The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 423714-2022

03/08/2022    S148

România-Râmnicu Sărat: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

2022/S 148-423714

Anunţ de modificare

Modificare a unui contract/unei concesiuni în cursul perioadei sale de valabilitate

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA
Număr naţional de înregistrare: 15652002
Adresă: Strada: Strada Tudor Vladimirescu, nr. 35
Localitate: Ramnicu Sarat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
Persoană de contact: TOADER MIHAELA
E-mail: dasrm_sarat@yahoo.com
Telefon: +40 238567010
Fax: +40 238561947
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.dasrmsarat.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

FURNIZARE ALIMENTE

Număr de referinţă: 1033081
II.1.2)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
15800000 Diverse produse alimentare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

II.2.4)Descrierea achiziţiei la momentul încheierii contractului:

CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Anunţ de atribuire a contractului privind acest contract
Numărul anunțului în JO S: 2022/S 145-413334

Secțiunea V: Atribuirea contractului/concesiunii

Contract nr.: 2723
Lot nr.: 1
Titlu:

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, CARNE SI PREPARATE DIN CARNE

V.2)Atribuirea contractului/concesiunii
V.2.1)Data încheierii contractului/deciziei de atribuire a concesiunii:
09/05/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Contractul/concesiunea a fost atribuit(ă) unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (la momentul încheierii contractului;fără TVA)
Valoarea totală a achiziţiei: 163 013.00 RON

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
29/07/2022

Secțiunea VII: Modificări aduse contractului/concesiunii

VII.1)Descrierea achiziţiei după efectuarea modificărilor
VII.1.1)Cod CPV principal
15000000 Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe
VII.1.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
VII.1.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
VII.1.4)Descrierea achiziţiei publice:

1-PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA, CARNE SI PREPARATE DIN CARNE-CONFORM CAIETULUI DE SARCINI

VII.1.5)Durata contractului, a acordului-cadru, a sistemului dinamic de achiziții sau a concesiunii
Durata în luni: 24
VII.1.6)Informaţii privind valoarea contractului/lotului/concesiunii (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului/concesiunii: 244 465.50 RON
VII.1.7)Numele şi adresa contractantului/concesionarului
Denumire oficială: COMSORADI SRL
Număr naţional de înregistrare: RO 6202149
Adresă: STR.BUCEGI , NR.14
Localitate: Buzau
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 120208
Țară: România
E-mail: comsoradi2008@yahoo.com
Telefon: +40 0238417172
Fax: +40 0238720257
Adresă internet: www.comsoradi.ro
Contractantul/concesionarul este un IMM: nu
VII.2)Informaţii privind modificările
VII.2.1)Descrierea modificărilor
Natura şi amploarea modificărilor (cu o menţiune privind eventualele modificări anterioare aduse contractului):

Contractul subsecvent nu a mai suferit modificari anterioare

VII.2.2)Motivele modificării
Necesitate a modificării survenită în urma unor circumstanţe pe care o autoritate/entitate contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă [articolul 43 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/25/UE]
Descrierea circumstanţelor care au făcut necesară modificarea şi justificarea naturii neprevăzute a acestor circumstanţe:

Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Cresterea pretului combustibilului si energiei electrice. Majorarea pretului contractului este de:49.97% din pretul contractului initial.

VII.2.3)Creşterea preţului
Valoarea totală actualizată a contractului înainte de modificări (luând în considerare eventualele modificări ale contractului şi adaptări ale preţurilor efectuate anterior şi, în cazul Directivei 2014/23/UE, inflaţia medie în statul membru în cauză)
Valoare fără TVA: 163 013.00 RON
Valoarea totală a contractului după modificări
Valoare fără TVA: 244 465.50 RON