Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Supplies - 423714-2022

03/08/2022    S148

România-Râmnicu Sărat: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2022/S 148-423714

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Număr naţional de înregistrare: 15652002
Adresă: Strada: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 35
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
Persoană de contact: TOADER MIHAELA
E-mail: dasrm_sarat@yahoo.com
Telefon: +40 238567010
Fax: +40 238561947
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dasrmsarat.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ALIMENTE

Număr de referinţă: 1033081
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 145-413334

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 2723
Lot nr.: 1
Titlu:

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, CARNE SI PREPARATE DIN CARNE

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
09/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 163 013.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

1-PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, CARNE SI PREPARATE DIN CARNE-CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 244 465.50 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Contractul subsecvent nu a mai suferit modificari anterioare

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Cresterea pretului combustibilului si energiei electrice. Majorarea pretului contractului este de:49.97% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 163 013.00 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 244 465.50 RON