Tjänster - 423522-2017

25/10/2017    S205

Sverige-Stockholm: Rekryteringstjänster

2017/S 205-423522

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tredje AP-fonden
Nationellt registreringsnummer: 802014-4120
Postadress: Box 1176
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 111 91
Land: Sverige
Kontaktperson: Alexandra Dalle Vacche
E-post: alexandra.dalle.vacche@sentensia.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ap3.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regionalt eller lokalt organ
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rekryteringstjänster.

Referensnummer: 2017/109
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79600000 Rekryteringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 500 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79610000 Personalförmedling
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Första, Tredje och Fjärde AP-fonden avser att tillsammans genomföra en samordnad upphandling av rekryteringstjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Kvalité / Viktning: 70 %
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 113-227763
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: SJR in Scandinavia AB
Nationellt registreringsnummer: 556443-2929
Postadress: Box 7420
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 103 91
Land: Sverige
E-post: niklas.andersson@sjr.se

Internetadress: http://www.sjr.se

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Lager & Partners AB
Nationellt registreringsnummer: 556274-5389
Postadress: Kungsgatan 10, 1 tr.
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 111 43
Land: Sverige
E-post: niclas.naslund@lagerpartners.com

Internetadress: http://www.lagerpartners.com

Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
13/09/2017
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Gazella AB
Nationellt registreringsnummer: 556973-3982
Postadress: Sveavägen 21
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 111 34
Land: Sverige
E-post: filip.lennartsson@gazella.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Kontraktets/delens totala värde: 1 500 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tredje AP-fonden
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
20/10/2017