TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423151-2022

03/08/2022    S148

Slovenija-Novo mesto: Zemeljski plin

2022/S 148-423151

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5883288000
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
Kontaktna oseba: NINA REBSELJ
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: ANTON PODBEVŠEK TEATER
Nacionalna identifikacijska številka: 2145731000
Poštni naslov: Prešernov trg 3
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5015472000
Poštni naslov: Seidlova cesta 29
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5052220000
Poštni naslov: Rozmanova ulica 28
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA DRSKA
Nacionalna identifikacijska številka: 1574710000
Poštni naslov: Ulica Slavka Gruma 63
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA CENTER P.O.
Nacionalna identifikacijska številka: 5086825001
Poštni naslov: Mali Slatnik 7
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL
Nacionalna identifikacijska številka: 5086841000
Poštni naslov: Šmihel 2
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN
Nacionalna identifikacijska številka: 5086868000
Poštni naslov: Kočevarjeva ulica 40
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA
Nacionalna identifikacijska številka: 5086345000
Poštni naslov: Šegova ulica 114
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA GRM
Nacionalna identifikacijska številka: 5086850000
Poštni naslov: Trdinova ulica 7
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 1782657000
Poštni naslov: Šegova ulica 22
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: VRTEC CICIBAN NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5055911000
Poštni naslov: Ragovska ulica 18
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
Nacionalna identifikacijska številka: 5283230000
Poštni naslov: Novi trg 5
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: DOLENJSKI MUZEJ NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5052211000
Poštni naslov: Muzejska ulica 7
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: KRAJEVNA SKUPNOST REGRČA VAS NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5062586000
Poštni naslov: Regrča vas 101
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: POSVETOVALNICA ZA UČENCE IN STARŠE NOVO MESTO
Nacionalna identifikacijska številka: 5981751000
Poštni naslov: Mušičeva ulica 2
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: OSNOVNA ŠOLA CENTER
Nacionalna identifikacijska številka: 5086825000
Poštni naslov: Seidlova cesta 7
Kraj: Novo mesto
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
E-naslov: nina.rebselj@novomesto.si
Telefon: +386 73939251
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.novomesto.si/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/453343/RD_OBJAVA.zip
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://www.s-procurement.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.10.2022 do 31. 3. 2023

Referenčna številka dokumenta: 431-0009/2022
II.1.2)Glavna koda CPV
09123000 Zemeljski plin
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.10.2022 do 31. 3. 2023

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.10.2022 do 31. 12.2022

Št. sklopa: 1
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09123000 Zemeljski plin
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI037 Jugovzhodna Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.10.2022 do 31. 12.2022

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.1.2023 do 31.3.2023

Št. sklopa: 2
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
09123000 Zemeljski plin
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: SI Slovenija
II.2.4)Opis javnega naročila:

Dobava zemeljskega plina za obdobje od 1.1.2023 do 31.3.2023

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 02/09/2022
Lokalni čas: 12:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 02/03/2023
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 02/09/2022
Lokalni čas: 13:00
Kraj:

Odpiranje bo potekalo v okviru informacijskega sistema S-Procurement.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Postopek odpiranja ponudb in posredovanja zapisnika ponudnikom, ki so oddali svojo ponudbo, je določen v razpisni dokumentaciji.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.08.2022 10:00:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Poštni naslov: Seidlova cesta 1
Kraj: Novo mesto
Poštna številka: 8000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
29/07/2022