Le site web TED est adapté aux formulaires électroniques depuis aujourd’hui, 2 novembre 2022. La fonction de recherche a changé: veuillez adapter vos requêtes en mode expert prédéfinies. Découvrez les changements dans les actualités du site et dans les pages d’aide mises à jour

Services - 423515-2015

Afficher la vue résumée

02/12/2015    S233

Polska-Poddębice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2015/S 233-423515

Gmina Poddębice, ul. Łódzka 17/21, Osoba do kontaktów: Cezary Makowski, Elżbieta Pośpieszyńska, Poddębice 99-200, Polska. Tel.: +48 436782580. Faks: +48 436783995. E-mail: gmina@poddebice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.11.2015, 2015/S 231-420318)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 71200000 Usługi architektoniczne i podobne, 71220000 Usługi projektowania architektonicznego, 71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych, 71242000 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów, 71244000 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów, 71245000 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje, 71246000 Określenie i spisanie ilości do budowy, 71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe, 71251000 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków, 71300000 Usługi inżynieryjne, 71313400 Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne, 71313420 Normy ekologiczne dla projektu budowlanego, 71313440 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego, 71314000 Usługi energetyczne i podobne, 71314100 Usługi elektryczne, 71314310 Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa, 71315300 Usługi opomiarowania dla budownictwa, 71318100 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych, 71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych, 71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych, 71321300 Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki, 71321400 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji, 71323100 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną, 71325000 Usługi projektowania fundamentów, 71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych, 71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne, 71334000 Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne, 71351100 Usługi przygotowania i analizy podłoża, 71351200 Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze, 71351210 Geofizyczne usługi doradcze, 71351220 Geologiczne usługi doradcze, 71354000 Usługi sporządzania map, 72700000 Usługi w zakresie sieci komputerowej, 75251110 Usługi ochrony przeciwpożarowej, 79934000 Usługi projektowania mebli, 79930000 Specjalne usługi projektowe, 79932000 Usługi projektowania wnętrz, 79931000 Usługi dekoracji wnętrz, 71356000 Usługi techniczne, 71352000 Usługi badania podłoża, 71351000 Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe, 71350000 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne, 71520000 Usługi nadzoru budowlanego, 71510000 Usługi badania terenu, 71500000 Usługi związane z budownictwem, 71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu, 71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 71340000 Zintegrowane usługi inżynieryjne, 71330000 Różne usługi inżynieryjne, 71210000 Doradcze usługi architektoniczne, 71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 71310000 Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 79933000 Usługi towarzyszące usługom projektowym

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Usługi architektoniczne i podobne

Usługi projektowania architektonicznego

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

Określenie i spisanie ilości do budowy

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

Usługi inżynieryjne

Ocena wpływu projektu budowlanego na środowisko naturalne

Normy ekologiczne dla projektu budowlanego

Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego

Usługi energetyczne i podobne

Usługi elektryczne

Usługi inżynierii grzewczej dla budownictwa

Usługi opomiarowania dla budownictwa

Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych

Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

Usługi projektowania systemów grzewczych

Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki

Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji

Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

Usługi projektowania fundamentów

Usługi projektowania konstrukcji nośnych

Geotechniczne usługi inżynieryjne

Mechaniczne i elektryczne usługi inżynieryjne

Usługi przygotowania i analizy podłoża

Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze

Geofizyczne usługi doradcze

Geologiczne usługi doradcze

Usługi sporządzania map

Usługi w zakresie sieci komputerowej

Usługi ochrony przeciwpożarowej

Usługi projektowania mebli

Specjalne usługi projektowe

Usługi projektowania wnętrz

Usługi dekoracji wnętrz

Usługi techniczne

Usługi badania podłoża

Usługi planowania geologicznego, geofizycznego i inne usługi naukowe

Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Usługi nadzoru budowlanego

Usługi badania terenu

Usługi związane z budownictwem

Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Zintegrowane usługi inżynieryjne

Różne usługi inżynieryjne

Doradcze usługi architektoniczne

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

Usługi towarzyszące usługom projektowym

Zamiast: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami do uzbrojenia terenu dla potrzeb budowy kompleksu pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” przy ul. Mickiewicza nr 19.

Powinno być: 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb budowy przedsięwzięcia pn. „Przeciw wykluczeniu – Kraina Bez Barier w Poddębicach – rewitalizacja kompleksu geotermalnego” przy, ul. Mickiewicza nr 19.