porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega zakup mniejszej ilości asortymentu, co nie może być powodem roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do realizacji co najmniej 80 % zamówienia firan, zasłon, karniszy i moskitier okiennych. Dodatkowo Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w wysokości 20 % zamówienia podstawowego, w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Dla części I zamówienia pn. Dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli hotelowych podana w załączniku nr 1A do SIWZ wielkość jest wielkością zobowiązującą Zamawiającego do zakupu.

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

(…)

— część 2 – Dostawa i montaż firan, zasłon, karniszy i moskitier okiennych: 4 500 PLN.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

21.12.2015 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

21.12.2015 (10:20)

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.