Radovi - 423413-2019

10/09/2019    S174

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje

2019/S 174-423413

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 119-290906)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Institut za med. istraživ. i medicinu rada
Nacionalni registracijski broj: 30285469659
Poštanska adresa: Ksaverska cesta 2
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Spomenka Stankić Drobnjak
E-pošta: drobnjak@imi.hr
Telefon: +385 14682504
Telefaks: +385 14673303
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.imi.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta

Referentni broj: JN-OP-VV-02/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45214000 Građevinski radovi na zgradama vezanim za obrazovanje i istraživanje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Građevinski radovi na dogradnji i obnovi Instituta.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
05/09/2019
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 119-290906

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 11/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 11/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 17/09/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: